Asymmetric Fraunhofer pattern in Josephson junctions from heterodimensional superlattice V 5S 8
Juewen Fan(范珏雯), Bingyan Jiang(江丙炎), Jiaji Zhao(赵嘉佶), Ran Bi(毕然), Jiadong Zhou(周家东), Zheng Liu(刘政), Guang Yang(杨光), Jie Shen(沈洁), Fanming Qu(屈凡明), Li Lu(吕力), Ning Kang(康宁), and Xiaosong Wu(吴孝松)
Chin. Phys. B . 2022, (5): 57402 -057402 .  DOI: 10.1088/1674-1056/ac5d30