Exotic electronic states in the world of flat bands:From theory to material
Liu Zheng, Liu Feng, Wu Yong-Shi
Chin. Phys. B . 2014, (7): 77308 -077308 .  DOI: 10.1088/1674-1056/23/7/077308