Fair quantum blind signatures
WangTian-Yin, Wen Qiao-Yan
Chin. Phys. B . 2010, (6): 60307 -060307 .  DOI: 10.1088/1674-1056/19/6/060307