Strain-dependent resistance and giant gauge factor in monolayer WSe 2
Mao-Sen Qin(秦茂森), Xing-Guo Ye(叶兴国), Peng-Fei Zhu(朱鹏飞), Wen-Zheng Xu(徐文正), Jing Liang(梁晶), Kaihui Liu(刘开辉), and Zhi-Min Liao(廖志敏)
Chin. Phys. B . 2021, (9): 97203 -097203 .  DOI: 10.1088/1674-1056/ac11d2