Chin. Phys. B
Citation Search Quick Search

ISSN 1674-1056 (Print)
CN 11-5639/O4
About
   » About CPB
   » Editorial Board
   » SCI IF
   » Staff
   » Contact
Browse CPB
   » In Press
   » Current Issue
   » Earlier Issues
   » View by Fields
   » Top Downloaded
   » Sci Top Cited
Authors
   » Submit an Article
   » Manuscript Tracking
   » Call for Papers
   » Scope
   » Instruction for Authors
   » Copyright Agreement
   » Templates
   » Author FAQs
   » PACS
Referees
   » Review Policy
   » Referee Login
   » Referee FAQs
   » Editor in Chief Login
   » Editor Login
   » Office Login
Links
   »
Virtual Special Topic — Magnetism and Magnetic Materials

Physical properties and magnetic structure of a layered antiferromagnet PrPd0.82Bi2
Meng Yang(杨萌), Changjiang Yi(伊长江), Fengfeng Zhu(朱锋锋), Xiao Wang(王霄), Dayu Yan(闫大禹), Shanshan Miao(苗杉杉), Yixi Su(苏夷希), Youguo Shi(石友国)
Chin. Phys. B, 2020 Vol. 29 (6): 067502 [Abstract] [HTML 0 KB][PDF 1392 KB] (44)
Critical behavior in the layered organic-inorganic hybrid (CH3NH3)2CuCl4
Tina Raoufi, Yinina Ma(马怡妮娜), Young Sun(孙阳)
Chin. Phys. B, 2020 Vol. 29 (6): 067503 [Abstract] [HTML 0 KB][PDF 1005 KB] (59)
Microstructure and ferromagnetism ofheavily Mn doped SiGe thin flims
Huanming Wang(王焕明), Sen Sun(孙森), Jiayin Xu(徐家胤), Xiaowei Lv(吕晓伟), Yuan Wang(汪渊), Yong Peng(彭勇), Xi Zhang(张析), Gang Xiang(向钢)
Chin. Phys. B, 2020 Vol. 29 (5): 057504 [Abstract] [HTML 0 KB][PDF 3605 KB] (146)
Role of the spin anisotropy of the interchain interaction in weakly coupled antiferromagnetic Heisenberg chains
Yuchen Fan(樊宇辰), Rong Yu(俞榕)
Chin. Phys. B, 2020 Vol. 29 (5): 057505 [Abstract] [HTML 0 KB][PDF 448 KB] (85)
Tunable deconfined quantum criticality and interplay of different valence-bond solid phases
Bowen Zhao(赵博文), Jun Takahashi, Anders W. Sandvik
Chin. Phys. B, 2020 Vol. 29 (5): 057506 [Abstract] [HTML 0 KB][PDF 2704 KB] (162)
High pressure synthesis and characterization of the pyrochlore Dy2Pt2O7: A new spin ice material
Qi Cui(崔琦), Yun-Qi Cai(蔡云麒), Xiang Li(李翔), Zhi-Ling Dun(顿志凌), Pei-Jie Sun(孙培杰), Jian-Shi Zhou(周建十), Hai-Dong Zhou(周海东), Jin-Guang Cheng(程金光)
Chin. Phys. B, 2020 Vol. 29 (4): 047502 [Abstract] [HTML 0 KB][PDF 776 KB] (147)
Giant topological Hall effect of ferromagnetic kagome metal Fe3Sn2
Qi Wang(王琦), Qiangwei Yin(殷蔷薇), Hechang Lei(雷和畅)
Chin. Phys. B, 2020 Vol. 29 (1): 017101 [Abstract] [HTML 0 KB][PDF 671 KB] (264)
Visualization of tunnel magnetoresistance effect in single manganite nanowires
Yang Yu(郁扬), Wenjie Hu(胡雯婕), Qiang Li(李强), Qian Shi(时倩), Yinyan Zhu(朱银燕), Hanxuan Lin(林汉轩), Tian Miao(苗田), Yu Bai(白羽), Yanmei Wang(王艳梅), Wenting Yang(杨文婷), Wenbin Wang(王文彬), Hangwen Guo(郭杭闻), Lifeng Yin(殷立峰), Jian Shen(沈健)
Chin. Phys. B, 2020 Vol. 29 (1): 018501 [Abstract] [HTML 0 KB][PDF 675 KB] (109)
Quaternary antiferromagnetic Ba2BiFeS5 with isolated FeS4 tetrahedra
Shaohua Wang(王少华), Xiao Zhang(张晓), Hechang Lei(雷和畅)
Chin. Phys. B, 2019 Vol. 28 (8): 087401 [Abstract] [HTML 0 KB][PDF 2515 KB] (102)
Spin transport in antiferromagnetic insulators
Zhiyong Qiu(邱志勇), Dazhi Hou(侯达之)
Chin. Phys. B, 2019 Vol. 28 (8): 088504 [Abstract] [HTML 0 KB][PDF 3095 KB] (392)
Electronic and magnetic properties of CrI3 nanoribbons and nanotubes
Ji-Zhang Wang(王吉章), Jian-Qi Huang(黄建啟), Ya-Ning Wang(王雅宁), Teng Yang(杨腾), Zhi-Dong Zhang(张志东)
Chin. Phys. B, 2019 Vol. 28 (7): 077301 [Abstract] [HTML 0 KB][PDF 3160 KB] (195)
Critical behavior and magnetocaloric effect in magnetic Weyl semimetal candidate Co2-xZrSn
Tianlin Yu(于天麟), Xiaoyun Yu(余骁昀), En Yang(杨恩), Chang Sun(孙畅), Xiao Zhang(张晓), Ming Lei(雷鸣)
Chin. Phys. B, 2019 Vol. 28 (6): 067501 [Abstract] [HTML 0 KB][PDF 808 KB] (126)
Spin glassy behavior and large exchange bias effect in cubic perovskite Ba0.8Sr0.2FeO3-δ
Yu-Xuan Liu(刘宇轩), Zhe-Hong Liu(刘哲宏), Xu-Bin Ye(叶旭斌), Xu-Dong Shen(申旭东), Xiao Wang(王潇), Bo-Wen Zhou(周博文), Guang-Hui Zhou(周光辉), You-Wen Long(龙有文)
Chin. Phys. B, 2019 Vol. 28 (6): 068104 [Abstract] [HTML 0 KB][PDF 1770 KB] (115)
Crystallographic and magnetic properties of van der Waals layered FePS3 crystal
Qi-Yun Xie(解其云), Min Wu(吴敏), Li-Min Chen(陈丽敏), Gang Bai(白刚), Wen-Qin Zou(邹文琴), Wei Wang(王伟), Liang He(何亮)
Chin. Phys. B, 2019 Vol. 28 (5): 056102 [Abstract] [HTML 0 KB][PDF 1154 KB] (215)
Raman scattering study of magnetic layered MPS3 crystals (M=Mn, Fe, Ni)
Yi-Meng Wang(王艺朦), Jian-Feng Zhang(张建丰), Cheng-He Li(李承贺), Xiao-Li Ma(马肖莉), Jian-Ting Ji(籍建葶), Feng Jin(金峰), He-Chang Lei(雷和畅), Kai Liu(刘凯), Wei-Lu Zhang(张玮璐), Qing-Ming Zhang(张清明)
Chin. Phys. B, 2019 Vol. 28 (5): 056301 [Abstract] [HTML 0 KB][PDF 1176 KB] (225)
Effects of chemical pressure on diluted magnetic semiconductor (Ba,K)(Zn,Mn)2As2
Y Peng(彭毅), S Yu(于爽), G Q Zhao(赵国强), W M Li(李文敏), J F Zhao(赵建发), L P Cao(曹立朋), X C Wang(望贤成), Q Q Liu(刘清青), S J Zhang(张思佳), R Z Yu(于润泽), Z Deng(邓正), X H Zhu(朱小红), C Q Jin(靳常青)
Chin. Phys. B, 2019 Vol. 28 (5): 057501 [Abstract] [HTML 0 KB][PDF 1330 KB] (190)
Computational study of inverse ferrite spinels
A EL Maazouzi, R Masrour, A Jabar, M Hamedoun
Chin. Phys. B, 2019 Vol. 28 (5): 057504 [Abstract] [HTML 0 KB][PDF 520 KB] (108)
Magnetization-direction-dependent inverse spin Hall effect observed in IrMn/NiFe/Cu/YIG multilayer structure
Runrun Hao(郝润润), Ruxue Zang(臧如雪), Tie Zhou(周铁), Shishou Kang(康仕寿), Shishen Yan(颜世申), Guolei Liu(刘国磊), Guangbing Han(韩广兵), Shuyun Yu(于淑云), Liangmo Mei(梅良模)
Chin. Phys. B, 2019 Vol. 28 (3): 037202 [Abstract] [HTML 0 KB][PDF 1501 KB] (91)
Antiferromagnetic interlayer coupling of (111)-oriented La0.67Sr0.33MnO3/SrRuO3 superlattices
Hui Zhang(张慧), Jing Zhang(张静), Jin-E Zhang(张金娥), Fu-Rong Han(韩福荣), Hai-Lin Huang(黄海林), Jing-Hua Song(宋京华), Bao-Gen Shen(沈保根), Ji-Rong Sun(孙继荣)
Chin. Phys. B, 2019 Vol. 28 (3): 037501 [Abstract] [HTML 0 KB][PDF 773 KB] (117)
Micromagnetic simulations of reversal magnetization in cerium-containing magnets
Lei Li(李磊), Shengzhi Dong(董生智), Hongsheng Chen(陈红升), Ruijiao Jiang(姜瑞姣), Dong Li(李栋), Rui Han(韩瑞), Dong Zhou(周栋), Minggang Zhu(朱明刚), Wei Li(李卫), Wei Sun(孙威)
Chin. Phys. B, 2019 Vol. 28 (3): 037502 [Abstract] [HTML 0 KB][PDF 1476 KB] (92)
Spin torque nano-oscillators with a perpendicular spin polarizer
Cuixiu Zheng(郑翠秀), Hao-Hsau Chen(陈浩轩), Xiangli Zhang(张祥丽), Zongzhi Zhang(张宗芝), Yaowen Liu(刘要稳)
Chin. Phys. B, 2019 Vol. 28 (3): 037503 [Abstract] [HTML 0 KB][PDF 1704 KB] (148)
Unusual tunability of multiferroicity in GdMn2O5 by electric field poling far above multiferroic ordering point
Xiang Li(李翔), Shuhan Zheng(郑书翰), Liman Tian(田礼漫), Rui Shi(石锐), Meifeng Liu(刘美风), Yunlong Xie(谢云龙), Lun Yang(杨伦), Nian Zhao(赵念), Lin Lin(林林), Zhibo Yan(颜志波), Xiuzhang Wang(王秀章), Junming Liu(刘俊明)
Chin. Phys. B, 2019 Vol. 28 (2): 027502 [Abstract] [HTML 0 KB][PDF 1067 KB] (149)
Growth and transport properties of topological insulator Bi2Se3 thin film on a ferromagnetic insulating substrate
Shanna Zhu(朱珊娜), Gang Shi(史刚), Peng Zhao(赵鹏), Dechao Meng(孟德超), Genhao Liang(梁根豪), Xiaofang Zhai(翟晓芳), Yalin Lu(陆亚林), Yongqing Li(李永庆), Lan Chen(陈岚), Kehui Wu(吴克辉)
Chin. Phys. B, 2018 Vol. 27 (7): 076801 [Abstract] [HTML 0 KB][PDF 2358 KB] (123)
Spin-independent transparency of pure spin current at normal/ferromagnetic metal interface
Runrun Hao(郝润润), Hai Zhong(钟海), Yun Kang(康韵), Yufei Tian(田雨霏), Shishen Yan(颜世申), Guolei Liu(刘国磊), Guangbing Han(韩广兵), Shuyun Yu(于淑云), Liangmo Mei(梅良模), Shishou Kang(康仕寿)
Chin. Phys. B, 2018 Vol. 27 (3): 037202 [Abstract] [HTML 0 KB][PDF 827 KB] (134)
Structural, magnetic properties, and electronic structure of hexagonal FeCoSn compound
Yong Li(李勇), Xue-Fang Dai(代学芳), Guo-Dong Liu(刘国栋), Zhi-Yang Wei(魏志阳), En-Ke Liu(刘恩克), Xiao-Lei Han(韩小磊), Zhi-Wei Du(杜志伟), Xue-Kui Xi(郗学奎), Wen-Hong Wang(王文洪), Guang-Heng Wu(吴光恒)
Chin. Phys. B, 2018 Vol. 27 (2): 026101 [Abstract] [HTML 0 KB][PDF 2156 KB] (224)
Magnetocaloric effect in the layered organic-inorganic hybrid (CH3NH3)2CuCl4
Yinina Ma(马怡妮娜), Kun Zhai(翟昆), Liqin Yan(闫丽琴), Yisheng Chai(柴一晟), Dashan Shang(尚大山), Young Sun(孙阳)
Chin. Phys. B, 2018 Vol. 27 (2): 027501 [Abstract] [HTML 0 KB][PDF 815 KB] (316)
Copyright © the Chinese Physical Society
Address: Institute of Physics, Chinese Academy of Sciences, P. O. Box 603,Beijing 100190 China(100190)
Tel: 010-82649026   Fax: 010-82649027   E-Mail: cpb@aphy.iphy.ac.cn
Supported by Beijing Magtech Co. Ltd. Tel: 86-010-62662699 E-mail: support@magtech.com.cn