Development of series SQUID array with on-chip filter for TES detector
Wentao Wu(伍文涛), Zhirong Lin(林志荣), Zhi Ni(倪志), Peizhan Li(李佩展), Tiantian Liang(梁恬恬), Guofeng Zhang(张国峰), Yongliang Wang(王永良), Liliang Ying(应利良), Wei Peng(彭炜), Wen Zhang(张文), Shengcai Shi(史生才), Lixing You(尤立星), and Zhen Wang(王镇)
Chin. Phys. B . 2022, (2): 28504 -028504 .  DOI: 10.1088/1674-1056/ac2b91