More

Highlight

Quantum algorithm for neighborhood preserving embedding

Shi-Jie Pan(潘世杰), Lin-Chun Wan(万林春), Hai-Ling Liu(刘海玲), Yu-Sen Wu(吴宇森), Su-Juan Qin(秦素娟), Qiao-Yan Wen(温巧燕), and Fei Gao(高飞)
Chin. Phys. B, 2022, 31 (6): 060304   Abstract ( 134 )   PDF ( 121HTML
Highlight

Fast prediction of aerodynamic noise induced by the flow around a cylinder based on deep neural network

Hai-Yang Meng(孟海洋), Zi-Xiang Xu(徐自翔), Jing Yang(杨京), Bin Liang(梁彬), and Jian-Chun Cheng(程建春)
Chin. Phys. B, 2022, 31 (6): 064305   Abstract ( 60 )   PDF ( 55HTML
Highlight

Uniaxial stress effect on quasi-one-dimensional Kondo lattice CeCo2Ga8

Kangqiao Cheng(程康桥), Binjie Zhou(周斌杰), Cuixiang Wang(王翠香), Shuo Zou(邹烁), Yupeng Pan(潘宇鹏), Xiaobo He(何晓波), Jian Zhang(张健), Fangjun Lu(卢方君), Le Wang(王乐), Youguo Shi(石友国), and Yongkang Luo(罗永康)
Chin. Phys. B, 2022, 31 (6): 067104   Abstract ( 46 )   PDF ( 14HTML
Highlight

Spin freezing in the van der Waals material Mn2Ga2S5

Jie Shen(沈洁), Xitong Xu(许锡童), Miao He(何苗), Yonglai Liu(刘永来), Yuyan Han(韩玉岩), and Zhe Qu(屈哲)
Chin. Phys. B, 2022, 31 (6): 067105   Abstract ( 37 )   PDF ( 25HTML
Highlight

Experimental observation of pseudogap in a modulation-doped Mott insulator: Sn/Si(111)-(√30×√30)R30°

Yan-Ling Xiong(熊艳翎), Jia-Qi Guan(关佳其), Rui-Feng Wang(汪瑞峰), Can-Li Song(宋灿立), Xu-Cun Ma(马旭村), and Qi-Kun Xue(薛其坤)
Chin. Phys. B, 2022, 31 (6): 067401   Abstract ( 61 )   PDF ( 46HTML
Highlight

Non-volatile multi-state magnetic domain transformation in a Hall balance

Yang Gao(高阳), Jingyan Zhang(张静言), Pengwei Dou(窦鹏伟), Zhuolin Li(李卓霖), Zhaozhao Zhu(朱照照), Yaqin Guo(郭雅琴), Chaoqun Hu(胡超群), Weidu Qin(覃维都), Congli He(何聪丽), Shipeng Shen(申世鹏), Ying Zhang(张颖), and Shouguo Wang(王守国)
Chin. Phys. B, 2022, 31 (6): 067502   Abstract ( 37 )   PDF ( 24HTML

Pei Zhang(张沛), Kaharudin Dimyati, Bilal Nizamani, Mustafa M. Najm, and S. W. Harun
Chin. Phys. B, 2022, 31 (6): 064204   Abstract ( 31 )   PDF ( 11 )   HTML ( 0 )
Yang Zhou(周扬), Zhang-Zhao Yang(杨彰昭), Yao-Yin Peng(彭尧吟), and Xin-Ye Zou(邹欣晔)
Chin. Phys. B, 2022, 31 (6): 064304   Abstract ( 28 )   PDF ( 12 )   HTML ( 2 )
Chunyan Wang(王春艳), Qilong Gao(高其龙), Andrea Sanson, and Yu Jia(贾瑜)
Chin. Phys. B, 2022, 31 (6): 066501   Abstract ( 21 )   PDF ( 5 )   HTML ( 0 )
Editors’ Suggestion17 May 2022

Mg-doped layered oxide cathode for Na-ion batteries

Yuejun Ding(丁月君), Feixiang Ding(丁飞翔), Xiaohui Rong(容晓晖), Yaxiang Lu(陆雅翔), and Yong-Sheng Hu(胡勇胜)
Chin. Phys. B, 2022, 31 (6): 068201   Abstract ( 36 )   PDF ( 8 )   HTML ( 0 )
Xue-Yue Xu(许雪月), Jun-Kai Jiang(蒋俊锴), Wei-Qiang Chen(陈伟强), Su-Ning Cui(崔素宁), Wen-Guang Zhou(周文广), Nong Li(李农), Fa-Ran Chang(常发冉), Guo-Wei Wang(王国伟), Ying-Qiang Xu(徐应强), Dong-Wei Jiang(蒋洞微), Dong-Hai Wu(吴东海), Hong-Yue Hao(郝宏玥), and Zhi-Chuan Niu(牛智川)
Chin. Phys. B, 2022, 31 (6): 068503   Abstract ( 27 )   PDF ( 11 )   HTML ( 0 )
Li-Jun Chang(常莉君), Yi-Fan Mo(莫一凡), Li-Ming Ling(凌黎明), and De-Lu Zeng(曾德炉)
Chin. Phys. B, 2022, 31 (6): 060201   Abstract ( 32 )   PDF ( 14 )   HTML ( 0 )
Bichen Che(车碧琛), Zhao Dou(窦钊), Xiubo Chen(陈秀波), Yu Yang(杨榆), Jian Li(李剑), and Yixian Yang(杨义先)
Chin. Phys. B, 2022, 31 (6): 060302   Abstract ( 34 )   PDF ( 15 )   HTML ( 0 )
Editors’ Suggestion17 May 2022

Digraph states and their neural network representations

Ying Yang(杨莹) and Huaixin Cao(曹怀信)
Chin. Phys. B, 2022, 31 (6): 060303   Abstract ( 37 )   PDF ( 22 )   HTML ( 0 )
Guan-Ning Wang(王冠宁), Tao Chen(陈涛), Jin-Wei Chen(陈锦炜), Kaifeng Deng(邓凯丰), and Ru-Dong Wang(王汝栋)
Chin. Phys. B, 2022, 31 (6): 060402   Abstract ( 18 )   PDF ( 8 )   HTML ( 0 )
Jia-Ying Yang(杨家营), Xu Liu(刘旭), Ji-Hong Qin(秦吉红), and Huai-Ming Guo(郭怀明)
Chin. Phys. B, 2022, 31 (6): 060504   Abstract ( 30 )   PDF ( 12 )   HTML ( 0 )
Zhi-Xian Lei(雷志仙), Qing-Yun Xu(徐清芸), Zhi-Jie Yang(杨志杰), Yong-Lin He(何永林), and Jing Guo(郭静)
Chin. Phys. B, 2022, 31 (6): 063202   Abstract ( 29 )   PDF ( 14 )   HTML ( 0 )
Xu Wang(王旭), Zhi-Ping Wang(王志萍), Feng-Shou Zhang(张丰收), and Chao-Yi Qian (钱超义)
Chin. Phys. B, 2022, 31 (6): 063401   Abstract ( 28 )   PDF ( 6 )   HTML ( 0 )
Rong Zhang(张蓉), Yong-Chang Han(韩永昌), Shu-Lin Cong(丛书林), and Maksim B Shundalau
Chin. Phys. B, 2022, 31 (6): 063402   Abstract ( 15 )   PDF ( 9 )   HTML ( 0 )
Jian-Hong Hao(郝建红), Bi-Xi Xue(薛碧曦), Qiang Zhao(赵强), Fang Zhang(张芳), Jie-Qing Fan(范杰清), and Zhi-Wei Dong(董志伟)
Chin. Phys. B, 2022, 31 (6): 064101   Abstract ( 19 )   PDF ( 8 )   HTML ( 0 )
Haotian Du(杜皓天), Mingzhu Jiang(江明珠), Lizhen Zeng(曾丽珍), Longhui Zhang(张隆辉), Weilin Xu(徐卫林), Xiaowen Zhang(张小文), and Fangrong Hu(胡放荣)
Chin. Phys. B, 2022, 31 (6): 064210   Abstract ( 33 )   PDF ( 20 )   HTML ( 0 )
Yue Qiao(乔月), Jun Wang(王俊), Yan Yan(闫妍), Simeng Song(宋思蒙), Zhou Chen(陈洲), Aihua Liu(刘爱华), Jigen Chen(陈基根), Fuming Guo(郭福明), and Yujun Yang(杨玉军)
Chin. Phys. B, 2022, 31 (6): 064214   Abstract ( 23 )   PDF ( 5 )   HTML ( 0 )
Dawei Ye(叶大为), Fang Ding(丁芳), Kedong Li(李克栋), Zhenhua Hu(胡振华), Ling Zhang(张凌), Xiahua Chen(陈夏华), Qing Zhang(张青), Pingan Zhao(赵平安), Tao He(贺涛), Lingyi Meng(孟令义), Kaixuan Ye(叶凯萱), Fubin Zhong(钟富彬), Yanmin Duan(段艳敏), Rui Ding(丁锐), Liang Wang(王亮), Guosheng Xu(徐国盛), Guangnan Luo(罗广南), and EAST team
Chin. Phys. B, 2022, 31 (6): 065201   Abstract ( 22 )   PDF ( 8 )   HTML ( 0 )
Shuo Wang(王硕), Ning Zhang(张宁), Shun-Xin Zhang(张顺欣), Miao Tian(田淼), Ya-Wen Cai(蔡雅文), Wei-Li Fan(范伟丽), Fu-Cheng Liu(刘富成), and Ya-Feng He(贺亚峰)
Chin. Phys. B, 2022, 31 (6): 065202   Abstract ( 21 )   PDF ( 3 )   HTML ( 0 )
Yu-Qiang Tao(陶余强), Guo-Sheng Xu(徐国盛), Ling-Yi Meng(孟令义), Rui-Rong Liang(梁瑞荣), Lin Yu(余林), Xiang Liu(刘祥), Ning Yan(颜宁), Qing-Quan Yang(杨清泉), Xin Lin(林新), and Liang Wang(王亮)
Chin. Phys. B, 2022, 31 (6): 065204   Abstract ( 22 )   PDF ( 2 )   HTML ( 0 )
Yuanyuan Tian(田圆圆), Gangjie Luo(罗港杰), Qihong Fang(方棋洪), Jia Li(李甲), and Jing Peng(彭静)
Chin. Phys. B, 2022, 31 (6): 066204   Abstract ( 20 )   PDF ( 8 )   HTML ( 0 )
Wei-Min Jiang(姜伟民), Qiang Zhao(赵强), Jing-Zhuo Ling(凌靖卓), Ting-Na Shao(邵婷娜), Zi-Tao Zhang(张子涛), Ming-Rui Liu(刘明睿), Chun-Li Yao(姚春丽), Yu-Jie Qiao(乔宇杰), Mei-Hui Chen(陈美慧), Xing-Yu Chen(陈星宇), Rui-Fen Dou(窦瑞芬), Chang-Min Xiong(熊昌民), and Jia-Cai Nie(聂家财)
Chin. Phys. B, 2022, 31 (6): 066801   Abstract ( 21 )   PDF ( 8 )   HTML ( 0 )
Qi-Yuan Li(李启远), Yang-Yang Lv(吕洋洋), Yong-Jie Xu(徐永杰), Li Zhu(朱立), Wei-Min Zhao(赵伟民), Yanbin Chen(陈延彬), and Shao-Chun Li(李绍春)
Chin. Phys. B, 2022, 31 (6): 066802   Abstract ( 25 )   PDF ( 6 )   HTML ( 0 )
Zhi-Hai Sun(孙志海), Jia-Xi Liu(刘佳溪), Ying Zhang(张颖), Zi-Yuan Li(李子源), Le-Yu Peng(彭乐宇), Peng-Ru Huang(黄鹏儒), Yong-Jin Zou(邹勇进), Fen Xu(徐芬), and Li-Xian Sun(孙立贤)
Chin. Phys. B, 2022, 31 (6): 067101   Abstract ( 17 )   PDF ( 2 )   HTML ( 0 )
Man Xu(许曼), Xiaona Yin(殷晓娜), Jingjing Huang(黄晶晶), Meng Liu(刘蒙), Huiyun Zhang(张会云), and Yuping Zhang(张玉萍)
Chin. Phys. B, 2022, 31 (6): 067802   Abstract ( 14 )   PDF ( 8 )   HTML ( 0 )
Ying-Zhe Wang(王颖哲), Mao-Sen Wang(王茂森), Ning Hua(化宁), Kai Chen(陈凯), Zhi-Min He(何志敏), Xue-Feng Zheng(郑雪峰), Pei-Xian Li(李培咸), Xiao-Hua Ma(马晓华), Li-Xin Guo(郭立新), and Yue Hao(郝跃)
Chin. Phys. B, 2022, 31 (6): 068101   Abstract ( 19 )   PDF ( 8 )   HTML ( 0 )
Zhaocong Huang(黄兆聪), Wenqing Liu(刘文卿), Jian Liang(梁健), Qingjie Guo(郭庆杰), Ya Zhai(翟亚), and Yongbing Xu(徐永兵)
Chin. Phys. B, 2022, 31 (6): 068505   Abstract ( 30 )   PDF ( 7 )   HTML ( 0 )
Yuting Zhang(张玉婷), Songyi Liu(刘嵩义), Wei Huang(黄巍), Erxiang Dong(董尔翔), Hongyang Li(李洪阳), Xintong Shi(石欣桐), Meng Liu(刘蒙), Wentao Zhang(张文涛), Shan Yin(银珊), and Zhongyue Luo(罗中岳)
Chin. Phys. B, 2022, 31 (6): 068702   Abstract ( 18 )   PDF ( 11 )   HTML ( 0 )
Qiang Lai(赖强) and Hong-Hao Zhang(张宏昊)
Chin. Phys. B, 2022, 31 (6): 068905   Abstract ( 18 )   PDF ( 7 )   HTML ( 0 )
ISSN 1674-1056   CN 11-5639/O4

Current issue

, Vol. 31, No. 6

Previous issues

1992 - present