Chin. Phys. B
Citation Search Quick Search

ISSN 1674-1056 (Print)
CN 11-5639/O4
About
   » About CPB
   » Editorial Board
   » SCI IF
   » Staff
   » Contact
Browse CPB
   » In Press
   » Current Issue
   » Earlier Issues
   » View by Fields
   » Top Downloaded
   » Sci Top Cited
Authors
   » Submit an Article
   » Manuscript Tracking
   » Call for Papers
   » Scope
   » Instruction for Authors
   » Copyright Agreement
   » Templates
   » Author FAQs
   » PACS
Referees
   » Review Policy
   » Referee Login
   » Referee FAQs
   » Editor in Chief Login
   » Editor Login
   » Office Login
Links
   »
TOPICAL REVIEW — Photodetector: Materials, physics, and applications

Ultraviolet photodetectors based on wide bandgap oxide semiconductor films
Changqi Zhou(周长祺), Qiu Ai(艾秋), Xing Chen(陈星), Xiaohong Gao(高晓红), Kewei Liu(刘可为), Dezhen Shen(申德振)
Chin. Phys. B, 2019 Vol. 28 (4): 048503 [Abstract] [HTML 0 KB][PDF 2877 KB] (285)
Development of small pixel HgCdTe infrared detectors
Ming Liu(刘铭), Cong Wang(王丛), Li-Qing Zhou(周立庆)
Chin. Phys. B, 2019 Vol. 28 (3): 037804 [Abstract] [HTML 0 KB][PDF 5437 KB] (518)
Photodetectors based on small-molecule organic semiconductor crystals
Jing Pan(潘京), Wei Deng(邓巍), Xiuzhen Xu(徐秀真), Tianhao Jiang(姜天昊), Xiujuan Zhang(张秀娟), Jiansheng Jie(揭建胜)
Chin. Phys. B, 2019 Vol. 28 (3): 038102 [Abstract] [HTML 0 KB][PDF 7131 KB] (348)
Recent progress of infrared photodetectors based on lead chalcogenide colloidal quantum dots
Jinming Hu(胡津铭), Yuansheng Shi(史源盛), Zhenheng Zhang(张珍衡), Ruonan Zhi(智若楠), Shengyi Yang(杨盛谊), Bingsuo Zou(邹炳锁)
Chin. Phys. B, 2019 Vol. 28 (2): 020701 [Abstract] [HTML 0 KB][PDF 5611 KB] (364)
Progress in quantum well and quantum cascade infrared photodetectors in SITP
Xiaohao Zhou(周孝好), Ning Li(李宁), Wei Lu(陆卫)
Chin. Phys. B, 2019 Vol. 28 (2): 027801 [Abstract] [HTML 0 KB][PDF 6844 KB] (205)
Recent advances in Ga-based solar-blind photodetectors
Ming-sheng Xu(徐明升), Lei Ge(葛磊), Ming-ming Han(韩明明), Jing Huang(黄静), Hua-yong Xu(徐化勇), Zai-xing Yang(杨再兴)
Chin. Phys. B, 2019 Vol. 28 (2): 028502 [Abstract] [HTML 0 KB][PDF 4881 KB] (235)
Development of long-wavelength infrared detector and its space-based application requirements
Junku Liu(刘军库), Lin Xiao(肖林), Yang Liu(刘阳), Longfei Cao(曹龙飞), Zhengkun Shen(申正坤)
Chin. Phys. B, 2019 Vol. 28 (2): 028504 [Abstract] [HTML 0 KB][PDF 4773 KB] (751)
Photodetectors based on two-dimensional materials and organic thin-film heterojunctions
Jiayue Han(韩嘉悦), Jun Wang(王军)
Chin. Phys. B, 2019 Vol. 28 (1): 017103 [Abstract] [HTML 0 KB][PDF 6922 KB] (499)
Optical characterization of defects in narrow-gap HgCdTe for infrared detector applications
Fang-Yu Yue(越方禹), Su-Yu Ma(马骕驭), Jin Hong(洪进), Ping-Xiong Yang(杨平雄), Cheng-Bin Jing(敬承斌), Ye Chen(陈晔), Jun-Hao Chu(褚君浩)
Chin. Phys. B, 2019 Vol. 28 (1): 017104 [Abstract] [HTML 0 KB][PDF 2339 KB] (181)
Review of gallium oxide based field-effect transistors and Schottky barrier diodes
Zeng Liu(刘增), Pei-Gang Li(李培刚), Yu-Song Zhi(支钰崧), Xiao-Long Wang(王小龙), Xu-Long Chu(褚旭龙), Wei-Hua Tang(唐为华)
Chin. Phys. B, 2019 Vol. 28 (1): 017105 [Abstract] [HTML 0 KB][PDF 5647 KB] (329)
Room-temperature infrared photodetectors with hybrid structure based on two-dimensional materials
Tiande Liu(刘天德), Lei Tong(童磊), Xinyu Huang(黄鑫宇), Lei Ye(叶镭)
Chin. Phys. B, 2019 Vol. 28 (1): 017302 [Abstract] [HTML 0 KB][PDF 8629 KB] (176)
Photodetectors based on inorganic halide perovskites: Materials and devices
Ying Li(李营), Zhi-Feng Shi(史志锋), Xin-Jian Li(李新建), Chong-Xin Shan(单崇新)
Chin. Phys. B, 2019 Vol. 28 (1): 017803 [Abstract] [HTML 0 KB][PDF 3520 KB] (509)
A review on MBE-grown HgCdSe infrared materials on GaSb (211)B substrates
Z K Zhang, W W Pan, J L Liu, W Lei
Chin. Phys. B, 2019 Vol. 28 (1): 018103 [Abstract] [HTML 0 KB][PDF 5470 KB] (196)
Review of deep ultraviolet photodetector based on gallium oxide
Yuan Qin(覃愿), Shibing Long(龙世兵), Hang Dong(董航), Qiming He(何启鸣), Guangzhong Jian(菅光忠), Ying Zhang(张颖), Xiaohu Hou(侯小虎), Pengju Tan(谭鹏举), Zhongfang Zhang(张中方), Hangbing Lv(吕杭炳), Qi Liu(刘琦), Ming Liu(刘明)
Chin. Phys. B, 2019 Vol. 28 (1): 018501 [Abstract] [HTML 0 KB][PDF 10717 KB] (490)
Metal halide perovskite photodetectors: Material featuresand device engineering
Ye Wang(王烨), Meng-Lei Gao(高孟磊), Jin-Liang Wu(吴金良), Xing-Wang Zhang(张兴旺)
Chin. Phys. B, 2019 Vol. 28 (1): 018502 [Abstract] [HTML 0 KB][PDF 4180 KB] (243)
Review of improved spectral response of ultraviolet photodetectors by surface plasmon
You Wu(吴忧), Xiao-Juan Sun(孙晓娟), Yu-Ping Jia(贾玉萍), Da-Bing Li(黎大兵)
Chin. Phys. B, 2018 Vol. 27 (12): 126101 [Abstract] [HTML 0 KB][PDF 7462 KB] (199)
Recent research process on perovskite photodetectors:A review for photodetector – materials, physics, and applications
Yan Zhao(赵岩), Chenglong Li(李成龙), Liang Shen(沈亮)
Chin. Phys. B, 2018 Vol. 27 (12): 127806 [Abstract] [HTML 0 KB][PDF 6949 KB] (332)
Short-wave infrared InGaAs photodetectors and focal plane arrays
Yong-Gang Zhang(张永刚), Yi Gu(顾溢), Xiu-Mei Shao(邵秀梅), Xue Li(李雪), Hai-Mei Gong(龚海梅), Jia-Xiong Fang(方家熊)
Chin. Phys. B, 2018 Vol. 27 (12): 128102 [Abstract] [HTML 0 KB][PDF 577 KB] (208)
Copyright © the Chinese Physical Society
Address: Institute of Physics, Chinese Academy of Sciences, P. O. Box 603,Beijing 100190 China(100190)
Tel: 010-82649026   Fax: 010-82649027   E-Mail: cpb@aphy.iphy.ac.cn
Supported by Beijing Magtech Co. Ltd. Tel: 86-010-62662699 E-mail: support@magtech.com.cn