Electrical transport and optical properties of Cd 3As 2 thin films
Yun-Kun Yang(杨运坤), Fa-Xian Xiu(修发贤), Feng-Qiu Wang(王枫秋), Jun Wang(王军), Yi Shi(施毅)
Chin. Phys. B . 2019, (10): 107502 -107502 .  DOI: 10.1088/1674-1056/ab3a91