Please wait a minute...
Chin. Phys. B, 2017, Vol. 26(9): 098507    DOI: 10.1088/1674-1056/26/9/098507
INTERDISCIPLINARY PHYSICS AND RELATED AREAS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY Prev   Next  

Lowering the driving voltage and improving the luminance of blue fluorescent organic light-emitting devices by thermal annealing a hole injection layer of pentacene

Jian Gao(高建)1,2,3, Qian-Qian Yu(于倩倩)1,2,3, Juan Zhang(张娟)1,2,3, Yang Liu(刘洋)1,2,3, Ruo-Fei Jia(贾若飞)1,2,3, Jun Han(韩俊)1,2,3, Xiao-Ming Wu(吴晓明)1,2,3, Yu-Lin Hua(华玉林)1,2,3, Shou-Gen Yin(印寿根)1,2,3
1 School of Materials Science and Engineering, Tianjin University of Technology, Tianjin 300222, China;
2 Key Laboratory of Display Materials and Photoelectric Devices, Ministry of Education, Tianjin 300222, China;
3 Tianjin Key Laboratory of Photoelectric Materials and Devices, Tianjin 300222, China
Abstract  

We chose pentacene as a hole injection layer (HIL) to fabricate the high performance blue fluorescent organic light-emitting devices (OLEDs). We found that the carrier mobility of the pentacene thin films could be efficiently improved after a critical annealing at temperature 120 °C. Then we performed the tests of scanning electron microscopy, atomic force microscopy, and Kelvin probe to explore the effect of annealing on the pentacene films. The pentacene film exhibited a more crystalline form with better continuities and smoothness after annealing. The optimal device with 120 ℃ annealed pentacene film and n-doped electron transport layer (ETL) presents a low turn-on voltage of 2.6 V and a highest luminance of 134800 cd/m2 at 12 V, which are reduced by 26% and improved by 50% compared with those of the control device.

Keywords:  organic light-emitting device (OLED)      annealing      pentacene film      hole injection     
Received:  07 March 2017      Published:  05 September 2017
PACS:  85.60.Jb (Light-emitting devices)  
  78.60.Fi (Electroluminescence)  
  81.05.Fb (Organic semiconductors)  
Fund: 

Project supported by the National Natural Science Foundation of China (Grant No. 60906022), the Natural Science Foundation of Tianjin, China (Grant No.10JCYBJC01100), the Key Science and Technology Support Program of Tianjin, China (Grant No. 14ZCZDGX00006), and the National High Technology Research and Development Program of China (Grant No. 2013AA014201).

Corresponding Authors:  Xiao-Ming Wu, Yu-Lin Hua, Shou-Gen Yin     E-mail:  wxm@tjut.edu.cn;yulinhua@tjut.edu.cn;sgyin@tjut.edu.cn

Cite this article: 

Jian Gao(高建), Qian-Qian Yu(于倩倩), Juan Zhang(张娟), Yang Liu(刘洋), Ruo-Fei Jia(贾若飞), Jun Han(韩俊), Xiao-Ming Wu(吴晓明), Yu-Lin Hua(华玉林), Shou-Gen Yin(印寿根) Lowering the driving voltage and improving the luminance of blue fluorescent organic light-emitting devices by thermal annealing a hole injection layer of pentacene 2017 Chin. Phys. B 26 098507

[1] Zhang Q S, Li B, Huang S, Nomura H, Tanaka H and Adachi C 2014 Nat. Photon. 8 1
[2] Cao J, Jiang X Y and Zhang Z L 2006 Appl. Phys. Lett. 89 252108
[3] Luo J, Li X Z, Hou Q, Peng J B, Yang W and Cao Y 2007 Adv. Mater. 19 1113
[4] Miao Y Q, Gao Z X, Zhang A Q, Li Y H, Wang H, Jia H S, Liu X G and Tsuboi T 2015 Chin. Phys. B 24 057802
[5] Hu Y, Zhou D Y, Wang B, Wang Z K and Liao L S 2016 Appl. Phys. Lett. 108 153303
[6] Zhang Q S, Li J, Shizu K, Huang S, Hirata S, Miyazaki H and Adachi C 2012 J. Am. Chem. Soc. 134 14706
[7] Udagawa K, Sasabe H, Cai C and Kido J 2014 Adv. Mater. 26 5062
[8] Wemken J H, Krause R, Mikolajick T and Schmind G 2012 J. Appl. Phys. 111 074502
[9] Nikiforov G O 2016 Org. Electron 36 120
[10] Zhou D Y, Zu F S, Zhang Y J, Shi X B, Aziz H and Liao L S 2014 Appl. Phys. Lett. 105 083301
[11] Zhang X W, You F J, Zheng Q H, Zhang Z L, Cai P, Xue X G, Xiong J and Zhang J 2016 Org. Electron 39 43
[12] Siemund H and Göbel H 2016 IEEE Trans. Electron Devices 63 3700
[13] Takada M, Furuta S, Kobayashi T, Nagase T, Shinagawa T, Lzaki M and Naito H 2016 J. Appl. Phys. 120 185501
[14] Qian L, Zheng Y, Choudhury K R, Bera D, So F, Xue J and Holloway P H 2010 Nano Today 5 384
[15] Xiang L Y, Wang W and Gao Feng Li 2016 IEEE Trans. Electron Devices 63 4440
[16] Raghuwanshi V, Bharti D, Varun I, Mahato A K and Tiwari S P 2016 Org. Electron 34 284
[17] Shi S W and Ma D G 2005 Semicond. Sci. Technol. 20 1213
[18] Guo D, Ikeda S, Saiki K, Miyazoe H and Terashima K 2006 J. Appl. Phys. 99 094502
[19] Ahn T, Jung H, Suk H J and Yi M H 2009 Synth. Met. 159 1277
[20] Dinelli F, Murgia M, Biscarini F and De Leeuw D M 2004 Synth. Met. 146 373
[21] Fukuda K, Sekitani T and Someya T 2009 Appl. Phys. Lett. 95 023302
[22] Ji T, Jung S and Varadan V K 2008 Org. Electron 9 895
[23] Fukuda K, Yokota T, Kuribara K, Sekitani T, Zschieschang U, Klauk H and Someya T 2010 Appl. Phys. Lett. 96 053302
[24] Zhang F J, Xu Z, Zhao S L, Zhao D W, Yuan G C and Cheng Z M 2008 Appl. Surf. Sci. 255 1942
[25] Park Y W, Choi H J, Choi J H, Park T H, Jeong J W, Song E H and Ju B K 2012 IEEE Electron Device Lett. 33 1156
[26] Yun C, Cho H, Kang H, Lee Y M, Park Y and Yoo S 2009 Appl. Phys. Lett. 95 053301
[1] Effect of annealing temperature on interfacial and electrical performance of Au-Pt-Ti/HfAlO/InAlAs metal-oxide-semiconductor capacitor
He Guan(关赫), Cheng-Yu Jiang(姜成语), Shao-Xi Wang(王少熙). Chin. Phys. B, 2020, 29(9): 096701.
[2] Growth and structural characteristics of metastable β-In2Se3 thin films on H-terminated Si(111) substrates by molecular beam epitaxy
Yi-Fan Shen(沈逸凡), Xi-Bo Yin(尹锡波), Chao-Fan Xu(徐超凡), Jing He(贺靖), Jun-Ye Li(李俊烨), Han-Dong Li(李含冬), Xiao-Hong Zhu(朱小红), Xiao-Bin Niu(牛晓滨). Chin. Phys. B, 2020, 29(5): 056402.
[3] Effect of chemical ordering annealing on superelasticity of Ni-Mn-Ga-Fe ferromagnetic shape memory alloy microwires
Yanfen Liu(刘艳芬), Xuexi Zhang(张学习), Hongxian Shen(沈红先), Jianfei Sun(孙剑飞), Qinan Li(李奇楠), Xiaohua Liu(刘晓华), Jianjun Li(李建军), Weidong Cheng(程伟东). Chin. Phys. B, 2020, 29(5): 056202.
[4] Surface termination effects on the electrical characteristics of La2O3/Al2O3 nanolaminates deposited by atomic layer deposition
Ji-Bin Fan(樊继斌), Shan-Ya Ling(凌山雅), Hong-Xia Liu(刘红侠), Li Duan(段理), Yan Zhang(张研), Ting-Ting Guo(郭婷婷), Xing Wei(魏星), and Qing He(何清)$. Chin. Phys. B, 2020, 29(11): 117701.
[5] On the time-independent Hamiltonian in real-time and imaginary-time quantum annealing
Jie Sun(孙杰), Songfeng Lu(路松峰). Chin. Phys. B, 2020, 29(10): 100303.
[6] Adsorption and desorption phenomena on thermally annealed multi-walled carbon nanotubes by XANES study
Camile Rodolphe Tchenguem Kamto, Bridinette Thiodjio Sendja, Jeannot Mane Mane. Chin. Phys. B, 2019, 28(9): 093101.
[7] Control on β conformation of poly(9,9-di-n-octylfluorene) via solvent annealing
Zhi Chao Zhang(张志超), Bing Yue Zhang(张丙悦), Yu Yan Weng(翁雨燕), Tian Hui Zhang(张天辉). Chin. Phys. B, 2019, 28(7): 076101.
[8] Annealing-enhanced interlayer coupling interaction inGaS/MoS2 heterojunctions
Xiuqing Meng(孟秀清), Shulin Chen(陈书林), Yunzhang Fang(方允樟), Jianlong Kou(寇建龙). Chin. Phys. B, 2019, 28(7): 078101.
[9] High quality NbTiN films fabrication and rapid thermal annealing investigation
Huan Ge(葛欢), Yi-Rong Jin(金贻荣), Xiao-Hui Song(宋小会). Chin. Phys. B, 2019, 28(7): 077402.
[10] Influence of annealing treatment on the luminescent properties of Ta:β-Ga2O3 single crystal
Xiaowei Yu(余小威), Huiayuan Cui(崔慧源), Maodong Zhu(朱茂东), Zhilin Xia(夏志林), Qinglin Sai(赛青林). Chin. Phys. B, 2019, 28(7): 077801.
[11] Mechanism of Ti/Al/Ni/Au ohmic contacts to AlGaN/GaN heterostructures via laser annealing
Mingchen Hou(侯明辰), Gang Xie(谢刚), Kuang Sheng(盛况). Chin. Phys. B, 2019, 28(3): 037302.
[12] High performance silicon-based GeSn p-i-n photodetectors for short-wave infrared application
Yue Zhao(赵越), Nan Wang(王楠), Kai Yu(余凯), Xiaoming Zhang(张晓明), Xiuli Li(李秀丽), Jun Zheng(郑军), Chunlai Xue(薛春来), Buwen Cheng(成步文), Chuanbo Li(李传波). Chin. Phys. B, 2019, 28(12): 128501.
[13] Defects and electrical properties in Al-implanted 4H-SiC after activation annealing
Yi-Dan Tang(汤益丹), Xin-Yu Liu(刘新宇), Zheng-Dong Zhou(周正东), Yun Bai(白云), Cheng-Zhan Li(李诚瞻). Chin. Phys. B, 2019, 28(10): 106101.
[14] Charge trapping memory device based on the Ga2O3 films as trapping and blocking layer
Bing Bai(白冰), Hong Wang(王宏), Yan Li(李岩), Yunxia Hao(郝云霞), Bo Zhang(张博), Boping Wang(王博平), Zihang Wang(王子航), Hongqi Yang(杨红旗), Qihang Gao(高启航), Chao Lü(吕超), Qingshun Zhang(张庆顺), Xiaobing Yan(闫小兵). Chin. Phys. B, 2019, 28(10): 106802.
[15] Effect of substrate type on Ni self-assembly process
Xuzhao Chai(柴旭朝), Boyang Qu(瞿博阳), Yuechao Jiao(焦岳超), Ping Liu(刘萍), Yanxia Ma(马彦霞), Fengge Wang(王凤歌), Xiaoquan Li(李晓荃), Xiangqian Fang(方向前), Ping Han(韩平), Rong Zhang(张荣). Chin. Phys. B, 2019, 28(1): 016102.
No Suggested Reading articles found!