Realization of adiabatic and diabatic CZ gates in superconducting qubits coupled with a tunable coupler
Huikai Xu(徐晖凯), Weiyang Liu(刘伟洋), Zhiyuan Li(李志远), Jiaxiu Han(韩佳秀), Jingning Zhang(张静宁), Kehuan Linghu(令狐克寰), Yongchao Li(李永超), Mo Chen(陈墨), Zhen Yang(杨真), Junhua Wang(王骏华), Teng Ma(马腾), Guangming Xue(薛光明), Yirong Jin(金贻荣), and Haifeng Yu(于海峰)
Chin. Phys. B . 2021, (4): 44212 .  DOI: 10.1088/1674-1056/abf03a