Widely tunable single-photon source with high spectral-purity from telecom wavelength to mid-infrared wavelength based on MgO:PPLN
Chang-Wei Sun(孙昌伟), Yu Sun(孙宇), Jia-Chen Duan(端家晨), Guang-Tai Xue(薛广太), Yi-Chen Liu(刘奕辰), Liang-Liang Lu(陆亮亮), Qun-Yong Zhang(张群永), Yan-Xiao Gong(龚彦晓), Ping Xu(徐平), and Shi-Ning Zhu(祝世宁)
Chin. Phys. B . 2021, (10): 100312 -100312 .  DOI: 10.1088/1674-1056/ac20cb