Transient chaos in smooth memristor oscillator
Bao Bo-Cheng, Liu Zhong, Xu Jian-Ping
Chin. Phys. B . 2010, (3): 30510 -030510 .  DOI: 10.1088/1674-1056/19/3/030510