Fast generation of W state via superadiabatic-based shortcut in circuit quantum electrodynamics
Xue-Mei Wang(王雪梅), An-Qi Zhang(张安琪), Peng Xu(许鹏, and Sheng-Mei Zhao(赵生妹)
Chin. Phys. B . 2021, (3): 30307 .  DOI: 10.1088/1674-1056/abd75b