Electronic structures and topological properties of TeSe 2 monolayers
Zhengyang Wan(万正阳), Hao Huan(郇昊), Hairui Bao(鲍海瑞), Xiaojuan Liu(刘晓娟), and Zhongqin Yang(杨中芹)
Chin. Phys. B . 2021, (11): 117304 -117304 .  DOI: 10.1088/1674-1056/ac2489