Magnetic iron oxide nanoparticles:Synthesis and surface coating techniques for biomedical applications
Sun Sheng-Nan, Wei Chao, Zhu Zan-Zan, Hou Yang-Long, Subbu S Venkatraman, Xu Zhi-Chuan
Chin. Phys. B . 2014, (3): 37503 -037503 .  DOI: 10.1088/1674-1056/23/3/037503