Chin. Phys. B
Citation Search Quick Search

ISSN 1674-1056 (Print)
CN 11-5639/O4
About
   » About CPB
   » Editorial Board
   » SCI IF
   » Staff
   » Contact
Browse CPB
   » In Press
   » Current Issue
   » Earlier Issues
   » View by Fields
   » Top Downloaded
   » Sci Top Cited
Authors
   » Submit an Article
   » Manuscript Tracking
   » Call for Papers
   » Scope
   » Instruction for Authors
   » Copyright Agreement
   » Templates
   » Author FAQs
   » PACS
Referees
   » Review Policy
   » Referee Login
   » Referee FAQs
   » Editor in Chief Login
   » Editor Login
   » Office Login
Links
   »
SPECIAL TOPIC — Nanophotonics

Ultra-compact graphene plasmonic filter integrated in a waveguide
Baoxin Liao(廖宝鑫), Xiangdong Guo(郭相东), Hai Hu(胡海), Ning Liu(刘宁), Ke Chen(陈科), Xiaoxia Yang(杨晓霞), Qing Dai(戴庆)
Chin. Phys. B, 2018 Vol. 27 (9): 094101 [Abstract] [HTML 0 KB][PDF 1013 KB] (130)
Observation of 550 MHz passively harmonic mode-locked pulses at L-band in an Er-doped fiber laser using carbon nanotubes film
Qianqian Huang(黄千千), Chuanhang Zou(邹传杭), Tianxing Wang(王天行), Mohammed Al Araimi, Aleksey Rozhin, Chengbo Mou(牟成博)
Chin. Phys. B, 2018 Vol. 27 (9): 094210 [Abstract] [HTML 0 KB][PDF 590 KB] (140)
Enhancement and control of the Goos-Hänchen shift bynonlinear surface plasmon resonance in graphene
Qi You(游琪), Leyong Jiang(蒋乐勇), Xiaoyu Dai(戴小玉), Yuanjiang Xiang(项元江)
Chin. Phys. B, 2018 Vol. 27 (9): 094211 [Abstract] [HTML 0 KB][PDF 1728 KB] (157)
MXene Ti3C2Tx saturable absorber for pulsed laser at 1.3 μm
Cong Wang(王聪), Qian-Qian Peng(彭倩倩), Xiu-Wei Fan(范秀伟), Wei-Yuan Liang(梁维源), Feng Zhang(张峰), Jie Liu(刘杰), Han Zhang(张晗)
Chin. Phys. B, 2018 Vol. 27 (9): 094214 [Abstract] [HTML 0 KB][PDF 971 KB] (225)
Ultrasonic sensitivity-improved fiber-optic Fabry-Perot interferometer using a beam collimator and its application for ultrasonic imaging of seismic physical models
Zhi-Hua Shao(邵志华), Xue-Guang Qiao(乔学光), Feng-Yi Chen(陈凤仪), Qiang-Zhou Rong(荣强周)
Chin. Phys. B, 2018 Vol. 27 (9): 094218 [Abstract] [HTML 0 KB][PDF 2293 KB] (189)
Femtosecond Tm-Ho co-doped fiber laser using a bulk-structured Bi2Se3 topological insulator
Jinho Lee(李珍昊), Ju Han Lee(李周翰)
Chin. Phys. B, 2018 Vol. 27 (9): 094219 [Abstract] [HTML 0 KB][PDF 1020 KB] (150)
Room-temperature strong coupling between dipolar plasmon resonance in single gold nanorod and two-dimensional excitons in monolayer WSe2
Jinxiu Wen(温锦秀), Hao Wang(汪浩), Huanjun Chen(陈焕君), Shaozhi Deng(邓少芝), Ningsheng Xu(许宁生)
Chin. Phys. B, 2018 Vol. 27 (9): 096101 [Abstract] [HTML 0 KB][PDF 5775 KB] (185)
Selective enhancement of green upconversion luminescence of Er-Yb: NaYF4 by surface plasmon resonance of W18O49 nanoflowers and applications in temperature sensing
Ang Li(李昂), Jin-Lei Wu(吴金磊), Xue-Song Xu(许雪松), Yang Liu(刘洋), Ya-Nan Bao(包亚男), Bin Dong(董斌)
Chin. Phys. B, 2018 Vol. 27 (9): 097301 [Abstract] [HTML 0 KB][PDF 2157 KB] (175)
Reduced graphene oxide as saturable absorbers for erbium-doped passively mode-locked fiber laser
Zhen-Dong Chen(陈振东), Yong-Gang Wang(王勇刚), Lu Li(李璐), Rui-Dong Lv(吕瑞东), Liang-Lei Wei(韦良雷), Si-Cong Liu(刘思聪), Jiang Wang(王江), Xi Wang(王茜)
Chin. Phys. B, 2018 Vol. 27 (8): 084206 [Abstract] [HTML 0 KB][PDF 924 KB] (307)
MoS2 saturable absorber prepared by chemical vapor deposition method for nonlinear control in Q-switching fiber laser
Meng-Li Liu(刘孟丽), Yu-Yi OuYang(欧阳毓一), Huan-Ran Hou(侯焕然), Ming Lei(雷鸣), Wen-Jun Liu(刘文军), Zhi-Yi Wei(魏志义)
Chin. Phys. B, 2018 Vol. 27 (8): 084211 [Abstract] [HTML 0 KB][PDF 1266 KB] (174)
Sb2Te3 mode-locked ultrafast fiber laser at 1.93 μm
Jintao Wang(王金涛), Jinde Yin(尹金德), Tingchao He(贺廷超), Peiguang Yan(闫培光)
Chin. Phys. B, 2018 Vol. 27 (8): 084214 [Abstract] [HTML 0 KB][PDF 5413 KB] (201)
Sputtered gold nanoparticles enhanced quantum dot light-emitting diodes
Abida Perveen, Xin Zhang(张欣), Jia-Lun Tang(汤加仑), Deng-Bao Han(韩登宝), Shuai Chang(常帅), Luo-Gen Deng(邓罗根), Wen-Yu Ji(纪文宇), Hai-Zheng Zhong(钟海政)
Chin. Phys. B, 2018 Vol. 27 (8): 086101 [Abstract] [HTML 0 KB][PDF 3859 KB] (159)
Transverse localization of Tamm plasmon in metal-DBR structure with disordered layer
Deng-Ju He(何登举), Wei-Li Zhang(张伟利), Rui Ma(马瑞), Shan-Shan Wang(王珊珊), Xiao-Min Wu(吴小敏), Yun-Jiang Rao(饶云江)
Chin. Phys. B, 2018 Vol. 27 (8): 087301 [Abstract] [HTML 0 KB][PDF 1453 KB] (173)
Giant Goos-Hänchen shifts of waveguide coupled long-range surface plasmon resonance mode
Qi You(游琪), Jia-Qi Zhu(祝家齐), Jun Guo(郭珺), Lei-Ming Wu(吴雷明), Xiao-Yu Dai(戴小玉), Yuan-Jiang Xiang(项元江)
Chin. Phys. B, 2018 Vol. 27 (8): 087302 [Abstract] [HTML 0 KB][PDF 787 KB] (162)
Black phosphorus-based field effect transistor devices for Ag ions detection
Hui-De Wang(王慧德), David K Sang, Zhi-Nan Guo(郭志男), Rui Cao(曹睿), Jin-Lai Zhao(赵劲来), Muhammad Najeeb Ullah Shah, Tao-Jian Fan(范涛健), Dian-Yuan Fan(范滇元), Han Zhang(张晗)
Chin. Phys. B, 2018 Vol. 27 (8): 087308 [Abstract] [HTML 0 KB][PDF 2698 KB] (194)
Novel graphene enhancement nanolaser based on hybrid plasmonic waveguides at optical communication wavelength
Zhengjie Xu(徐政杰), Jun Zhu(朱君), Wenju Xu(徐汶菊), Deli Fu(傅得立), Cong Hu(胡聪), Frank Jiang
Chin. Phys. B, 2018 Vol. 27 (8): 088104 [Abstract] [HTML 0 KB][PDF 1375 KB] (217)
Improved carrier injection and confinement in InGaN light-emitting diodes containing GaN/AlGaN/GaN triangular barriers
Li-Wen Cheng(程立文), Jian Ma(马剑), Chang-Rui Cao(曹常锐), Zuo-Zheng Xu(徐作政), Tian Lan(兰天), Jin-Peng Yang(杨金彭), Hai-Tao Chen(陈海涛), Hong-Yan Yu(于洪岩), Shu-Dong Wu(吴曙东), Shun Yao(尧舜), Xiang-Hua Zeng(曾祥华), Zai-Quan Xu(徐仔全)
Chin. Phys. B, 2018 Vol. 27 (8): 088504 [Abstract] [HTML 0 KB][PDF 799 KB] (175)
Copyright © the Chinese Physical Society
Address: Institute of Physics, Chinese Academy of Sciences, P. O. Box 603,Beijing 100190 China(100190)
Tel: 010-82649026   Fax: 010-82649027   E-Mail: cpb@aphy.iphy.ac.cn
Supported by Beijing Magtech Co. Ltd. Tel: 86-010-62662699 E-mail: support@magtech.com.cn