Effective model for rare-earth Kitaev materials and its classical Monte Carlo simulation
Mengjie Sun(孙梦杰), Huihang Lin(林慧航), Zheng Zhang(张政), Yanzhen Cai(蔡焱桢), Wei Ren(任玮), Jing Kang(康靖), Jianting Ji(籍建葶), Feng Jin(金峰), Xiaoqun Wang(王孝群), Rong Yu(俞榕), Qingming Zhang(张清明), and Zhengxin Liu(刘正鑫)
Chin. Phys. B . 2021, (8): 87503 -087503 .  DOI: 10.1088/1674-1056/ac0a5d