Artificial neural network potential for gold clusters
Ling-Zhi Cao(曹凌志), Peng-Ju Wang(王鹏举), Lin-Wei Sai(赛琳伟), Jie Fu(付洁), and Xiang-Mei Duan(段香梅)
Chin. Phys. B . 2020, (11): 117304 .  DOI: 10.1088/1674-1056/abc15d