Please wait a minute...
Chin. Phys. B, 2014, Vol. 23(6): 068502    DOI: 10.1088/1674-1056/23/6/068502
INTERDISCIPLINARY PHYSICS AND RELATED AREAS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY Prev   Next  

Enhanced performances of InGaN/GaN-based blue light-emitting diode with InGaN/AlInGaN superlattice electron blocking layer

Zhuo Xiang-Jing, Zhang Jun, Li Dan-Wei, Yi Han-Xiang, Ren Zhi-Wei, Tong Jin-Hui, Wang Xing-Fu, Chen Xin, Zhao Bi-Jun, Wang Wei-Li, Li Shu-Ti
Laboratory of Nano-photonic Functional Materials and Devices, Institute of Opto-electronic Materialsand Technology, South China Normal University, Guangzhou 510631, China
Abstract  InGaN/AlInGaN superlattice (SL) is designed as the electron blocking layer (EBL) of an InGaN/GaN-based light-emitting diode (LED). The energy band structure, polarization field at the last-GaN-barrier/EBL interface, carrier concentration, radiative recombination rate, electron leakage, internal quantum efficiency (IQE), current-voltage (I-V) performance curve, light output-current (L-I) characteristic, and spontaneous emission spectrum are systematically numerically investigated using APSYS simulation software. It is found that the fabricated LED with InGaN/AlInGaN SL EBL exhibits higher light output power, low forward voltage, and low current leakage compared with those of its counterparts. Meanwhile, the efficiency droop can be effectively mitigated. These improvements are mainly attributed to the higher hole injection efficiency and better electron confinement when InGaN/AlInGaN SL EBL is used.
Keywords:  light-emitting diode      InGaN/AlInGaN superlattice      efficiency droop  
Received:  29 September 2013      Revised:  13 November 2013      Published:  15 June 2014
PACS:  85.60.Jb (Light-emitting devices)  
  8715.A-  
  78.60.Fi (Electroluminescence)  
  73.61.Ey (III-V semiconductors)  
Fund: Project supported by the National Natural Science Foundation of China (Grant No. 51172079), the Science and Technology Program of Guangdong Province, China (Grant Nos. 2010B090400456 and 2010A081002002), and the Science and Technology Program of Guangzhou City, China (Grant No. 11A52091257).
Corresponding Authors:  Li Shu-Ti     E-mail:  lishuti@scnu.edu.cn

Cite this article: 

Zhuo Xiang-Jing, Zhang Jun, Li Dan-Wei, Yi Han-Xiang, Ren Zhi-Wei, Tong Jin-Hui, Wang Xing-Fu, Chen Xin, Zhao Bi-Jun, Wang Wei-Li, Li Shu-Ti Enhanced performances of InGaN/GaN-based blue light-emitting diode with InGaN/AlInGaN superlattice electron blocking layer 2014 Chin. Phys. B 23 068502

[1] Akyol F, Nath D N, Krishnamoorthy S, Park P S and Rajan S 2012 Appl. Phys. Lett. 100 111118
[2] Ling S C, Lu T C, Chang S P, Chen J R, Kuo H C and Wang S C 2010 Appl. Phys. Lett. 96 231101
[3] Shen Y C, Müller G O, Watanabe S, Gardner N F, Munkholm A and Krames M R 2007 Appl. Phys. Lett. 91 141101
[4] Gardner N F, Müller G O, Shen Y C, Chen G, Watanabe S, Gotz W and Krames M R 2007 Appl. Phys. Lett. 91 243506
[5] Kim M H, Schubert M F, Dai Q, Kim J K, Schubert E F, Piprek J and Park Y 2007 Appl. Phys. Lett. 91 183507
[6] Tong J H, Li S T, Liu T P, Liu C, Wang H L, Wu L J, Zhao B J, Wang X F and Chen X 2012 Chin. Phys. B 21 118502
[7] Xie J, Ni X, Fan Q, Shimada R, Ozgur U and Morkoc H 2008 Appl. Phys. Lett. 93 121107
[8] Wu L J, Li S T, Liu C, Wang H L, Lu T P, Zhang K, Xiao G W, Zhou Y G, Zheng S W, Yin Y A and Yang X D 2012 Chin. Phys. B 21 068506
[9] Monemar B and Sernelius B E 2007 Appl. Phys. Lett. 91 181103
[10] Wang C H, Chen J R, Chiu C H, Kuo C H, Li Y L, Lu T C and Wang S C 2010 IEEE Photon. Technol. Lett. 22 236
[11] David A, Grundmann M J, Kaeding J F, Gardner N F, Mihopoulos T G and Krames M R 2008 Appl. Phys. Lett. 92 053502
[12] Han S H, Lee D Y, Lee S J, Cho C Y, Kwon M K, Lee S P, Noh D Y, Kim D J, Kim Y C and Park S J 2009 Appl. Phys. Lett. 94 231123
[13] Wang C H, Ke C C, Lee C Y, Chang S P, Chang W T and Li J C 2010 Appl. Phys. Lett. 97 261103
[14] Wang T H and Xu J L 2013 Chin. Phys. B 22 088504
[15] Choi S, Kim H J, Kim S S, Liu J, Kim J, Ryou J H, Dupuis R D, Fischer A M and Ponce F A 2010 Appl. Phys. Lett. 96 221105
[16] Kuo Y K, Tsai M C and Yen S H 2009 Opt. Commun. 282 4252
[17] Gong C C, Fan G H, Zhang Y Y, Xu Y Q, Liu X P, Zheng S W, Yao G R and Zhou D T 2012 Chin. Phys. B 21 068505
[18] Liu C, Li S T, Lu T P, Wu L J, Yin Y A, Xiao G W, Zhou Y G and Wang H L 2012 IEEE Photon. Technol. Lett. 24 14
[19] See http://www.crosslight.com for more information about APSYS by Crosslight Software Inc., Burnaby, Canada
[20] Tong J H, Zhao B J, Wang X F, Chen X, Ren Z W, Li D W, Zhuo X J, Zhang J, Yi H X and Li S T 2013 Chin. Phys. B 22 068505
[21] Bernardini F 2007 in Nitride Semiconductor Devices: Principles and Simulation, ed. Piprek J (New York: Wiley), p. 4968
[22] Vurgaftman I, Meyer J R and Ram-Mohan L R 2001 J. Appl. Phys. 89 5815
[23] Schubert E F, Grieshaber W and Goepfert I D 1996 Appl. Phys. Lett. 69 3737
[24] Simon J, Protasenko V, Lian C, Xing H and Jena D 2010 Science 327 60
[1] Dependence of limited radiative recombination rate of InGaN-based light-emitting diode on lattice temperature with high injection
Jiang-Dong Gao(高江东), Jian-Li Zhang(张建立), Zhi-Jue Quan(全知觉), Jun-Lin Liu(刘军林), Feng-Yi Jiang(江风益). Chin. Phys. B, 2020, 29(4): 047802.
[2] Reliability of organic light-emitting diodes in low-temperature environment
Saihu Pan(潘赛虎), Zhiqiang Zhu(朱志强), Kangping Liu(刘康平), Hang Yu(于航), Yingjie Liao(廖英杰), Bin Wei(魏斌), Redouane Borsali, and Kunping Guo(郭坤平). Chin. Phys. B, 2020, 29(12): 128503.
[3] Infrared light-emitting diodes based on colloidal PbSe/PbS core/shell nanocrystals
Byung-Ryool Hyun, Mikita Marus, Huaying Zhong(钟华英), Depeng Li(李德鹏), Haochen Liu(刘皓宸), Yue Xie(谢阅), Weon-kyu Koh, Bing Xu(徐冰), Yanjun Liu(刘言军), Xiao Wei Sun(孙小卫). Chin. Phys. B, 2020, 29(1): 018503.
[4] Tetraalkyl-substituted zinc phthalocyanines used as anode buffer layers for organic light-emitting diodes
Qian Chen(陈潜), Songhe Yang(杨松鹤), Lei Dong(董磊), Siyuan Cai(蔡思源), Jiaju Xu(许家驹), Zongxiang Xu(许宗祥). Chin. Phys. B, 2020, 29(1): 017302.
[5] Monolithic semi-polar (1101) InGaN/GaN near white light-emitting diodes on micro-striped Si (100) substrate
Qi Wang(王琦), Guo-Dong Yuan(袁国栋), Wen-Qiang Liu(刘文强), Shuai Zhao(赵帅), Lu Zhang(张璐), Zhi-Qiang Liu(刘志强), Jun-Xi Wang(王军喜), Jin-Min Li(李晋闽). Chin. Phys. B, 2019, 28(8): 087802.
[6] Enhanced performance of AlGaN-based ultraviolet light-emitting diodes with linearly graded AlGaN inserting layer in electron blocking layer
Guang Li(李光), Lin-Yuan Wang(王林媛), Wei-Dong Song(宋伟东), Jian Jiang(姜健), Xing-Jun Luo(罗幸君), Jia-Qi Guo(郭佳琦), Long-Fei He(贺龙飞), Kang Zhang(张康), Qi-Bao Wu(吴启保), Shu-Ti Li(李述体). Chin. Phys. B, 2019, 28(5): 058502.
[7] Effects of hole-injection through side-walls of large V-pits on efficiency droop in Ⅲ-nitride LEDs
Dong-Yan Zhang(张东炎), Jie Zhang(张洁), Xiao-Feng Liu(刘晓峰), Sha-Sha Chen(陈沙沙), Hui-Wen Li(李慧文), Ming-Qing Liu(刘明庆), Da-Qian Ye(叶大千), Du-Xiang Wang(王笃祥). Chin. Phys. B, 2019, 28(4): 048501.
[8] Double superlattice structure for improving the performance of ultraviolet light-emitting diodes
Yan-Li Wang(王燕丽), Pei-Xian Li(李培咸), Sheng-Rui Xu(许晟瑞), Xiao-Wei Zhou(周小伟), Xin-Yu Zhang(张心禹), Si-Yu Jiang(姜思宇), Ru-Xue Huang(黄茹雪), Yang Liu(刘洋), Ya-Li Zi(訾亚丽), Jin-Xing Wu(吴金星), Yue Hao(郝跃). Chin. Phys. B, 2019, 28(3): 038502.
[9] InP quantum dots-based electroluminescent devices
Qianqian Wu(吴倩倩), Fan Cao(曹璠), Lingmei Kong(孔令媚), Xuyong Yang(杨绪勇). Chin. Phys. B, 2019, 28(11): 118103.
[10] Optoelectronic properties analysis of silicon light-emitting diode monolithically integrated in standard CMOS IC
Yanxu Chen(陈彦旭), Dongliang Xu(许栋梁), Kaikai Xu(徐开凯), Ning Zhang(张宁), Siyang Liu(刘斯扬), Jianming Zhao(赵建明), Qian Luo(罗谦), Lukas W. Snyman, Jacobus W. Swart. Chin. Phys. B, 2019, 28(10): 107801.
[11] Photoluminescence properties of blue and green multiple InGaN/GaN quantum wells
Chang-Fu Li(李长富), Kai-Ju Shi(时凯居), Ming-Sheng Xu(徐明升), Xian-Gang Xu(徐现刚), Zi-Wu Ji(冀子武). Chin. Phys. B, 2019, 28(10): 107803.
[12] Current diffusion and efficiency droop in vertical light emitting diodes
R Q Wan(万荣桥), T Li(李滔), Z Q Liu(刘志强), X Y Yi(伊晓燕), J X Wang(王军喜), J H Li(李军辉), W H Zhu(朱文辉), J M Li(李晋闽), L C Wang(汪炼成). Chin. Phys. B, 2019, 28(1): 017203.
[13] Efficiency enhancement of ultraviolet light-emitting diodes with segmentally graded p-type AlGaN layer
Lin-Yuan Wang(王林媛), Wei-Dong Song(宋伟东), Wen-Xiao Hu(胡文晓), Guang Li(李光), Xing-Jun Luo(罗幸君), Hu Wang(汪虎), Jia-Kai Xiao(肖稼凯), Jia-Qi Guo(郭佳琦), Xing-Fu Wang(王幸福), Rui Hao(郝锐), Han-Xiang Yi(易翰翔), Qi-Bao Wu(吴启保), Shu-Ti Li(李述体). Chin. Phys. B, 2019, 28(1): 018503.
[14] Efficiency-enhanced AlGaInP light-emitting diodes using transparent plasmonic silver nanowires
Xia Guo(郭霞), Qiao-Li Liu(刘巧莉), Hui-Jun Tian(田慧军), Chun-Wei Guo(郭春威), Chong Li(李冲), An-Qi Hu(胡安琪), Xiao-Ying He(何晓颖), Hua Wu(武华). Chin. Phys. B, 2018, 27(9): 098502.
[15] Sputtered gold nanoparticles enhanced quantum dot light-emitting diodes
Abida Perveen, Xin Zhang(张欣), Jia-Lun Tang(汤加仑), Deng-Bao Han(韩登宝), Shuai Chang(常帅), Luo-Gen Deng(邓罗根), Wen-Yu Ji(纪文宇), Hai-Zheng Zhong(钟海政). Chin. Phys. B, 2018, 27(8): 086101.
No Suggested Reading articles found!