Machine learning in materials design: Algorithm and application
Zhilong Song(宋志龙), Xiwen Chen(陈曦雯), Fanbin Meng(孟繁斌), Guanjian Cheng(程观剑), Chen Wang(王陈), Zhongti Sun(孙中体), and Wan-Jian Yin(尹万健)
Chin. Phys. B . 2020, (11): 116103 .  DOI: 10.1088/1674-1056/abc0e3