Phase transition and high temperature thermoelectric properties of copper selenide Cu 2-xSe (0 ≤ x ≤ 0.25)
Xiao Xing-Xing, Xie Wen-Jie, Tang Xin-Feng, Zhang Qing-Jie
Chin. Phys. B . 2011, (8): 87201 -087201 .  DOI: 10.1088/1674-1056/20/8/087201