More

Highlight

Collective modes of Weyl fermions with repulsive S-wave interaction

Xun-Gao Wang(王勋高), Huan-Yu Wang(王寰宇), Jiang-Min Zhang(张江敏), and Wu-Ming Liu(刘伍明)
Chin. Phys. B, 2020, 29 (11): 117201   Abstract ( 177 )   PDF ( 215
Highlight

Surface states modulated exchange interaction in Bi2Se3/thulium iron garnet heterostructures

Hai-Bin Shi(石海滨), Li-Qin Yan(闫丽琴), Yang-Tao Su(苏仰涛), Li Wang(王力), Xin-Yu Cao(曹昕宇), Lin-Zhu Bi(毕林竹), Yang Meng(孟洋), Yang Sun(孙阳), and Hong-Wu Zhao(赵宏武)
Chin. Phys. B, 2020, 29 (11): 117302   Abstract ( 102 )   PDF ( 122
Highlight

Thermal entanglement in a spin-1/2 Ising-Heisenberg butterfly-shaped chain with impurities

Meng-Ru Ma(马梦如), Yi-Dan Zheng(郑一丹), Zhu Mao(毛竹), and Bin Zhou(周斌)
Chin. Phys. B, 2020, 29 (11): 110308   Abstract ( 100 )   PDF ( 84
Highlight

Twisted and coiled bamboo artificial muscles for moisture responsive torsional and tensile actuation

Xiaoyu Hu(胡晓宇), Xueqi Leng(冷雪琪), Tianjiao Jia(贾天娇), and Zunfeng Liu(刘遵峰)
Chin. Phys. B, 2020, 29 (11): 118103   Abstract ( 89 )   PDF ( 85
Highlight

Near 100% spectral-purity photons from reconfigurable micro-rings

Pingyu Zhu(朱枰谕), Yingwen Liu(刘英文), Chao Wu(吴超), Shichuan Xue(薛诗川), Xinyao Yu(于馨瑶), Qilin Zheng(郑骑林), Yang Wang(王洋), Xiaogang Qiang(强晓刚), Junjie Wu(吴俊杰), and Ping Xu(徐平)
Chin. Phys. B, 2020, 29 (11): 114201   Abstract ( 80 )   PDF ( 99
Highlight

Magnetization reorientation induced by spin-orbit torque in YIG/Pt bilayers

Ying-Yi Tian(田颖异), Shuan-Hu Wang(王拴虎), Gang Li(李刚), Hao Li(李豪), Shu-Qin Li(李书琴), Yang Zhao(赵阳), Xiao-Min Cui(崔晓敏), Jian-Yuan Wang(王建元), Lv-Kuan Zou(邹吕宽), and Ke-Xin Jin(金克新)
Chin. Phys. B, 2020, 29 (11): 117504   Abstract ( 58 )   PDF ( 48

Xue-Jing Feng(冯雪景) and Lan Yin(尹澜)
Chin. Phys. B, 2020, 29 (11): 110306   Abstract ( 40 )   PDF ( 37 )  
Pingyu Zhu(朱枰谕), Yingwen Liu(刘英文), Chao Wu(吴超), Shichuan Xue(薛诗川), Xinyao Yu(于馨瑶), Qilin Zheng(郑骑林), Yang Wang(王洋), Xiaogang Qiang(强晓刚), Junjie Wu(吴俊杰), and Ping Xu(徐平)
Chin. Phys. B, 2020, 29 (11): 114201   Abstract ( 80 )   PDF ( 99 )  
Xun-Gao Wang(王勋高), Huan-Yu Wang(王寰宇), Jiang-Min Zhang(张江敏), and Wu-Ming Liu(刘伍明)
Chin. Phys. B, 2020, 29 (11): 117201   Abstract ( 177 )   PDF ( 215 )  
Hai-Bin Shi(石海滨), Li-Qin Yan(闫丽琴), Yang-Tao Su(苏仰涛), Li Wang(王力), Xin-Yu Cao(曹昕宇), Lin-Zhu Bi(毕林竹), Yang Meng(孟洋), Yang Sun(孙阳), and Hong-Wu Zhao(赵宏武)
Chin. Phys. B, 2020, 29 (11): 117302   Abstract ( 102 )   PDF ( 122 )  
Yue Hu(胡玥), Zheng-Xin Guo(郭政鑫), Ze-Ming Zhong(钟泽明), and Zhi Li(李志)
Chin. Phys. B, 2020, 29 (11): 110302   Abstract ( 34 )   PDF ( 22 )  
Huan-Huan Li(李欢欢), Li-Hua Gong(龚黎华), and Nan-Run Zhou(周南润)
Chin. Phys. B, 2020, 29 (11): 110304   Abstract ( 23 )   PDF ( 16 )  
Jian-Gong Hu(胡建功), Xi Chen(陈曦), Li-Yong Wang(王立勇), Qing-Hong Liao(廖庆洪), and Qing-Nian Wang(汪庆年)
Chin. Phys. B, 2020, 29 (11): 110305   Abstract ( 34 )   PDF ( 24 )  
Meng-Ru Ma(马梦如), Yi-Dan Zheng(郑一丹), Zhu Mao(毛竹), and Bin Zhou(周斌)
Chin. Phys. B, 2020, 29 (11): 110308   Abstract ( 100 )   PDF ( 84 )  
Baiyili Liu(刘白伊郦) and Shaoqiang Tang(唐少强)
Chin. Phys. B, 2020, 29 (11): 110501   Abstract ( 20 )   PDF ( 14 )  
Ji-Gen Chen(陈基根), Gang-Tai Zhang(张刚台), Ting-Ting Bai(白婷婷), Jun Wang(王俊), Ping-Ping Chen(陈平平), Wei-Wei Yu(于伟威), and Xi Zhao(赵曦)
Chin. Phys. B, 2020, 29 (11): 113202   Abstract ( 33 )   PDF ( 30 )  
Qian Dong(董乾), Xu-Ri Yao(姚旭日), Xin Liu(刘歆), Bing Liu(刘冰), and Guang-Jie Zhai(翟光杰)
Chin. Phys. B, 2020, 29 (11): 114202   Abstract ( 22 )   PDF ( 19 )  
Jiankai Zhu(朱剑凯), Xiangxian Wang(王向贤), Xiaoxiong Wu(吴枭雄), Yingwen Su(苏盈文), Yueqi Xu(徐月奇), Yunping Qi(祁云平), Liping Zhang(张丽萍), and Hua Yang(杨华)
Chin. Phys. B, 2020, 29 (11): 114204   Abstract ( 34 )   PDF ( 32 )  
Ai-Li Cao(曹爱利), Kun Zhang(张昆), Jia-Rui Zhang(张佳瑞), Yan Liu(刘燕), and Wei-Jin Kong(孔伟金)
Chin. Phys. B, 2020, 29 (11): 114205   Abstract ( 21 )   PDF ( 20 )  
Xiao-Fei Jiao(焦晓飞), Zi-Heng Zhang(张子恒), Yun Xu(徐云), and Guo-Feng Song(宋国峰)
Chin. Phys. B, 2020, 29 (11): 114209   Abstract ( 17 )   PDF ( 15 )  
Xiao-Kang Li(李小康), Bi-Xuan Che(车碧轩), Mou-Sen Cheng(程谋森), Da-Wei Guo(郭大伟), Mo-Ge Wang(王墨戈), and Yun-Tian Yang(杨云天)
Chin. Phys. B, 2020, 29 (11): 115201   Abstract ( 17 )   PDF ( 16 )  
Mohd. Shkir, Ziaul Raza Khan, T Alshahrani, Kamlesh V. Chandekar, M Aslam Manthrammel, Ashwani Kumar, and S AlFaify
Chin. Phys. B, 2020, 29 (11): 116102   Abstract ( 29 )   PDF ( 33 )  
Fei Guo(郭飞), Zhifeng Shi(史智锋), Yaping Liu(刘亚平), and Shifeng Zhao(赵世峰)
Chin. Phys. B, 2020, 29 (11): 116801   Abstract ( 28 )   PDF ( 17 )  
Jiapeng Zhao(赵佳鹏), Qinhuang Guo(郭勤皇), Huizhong Yin(尹慧中), Jintang Zou(邹锦堂), Zhenjie Zhao(赵振杰), Wenjuan Cheng(程文娟), Dongmei Jiang(蒋冬梅), and Qingfeng Zhan(詹清峰)
Chin. Phys. B, 2020, 29 (11): 117501   Abstract ( 29 )   PDF ( 28 )  
Editors’ Suggestion05 November 2020

Investigation of the magnetoresistance in EuS/Nb:SrTiO3 junction

Jia Lu(芦佳), Yu-Lin Gan(甘渝林), Yun-Lin Lei(雷蕴麟), Lei Yan(颜雷), and Hong Ding(丁洪)
Chin. Phys. B, 2020, 29 (11): 117503   Abstract ( 23 )   PDF ( 20 )  
Ying-Yi Tian(田颖异), Shuan-Hu Wang(王拴虎), Gang Li(李刚), Hao Li(李豪), Shu-Qin Li(李书琴), Yang Zhao(赵阳), Xiao-Min Cui(崔晓敏), Jian-Yuan Wang(王建元), Lv-Kuan Zou(邹吕宽), and Ke-Xin Jin(金克新)
Chin. Phys. B, 2020, 29 (11): 117504   Abstract ( 58 )   PDF ( 48 )  
Yalan Wang(王雅兰), Mingxiang Wang(王明湘), Dongli Zhang(张冬利), and Huaisheng Wang(王槐生)
Chin. Phys. B, 2020, 29 (11): 118101   Abstract ( 24 )   PDF ( 18 )  
Xiaoyu Hu(胡晓宇), Xueqi Leng(冷雪琪), Tianjiao Jia(贾天娇), and Zunfeng Liu(刘遵峰)
Chin. Phys. B, 2020, 29 (11): 118103   Abstract ( 89 )   PDF ( 85 )  
ISSN 1674-1056   CN 11-5639/O4

Current issue

, Vol. 29, No. 11

Previous issues

1992 - present