More

Hao Wang(王浩), Liang Qiao(乔亮), Zu-Ying Zheng(郑祖应), Hong-Bo Hao(郝宏波), Tao Wang(王涛), Zheng Yang(杨正), and Fa-Shen Li(李发伸)
Chin. Phys. B, 2022, 31 (11): 114206   Abstract ( 182 )   PDF ( 145HTML
Highlight

Structure of continuous matrix product operator for transverse field Ising model: An analytic and numerical study

Yueshui Zhang(张越水) and Lei Wang(王磊)
Chin. Phys. B, 2022, 31 (11): 110205   Abstract ( 125 )   PDF ( 77HTML
Highlight

Switching plasticity in compensated ferrimagnetic multilayers for neuromorphic computing

Weihao Li(李伟浩), Xiukai Lan(兰修凯), Xionghua Liu(刘雄华), Enze Zhang(张恩泽), Yongcheng Deng(邓永城), and Kaiyou Wang(王开友)
Chin. Phys. B, 2022, 31 (11): 117106   Abstract ( 133 )   PDF ( 106HTML
Yinlu Gao(高寅露), Kai Cheng(程开), Xue Jiang(蒋雪), and Jijun Zhao(赵纪军)
Chin. Phys. B, 2022, 31 (11): 117304   Abstract ( 77 )   PDF ( 46HTML
Highlight

Experimental demonstration of a fast calibration method for integrated photonic circuits with cascaded phase shifters

Junqin Cao(曹君勤), Zhixin Chen(陈志歆), Yaxin Wang(王亚新), Tianfeng Feng(冯田峰), Zhihao Li(李志浩), Zeyu Xing(邢泽宇), Huashan Li(李华山), and Xiaoqi Zhou(周晓祺)
Chin. Phys. B, 2022, 31 (11): 114204   Abstract ( 75 )   PDF ( 42HTML
Highlight

Optical study on topological superconductor candidate Sr-doped Bi2Se3

Jialun Liu(刘佳伦), Chennan Wang(王晨南), Tong Lin(林桐), Liye Cao(曹立叶), Lei Wang(王蕾), Jiaji Li(李佳吉), Zhen Tao(陶镇), Nan Shen(申娜), Rina Wu(乌日娜), Aifang Fang(房爱芳), Nanlin Wang(王楠林), and Rongyan Chen(陈荣艳)
Chin. Phys. B, 2022, 31 (11): 117402   Abstract ( 61 )   PDF ( 28HTML

Editors’ Suggestion17 October 2022

Angle-dependent spin wave spectra of permalloy ring arrays

Shuxuan Wu(吴书旋), Zengtai Zhu(朱增泰), Yunxu Ma(马云旭), Jinwu Wei(魏晋武), Senfu Zhang(张森富), Jianbo Wang(王建波), and Qingfang Liu(刘青芳)
Chin. Phys. B, 2022, 31 (11): 117505   Abstract ( 41 )   PDF ( 10 )   HTML ( 0 )
Chengwei Deng(邓成伟), Yunxin Tang(唐蕴芯), Jian Zhang(张建), Wenfei Li(李文飞), Jun Wang(王骏), and Wei Wang(王炜)
Chin. Phys. B, 2022, 31 (11): 118702   Abstract ( 68 )   PDF ( 50 )   HTML ( 0 )
Guofei Zhang(张国飞), Jingsong He(贺劲松), and Yi Cheng(程艺)
Chin. Phys. B, 2022, 31 (11): 110201   Abstract ( 71 )   PDF ( 37 )   HTML ( 0 )
Editors’ Suggestion17 October 2022

Diffusion dynamics in branched spherical structure

Kheder Suleiman, Xue-Lan Zhang(张雪岚), Sheng-Na Liu(刘圣娜), and Lian-Cun Zheng(郑连存)
Chin. Phys. B, 2022, 31 (11): 110202   Abstract ( 40 )   PDF ( 18 )   HTML ( 1 )
Li Tian(田丽), Ningxuan Zheng(郑宁宣), Jun Jian(蹇君), Wenliang Liu(刘文良), Jizhou Wu(武寄洲), Yuqing Li(李玉清), Yongming Fu(付永明), Peng Li(李鹏), Vladimir Sovkov, Jie Ma(马杰), Liantuan Xiao(肖连团), and Suotang Jia(贾锁堂)
Chin. Phys. B, 2022, 31 (11): 110302   Abstract ( 49 )   PDF ( 28 )   HTML ( 0 )
Xian-Dong Li(李现东), Zuo-Dong Yu(余作东), Wei-Peng Chen(陈伟鹏), and Chang-De Gong(龚昌德)
Chin. Phys. B, 2022, 31 (11): 110304   Abstract ( 47 )   PDF ( 11 )   HTML ( 1 )
Yong-Bing Hu(胡永兵), Xiao-Min Yang(杨晓敏), Da-Wei Ding(丁大为), and Zong-Li Yang(杨宗立)
Chin. Phys. B, 2022, 31 (11): 110501   Abstract ( 40 )   PDF ( 11 )   HTML ( 1 )
Yan He(贺言), Hua-Kai Xu(许华慨), and Gang Ouyang(欧阳钢)
Chin. Phys. B, 2022, 31 (11): 110502   Abstract ( 43 )   PDF ( 72 )   HTML ( 0 )
Min Zhong(仲敏) and Jiu-Sheng Li(李九生)
Chin. Phys. B, 2022, 31 (11): 114201   Abstract ( 48 )   PDF ( 23 )   HTML ( 0 )
Le Wang(王乐), Hui Guo(郭辉), and Shengmei Zhao(赵生妹)
Chin. Phys. B, 2022, 31 (11): 114202   Abstract ( 59 )   PDF ( 17 )   HTML ( 0 )
Xiao-Qin Liu(刘晓琴), Qian-Qian Hao(郝倩倩), Jie Liu(刘杰), Dan-Hua Liu(刘丹华), Wei-Wei Li(李威威), and Liang-Bi Su(苏良碧)
Chin. Phys. B, 2022, 31 (11): 114205   Abstract ( 52 )   PDF ( 23 )   HTML ( 0 )
Fei Gao(高飞), Fang-Hua Xu(徐芳华), and Zheng-Lin Li(李整林)
Chin. Phys. B, 2022, 31 (11): 114302   Abstract ( 55 )   PDF ( 18 )   HTML ( 1 )
Lihong Shi(史丽弘) and Jiebin Peng(彭洁彬)
Chin. Phys. B, 2022, 31 (11): 114401   Abstract ( 52 )   PDF ( 29 )   HTML ( 1 )
Editors’ Suggestion17 October 2022

Lattice thermal conduction in cadmium arsenide

R F Chinnappagoudra, M D Kamatagi, N R Patil, and N S Sankeshwar
Chin. Phys. B, 2022, 31 (11): 116301   Abstract ( 44 )   PDF ( 11 )   HTML ( 0 )
Yi-Bo Liang(梁艺博), Zhao Liu(刘钊), Jing Wang(王静), and Ying Liu(刘英)
Chin. Phys. B, 2022, 31 (11): 116302   Abstract ( 28 )   PDF ( 5 )   HTML ( 1 )
Hengcan Zhao(赵恒灿), Meng Lyu(吕孟), Jiahao Zhang(张佳浩), Shuai Zhang(张帅), and Peijie Sun(孙培杰)
Chin. Phys. B, 2022, 31 (11): 117103   Abstract ( 40 )   PDF ( 10 )   HTML ( 0 )
Zhihong Chen(陈治宏), Minhan Mi(宓珉瀚), Jielong Liu(刘捷龙), Pengfei Wang(王鹏飞), Yuwei Zhou(周雨威), Meng Zhang(张濛), Xiaohua Ma(马晓华), and Yue Hao(郝跃)
Chin. Phys. B, 2022, 31 (11): 117105   Abstract ( 32 )   PDF ( 16 )   HTML ( 0 )
Liang-Zhong Lin(林亮中), Yi-Yun Ling(凌艺纭), Dong Zhang(张东), and Zhen-Hua Wu(吴振华)
Chin. Phys. B, 2022, 31 (11): 117201   Abstract ( 36 )   PDF ( 8 )   HTML ( 0 )
Zhi-Peng Yin(尹志鹏), Sheng-Sheng Wei(尉升升), Jiao Bai(白娇), Wei-Wei Xie(谢威威), Zhao-Hui Liu(刘兆慧), Fu-Wen Qin(秦福文), and De-Jun Wang(王德君)
Chin. Phys. B, 2022, 31 (11): 117302   Abstract ( 32 )   PDF ( 5 )   HTML ( 0 )
Kejian Liu(刘可鉴), Jian Li(李健), Qing-Xu Li(李清旭), and Jia-Ji Zhu(朱家骥)
Chin. Phys. B, 2022, 31 (11): 117303   Abstract ( 24 )   PDF ( 4 )   HTML ( 0 )
Zhen-Dong Chen(陈振东), Mei-Yang Ma(马眉扬), Sen-Fu Zhang(张森富), Mang-Yuan Ma(马莽原), Zi-Zhao Pan(潘咨兆), Xi-Xiang Zhang(张西祥), Xue-Zhong Ruan(阮学忠), Yong-Bing Xu(徐永兵), and Fu-Sheng Ma(马付胜)
Chin. Phys. B, 2022, 31 (11): 117501   Abstract ( 27 )   PDF ( 15 )   HTML ( 0 )
Zhaokun Dong(董昭昆), Zhen Wang(王振), Te Zhang(张特), Junsen Xiang(项俊森), Shuai Zhang(张帅), Lihua Liu(刘丽华), and Peijie Sun(孙培杰)
Chin. Phys. B, 2022, 31 (11): 117502   Abstract ( 40 )   PDF ( 17 )   HTML ( 0 )
Hao Sun(孙浩), Junfeng Wang(王俊峰), Lu Tian(田路), Jianjian Gong(巩建建), Zhaojun Mo(莫兆军), Jun Shen(沈俊), and Baogen Shen(沈保根)
Chin. Phys. B, 2022, 31 (11): 117503   Abstract ( 31 )   PDF ( 12 )   HTML ( 0 )
Shan Qiu(邱珊), Jia-Hao Liu(刘嘉豪), Ya-Bo Chen(陈亚博), Yun-Ping Zhao(赵云平), Bo Wei(危波), and Liang Fang(方粮)
Chin. Phys. B, 2022, 31 (11): 117701   Abstract ( 26 )   PDF ( 10 )   HTML ( 1 )
Weikang Zhao(赵伟康), Yan Teng(滕妍), Kun Tang(汤琨), Shunming Zhu(朱顺明), Kai Yang(杨凯), Jingjing Duan(段晶晶), Yingmeng Huang(黄颖蒙), Ziang Chen(陈子昂), Jiandong Ye(叶建东), and Shulin Gu(顾书林)
Chin. Phys. B, 2022, 31 (11): 118102   Abstract ( 49 )   PDF ( 13 )   HTML ( 0 )
Pengli Lu(卢鹏丽), Yuntian Chen(陈云天), Teng Zhang(张腾), and Yonggang Liao(廖永刚)
Chin. Phys. B, 2022, 31 (11): 118901   Abstract ( 50 )   PDF ( 31 )   HTML ( 0 )
ISSN 1674-1056   CN 11-5639/O4

Current issue

, Vol. 31, No. 11

Previous issues

1992 - present