Flow difference effect in the lattice hydrodynamic model
Tian Jun-Fang, Jia Bin, Li Xing-Gang, Gao Zi-You
Chin. Phys. B . 2010, (4): 40303 -040303 .  DOI: 10.1088/1674-1056/19/4/040303