N-type core-shell heterostructured Bi 2S 3@Bi nanorods/polyaniline hybrids for stretchable thermoelectric generator
Lu Yang(杨璐), Chenghao Liu(刘程浩), Yalong Wang(王亚龙), Pengcheng Zhu(朱鹏程), Yao Wang(王瑶), and Yuan Deng(邓元)
Chin. Phys. B . 2022, (2): 28204 -028204 .  DOI: 10.1088/1674-1056/ac272e