Controlled vapor growth of 2D magnetic Cr 2Se 3 and its magnetic proximity effect in heterostructures
Danliang Zhang(张丹亮), Chen Yi(易琛), Cuihuan Ge(葛翠环), Weining Shu(舒维宁), Bo Li(黎博), Xidong Duan(段曦东), Anlian Pan(潘安练), and Xiao Wang(王笑)
Chin. Phys. B . 2021, (9): 97601 -097601 .  DOI: 10.1088/1674-1056/ac0cd9