Machine learning identification of impurities in the STM images
Ce Wang(王策), Haiwei Li(李海威), Zhenqi Hao(郝镇齐), Xintong Li(李昕彤), Changwei Zou(邹昌炜), Peng Cai(蔡鹏), Yayu Wang(王亚愚), Yi-Zhuang You(尤亦庄), and Hui Zhai(翟荟)
Chin. Phys. B . 2020, (11): 116805 .  DOI: 10.1088/1674-1056/abc0d5