Review on electrode-level fracture in lithium-ion batteries
Bo Lu(吕浡), Chengqiang Ning(宁成强), Dingxin Shi(史定鑫), Yanfei Zhao(赵炎翡), Junqian Zhang(张俊乾)
Chin. Phys. B . 2020, (2): 26201 -026201 .  DOI: 10.1088/1674-1056/ab6841