Review of cavity optomechanical cooling
Liu Yong-Chun, Hu Yu-Wen, Wong Chee Wei, Xiao Yun-Feng
Chin. Phys. B . 2013, (11): 114213 -114213 .  DOI: 10.1088/1674-1056/22/11/114213