Quantum light storage in rare-earth-ion-doped solids
Yi-Lin Hua(华怡林), Zong-Quan Zhou(周宗权), Chuan-Feng Li(李传锋), Guang-Can Guo(郭光灿)
Chin. Phys. B . 2018, (2): 20303 -020303 .  DOI: 10.1088/1674-1056/27/2/020303