Lorentz transmission electron microscopy for magnetic skyrmions imaging
Jin Tang(汤进), Lingyao Kong(孔令尧), Weiwei Wang(王伟伟), Haifeng Du(杜海峰), Mingliang Tian(田明亮)
Chin. Phys. B . 2019, (8): 87503 -087503 .  DOI: 10.1088/1674-1056/28/8/087503