Quench dynamics in 1D model with 3rd-nearest-neighbor hoppings
Shuai Yue(岳帅), Xiang-Fa Zhou(周祥发), and Zheng-Wei Zhou(周正威)
Chin. Phys. B . 2021, (2): 26402 -0 .  DOI: 10.1088/1674-1056/abd742