All-solid-state lithium batteries with inorganic solid electrolytes: Review of fundamental science
Xiayin Yao(姚霞银), Bingxin Huang(黄冰心), Jingyun Yin(尹景云), Gang Peng(彭刚), Zhen Huang(黄祯), Chao Gao(高超), Deng Liu(刘登), Xiaoxiong Xu(许晓雄)
Chin. Phys. B . 2016, (1): 18802 -018802 .  DOI: 10.1088/1674-1056/25/1/018802