Reveal the large open-circuit voltage deficit of all-inorganicCsPbIBr 2 perovskite solar cells
Ying Hu(胡颖), Jiaping Wang(王家平), Peng Zhao(赵鹏), Zhenhua Lin(林珍华), Siyu Zhang(张思玉), Jie Su(苏杰), Miao Zhang(张苗), Jincheng Zhang(张进成), Jingjing Chang(常晶晶), and Yue Hao(郝跃)
Chin. Phys. B . 2022, (3): 38804 -038804 .  DOI: 10.1088/1674-1056/ac464b