More

Highlight

Defect calculations with quasiparticle correction: A revisited study of iodine defects in CH3NH3PbI3

Ling Li(李玲) and Wan-Jian Yin(尹万健)
Chin. Phys. B, 2022, 31 (1): 017103   Abstract ( 43 )   PDF ( 26
Highlight

Wavelength and sensitivity tunable long period gratings fabricated in fluid-cladding microfibers

Wa Jin(金娃), Linke Zhang(张林克), Xiang Zhang(张祥), Ming Xu(徐铭), Weihong Bi(毕卫红), and Yuefeng Qi(齐跃峰)
Chin. Phys. B, 2022, 31 (1): 014207   Abstract ( 33 )   PDF ( 14
Runrun Hao(郝润润), Kun Zhang(张昆), Yinggang Li(李迎港), Qiang Cao(曹强), Xueying Zhang(张学莹), Dapeng Zhu(朱大鹏), and Weisheng Zhao(赵巍胜)
Chin. Phys. B, 2022, 31 (1): 017502   Abstract ( 33 )   PDF ( 23
Highlight

Plasma assisted molecular beam epitaxial growth of GaN with low growth rates and their properties

Zhen-Hua Li(李振华), Peng-Fei Shao(邵鹏飞), Gen-Jun Shi(施根俊), Yao-Zheng Wu(吴耀政), Zheng-Peng Wang(汪正鹏), Si-Qi Li(李思琦), Dong-Qi Zhang(张东祺), Tao Tao(陶涛), Qing-Jun Xu(徐庆君), Zi-Li Xie(谢自力), Jian-Dong Ye(叶建东), Dun-Jun Chen(陈敦军), Bin Liu(刘斌), Ke Wang(王科), You-Dou Zheng(郑有炓), and Rong Zhang(张荣)
Chin. Phys. B, 2022, 31 (1): 018102   Abstract ( 31 )   PDF ( 11
Highlight

Substrate tuned reconstructed polymerization of naphthalocyanine on Ag(110)

Qi Zheng(郑琦), Li Huang(黄立), Deliang Bao(包德亮), Rongting Wu(武荣庭), Yan Li(李彦), Xiao Lin(林晓), Shixuan Du(杜世萱), and Hong-Jun Gao(高鸿钧)
Chin. Phys. B, 2022, 31 (1): 018202   Abstract ( 26 )   PDF ( 11
Highlight

M1 transition energy and rate in the ground configuration of Ag-like ions with 62 ≤ Z ≤ 94

Ju Meng(孟举), Wen-Xian Li(李文显), Ji-Guang Li(李冀光), Ze-Qing Wu(吴泽清), Jun Yan(颜君), Yong Wu(吴勇), and Jian-Guo Wang(王建国)
Chin. Phys. B, 2022, 31 (1): 013101   Abstract ( 44 )   PDF ( 22

Yiao Wang(王亦傲), Zhenpeng Wang(王振鹏), Maomao Gong(宫毛毛), Chunkai Xu(徐春凯), and Xiangjun Chen(陈向军)
Chin. Phys. B, 2022, 31 (1): 010202   Abstract ( 20 )   PDF ( 13 )  
Editors’ Suggestion03 December 2021

Quantum multicast communication over the butterfly network

Xing-Bo Pan(潘兴博), Xiu-Bo Chen(陈秀波), Gang Xu(徐刚), Zhao Dou(窦钊), Zong-Peng Li(李宗鹏), and Yi-Xian Yang(杨义先)
Chin. Phys. B, 2022, 31 (1): 010305   Abstract ( 15 )   PDF ( 7 )  
Yuwang Deng(邓雨旺), Qingli Zhou(周庆莉), Wanlin Liang(梁菀琳), Pujing Zhang(张朴婧), and Cunlin Zhang(张存林)
Chin. Phys. B, 2022, 31 (1): 014101   Abstract ( 13 )   PDF ( 3 )  
Xue-Wei Zhang(张雪伟), Shao-Bin Liu(刘少斌), Ling-Ling Wang(王玲玲), Qi-Ming Yu (余奇明), Jian-Lou(娄健), and Shi-Ning Sun(孙世宁)
Chin. Phys. B, 2022, 31 (1): 014102   Abstract ( 14 )   PDF ( 11 )  
Tianqi Luo(罗天琦), Xin Guan(关欣), Jingtao Fan(樊景涛), Gang Chen(陈刚), and Suo-Tang Jia(贾锁堂)
Chin. Phys. B, 2022, 31 (1): 014208   Abstract ( 19 )   PDF ( 10 )  
Shangtong Jia(贾尚曈), Zhi Li(李智), and Jianjun Chen(陈建军)
Chin. Phys. B, 2022, 31 (1): 014209   Abstract ( 19 )   PDF ( 6 )  
Xilin Lu, Zi-Min Li, Vladimir V Mangazeev, and Murray T Batchelor
Chin. Phys. B, 2022, 31 (1): 014210   Abstract ( 17 )   PDF ( 10 )  
Jinfang Yang(杨金芳), Zhaohua Wang(王兆华), Jiajun Song(宋贾俊), Renchong Lv(吕仁冲), Xianzhi Wang(王羡之), Jiangfeng Zhu(朱江峰), and Zhiyi Wei(魏志义)
Chin. Phys. B, 2022, 31 (1): 014213   Abstract ( 12 )   PDF ( 0 )  
Jian Zhang(张健), Hao-Chun Zhang(张昊春), Zi-Liang Huang(黄子亮), Wen-Bo Sun(孙文博), and Yi-Yi Li(李依依)
Chin. Phys. B, 2022, 31 (1): 014402   Abstract ( 14 )   PDF ( 55 )  
Jing Yang(杨敬), Dianjinfeng Gong(宫殿锦丰), Xiaoxue Wang(汪晓雪), Zhichao Wang(王志超), Jianqi Li(李建奇), Bingwen Hu(胡炳文), and Chengjie Xia(夏成杰)
Chin. Phys. B, 2022, 31 (1): 014501   Abstract ( 13 )   PDF ( 45 )  
Ji Zhang(张骥), Kai Liu(刘凯), and Yang Ding(丁阳)
Chin. Phys. B, 2022, 31 (1): 014702   Abstract ( 23 )   PDF ( 2 )  
Indah Raya, Supat Chupradit, Mustafa M Kadhim, Mustafa Z Mahmoud, Abduladheem Turki Jalil, Aravindhan Surendar, Sukaina Tuama Ghafel, Yasser Fakri Mustafa, and Alexander N Bochvar
Chin. Phys. B, 2022, 31 (1): 016401   Abstract ( 28 )   PDF ( 101 )  
Fachao Hu(胡发超), Canzhu Tan(檀灿竹), Yuhai Jiang(江玉海), Matthias Weidemüller, and Bing Zhu(朱兵)
Chin. Phys. B, 2022, 31 (1): 016702   Abstract ( 18 )   PDF ( 6 )  
Chi Sun(孙驰), Linyuan Zhao(赵林媛), Tingting Hao(郝婷婷), Renrong Liang(梁仁荣), Haitao Ye(叶海涛), Junjie Li(李俊杰), and Changzhi Gu(顾长志)
Chin. Phys. B, 2022, 31 (1): 016801   Abstract ( 19 )   PDF ( 3 )  
Editors’ Suggestion03 December 2021

SU(3) spin-orbit coupled fermions in an optical lattice

Xiaofan Zhou(周晓凡), Gang Chen(陈刚), and Suo-Tang Jia(贾锁堂)
Chin. Phys. B, 2022, 31 (1): 017102   Abstract ( 27 )   PDF ( 25 )  
Ren-Ren Xu(徐忍忍), Qing-Zhu Zhang(张青竹), Long-Da Zhou(周龙达), Hong Yang(杨红), Tian-Yang Gai(盖天洋), Hua-Xiang Yin(殷华湘), and Wen-Wu Wang(王文武)
Chin. Phys. B, 2022, 31 (1): 017301   Abstract ( 9 )   PDF ( 3 )  
Qingwang Bai(白青旺), Bin Guo(郭斌), Qin Yin(尹钦), and Shuyun Wang(王书运)
Chin. Phys. B, 2022, 31 (1): 017501   Abstract ( 21 )   PDF ( 14 )  
Yang-Yan Guo(郭仰岩), Wei-Hua Han(韩伟华), Xiao-Di Zhang(张晓迪), Jun-Dong Chen(陈俊东), and Fu-Hua Yang(杨富华)
Chin. Phys. B, 2022, 31 (1): 017701   Abstract ( 24 )   PDF ( 17 )  
Xiao-Bo He(何小波), Hua-Tian Hu(胡华天), Ji-Bo Tang(唐继博), Guo-Zhen Zhang(张国桢), Xue Chen(陈雪), Jun-Jun Shi(石俊俊), Zhen-Wei Ou(欧振伟), Zhi-Feng Shi(史志锋), Shun-Ping Zhang(张顺平), Chang Liu(刘昌), and Hong-Xing Xu(徐红星)
Chin. Phys. B, 2022, 31 (1): 017803   Abstract ( 12 )   PDF ( 3 )  
Ruize Feng(封瑞泽), Bo Wang(王博), Shurui Cao(曹书睿), Tong Liu(刘桐), Yongbo Su(苏永波), Wuchang Ding(丁武昌), Peng Ding(丁芃), and Zhi Jin(金智)
Chin. Phys. B, 2022, 31 (1): 018505   Abstract ( 29 )   PDF ( 6 )  
Semba Sherehe, Huiyun Wan(万慧云), Changgui Gu(顾长贵), and Huijie Yang(杨会杰)
Chin. Phys. B, 2022, 31 (1): 018902   Abstract ( 43 )   PDF ( 9 )  
ISSN 1674-1056   CN 11-5639/O4

Current issue

, Vol. 31, No. 1

Previous issues

1992 - present