Chin. Phys. B
Citation Search Quick Search

ISSN 1674-1056 (Print)
CN 11-5639/O4
About
   » About CPB
   » Editorial Board
   » SCI IF
   » Staff
   » Contact
Browse CPB
   » In Press
   » Current Issue
   » Earlier Issues
   » View by Fields
   » Top Downloaded
   » Sci Top Cited
Authors
   » Submit an Article
   » Manuscript Tracking
   » Call for Papers
   » Scope
   » Instruction for Authors
   » Copyright Agreement
   » Templates
   » Author FAQs
   » PACS
Referees
   » Review Policy
   » Referee Login
   » Referee FAQs
   » Editor in Chief Login
   » Editor Login
   » Office Login
Links
   »
30 Most Down Articles
Published in last 1 year| In last 2 years| In last 3 years| All| Most Downloaded in Recent Month | Most Downloaded in Recent Year|

Published in last 1 year
  
1 Theoretical design of multifunctional half-Heusler materials based on first-principles calculations 2018 Vol.27(12):127101-127101
Xiuwen Zhang [Abstract] (250) [HTML 0 KB][PDF 3571 KB] (339)
2 Collision of cold CaF molecules: Towards evaporative cooling 2019 Vol.28(3):33401-033401
Yuefeng Gu, Yunxia Huang, Chuanliang Li, Xiaohua Yang [Abstract] (314) [HTML 0 KB][PDF 1285 KB] (305)
3 Spin manipulation in semiconductor quantum dots qubit 2018 Vol.27(9):90308-090308
Ke Wang, Hai-Ou Li, Ming Xiao, Gang Cao, Guo-Ping Guo [Abstract] (262) [HTML 0 KB][PDF 7181 KB] (297)
4 Solid-state quantum computation station 2018 Vol.27(7):70301-070301
Fanming Qu, Zhongqing Ji, Ye Tian, Shiping Zhao [Abstract] (380) [HTML 0 KB][PDF 281 KB] (287)
5 Laser-assisted Stark deceleration of CaF in its rovibronic ground (high-field-seeking) state 2019 Vol.28(4):43702-043702
Yuefeng Gu, Kai Chen, Yunxia Huang, Xiaohua Yang [Abstract] (211) [HTML 0 KB][PDF 1330 KB] (267)
6 High-throughput design of functional materials using materials genome approach 2018 Vol.27(12):128103-128103
Kesong Yang [Abstract] (114) [HTML 0 KB][PDF 6240 KB] (266)
7 Physics of quantum coherence in spin systems 2019 Vol.28(2):24204-024204
Maimaitiyiming Tusun, Xing Rong, Jiangfeng Du [Abstract] (262) [HTML 0 KB][PDF 9653 KB] (250)
8 Nanocrystalline and nanocomposite permanent magnets by melt spinning technique 2018 Vol.27(11):117502-117502
Chuanbing Rong, Baogen Shen [Abstract] (230) [HTML 0 KB][PDF 17577 KB] (244)
9 Attosecond laser station 2018 Vol.27(7):74203-074203
Hao Teng, Xin-Kui He, Kun Zhao, Zhi-Yi Wei [Abstract] (183) [HTML 0 KB][PDF 4664 KB] (230)
10 High quality PdTe2 thin films grown by molecular beam epitaxy 2018 Vol.27(8):86804-086804
En Li, Rui-Zi Zhang, Hang Li, Chen Liu, Geng Li, Jia-Ou Wang, Tian Qian, Hong Ding, Yu-Yang Zhang, Shi-Xuan Du, Xiao Lin, Hong-Jun Gao [Abstract] (228) [HTML 0 KB][PDF 1224 KB] (229)
11 Reduced graphene oxide as saturable absorbers for erbium-doped passively mode-locked fiber laser 2018 Vol.27(8):84206-084206
Zhen-Dong Chen, Yong-Gang Wang, Lu Li, Rui-Dong Lv, Liang-Lei Wei, Si-Cong Liu, Jiang Wang, Xi Wang [Abstract] (238) [HTML 0 KB][PDF 924 KB] (226)
12 Transport properties of doped Bi2Se3 and Bi2Te3 topological insulators and heterostructures 2018 Vol.27(10):107901-107901
Zhen-Hua Wang, Xuan P A Gao, Zhi-Dong Zhang [Abstract] (79) [HTML 0 KB][PDF 2709 KB] (224)
13 Three-dimensional modulations on the states of polarization of light fields 2018 Vol.27(11):114201-114201
Peng Li, Dongjing Wu, Sheng Liu, Yi Zhang, Xuyue Guo, Shuxia Qi, Yu Li, Jianlin Zhao [Abstract] (133) [HTML 0 KB][PDF 6801 KB] (201)
14 Recent progress on magnetic-field studies on quantum-spin-liquid candidates 2018 Vol.27(10):106101-106101
Zhen Ma, Kejing Ran, Jinghui Wang, Song Bao, Zhengwei Cai, Shichao Li, Jinsheng Wen [Abstract] (183) [HTML 0 KB][PDF 3850 KB] (192)
15 Silicon nanophotonics for on-chip light manipulation 2018 Vol.27(10):104208-104208
Jingshu Guo, Daoxin Dai [Abstract] (290) [HTML 0 KB][PDF 2920 KB] (192)
16 Influence of temperature on the properties of one-dimensional piezoelectric phononic crystals 2018 Vol.27(9):94301-094301
Ahmed Nagaty, Ahmed Mehaney, Arafa H Aly [Abstract] (134) [HTML 0 KB][PDF 1007 KB] (187)
17 Recent progress of infrared photodetectors based on lead chalcogenide colloidal quantum dots 2019 Vol.28(2):20701-020701
Jinming Hu, Yuansheng Shi, Zhenheng Zhang, Ruonan Zhi, Shengyi Yang, Bingsuo Zou [Abstract] (187) [HTML 0 KB][PDF 5611 KB] (186)
18 Research progress of low-dimensional metal halide perovskites for lasing applications 2018 Vol.27(11):114209-114209
Zhen Liu, Chun Li, Qiu-Yu Shang, Li-Yun Zhao, Yang-Guang Zhong, Yan Gao, Wen-Na Du, Yang Mi, Jie Chen, Shuai Zhang, Xin-Feng Liu, Ying-Shuang Fu, Qing Zhang [Abstract] (107) [HTML 0 KB][PDF 5683 KB] (182)
19 Sm–Co high-temperature permanent magnet materials 2019 Vol.28(1):17501-017501
Shiqiang Liu [Abstract] (193) [HTML 0 KB][PDF 9994 KB] (179)
20 Orientation and alignment during materials processing under high magnetic fields 2019 Vol.28(4):48301-048301
Zhong-Ming Ren, Jiang Wang, Rui-Xin Zhao [Abstract] (174) [HTML 0 KB][PDF 2433 KB] (178)
21 Electronic synapses based on ultrathin quasi-two-dimensional gallium oxide memristor 2019 Vol.28(1):17304-017304
Shuopei Wang, Congli He, Jian Tang, Rong Yang, Dongxia Shi, Guangyu Zhang [Abstract] (398) [HTML 0 KB][PDF 1465 KB] (172)
22 Photodetectors based on small-molecule organic semiconductor crystals 2019 Vol.28(3):38102-038102
Jing Pan, Wei Deng, Xiuzhen Xu, Tianhao Jiang, Xiujuan Zhang, Jiansheng Jie [Abstract] (191) [HTML 0 KB][PDF 7131 KB] (172)
23 High-pressure synergetic measurement station (HP-SymS) 2018 Vol.27(7):70701-070701
Xiaohui Yu, Fangfei Li, Yonghao Han, Fang Hong, Changqing Jin, Zhi He, Qiang Zhou [Abstract] (191) [HTML 0 KB][PDF 2999 KB] (167)
24 Progress of novel diluted ferromagnetic semiconductors with decoupled spin and charge doping: Counterparts of Fe-based superconductors 2018 Vol.27(9):97502-097502
Shengli Guo, Fanlong Ning [Abstract] (121) [HTML 0 KB][PDF 2064 KB] (167)
25 Responsivity and noise characteristics of AlGaN/GaN-HEMT terahertz detectors at elevated temperatures 2019 Vol.28(5):58501-058501
Zhi-Feng Tian, Peng Xu, Yao Yu, Jian-Dong Sun, Wei Feng, Qing-Feng Ding, Zhan-Wei Meng, Xiang Li, Jin-Hua Cai, Zhong-Xin Zheng, Xin-Xing Li, Lin Jin, Hua Qin, Yun-Fei Sun [Abstract] (103) [HTML 0 KB][PDF 741 KB] (165)
26 Realization of low-energy type-Ⅱ Dirac fermions in (Ir1-xPtx)Te2 superconductors 2019 Vol.28(3):37103-037103
Bin-Bin Fu, Chang-Jiang Yi, Zhi-Jun Wang, Meng Yang, Bai-Qing Lv, Xin Gao, Man Li, Yao-Bo Huang, Hong-Ming Weng, You-Guo Shi, Tian Qian, Hong Ding [Abstract] (212) [HTML 0 KB][PDF 2678 KB] (163)
27 Review of deep ultraviolet photodetector based on gallium oxide 2019 Vol.28(1):18501-018501
Yuan Qin, Shibing Long, Hang Dong, Qiming He, Guangzhong Jian, Ying Zhang, Xiaohu Hou, Pengju Tan, Zhongfang Zhang, Hangbing Lv, Qi Liu, Ming Liu [Abstract] (156) [HTML 0 KB][PDF 10717 KB] (160)
28 Development of long-wavelength infrared detector and its space-based application requirements 2019 Vol.28(2):28504-028504
Junku Liu, Lin Xiao, Yang Liu, Longfei Cao, Zhengkun Shen [Abstract] (181) [HTML 0 KB][PDF 4773 KB] (156)
29 Magnetochemistry and chemical synthesis 2019 Vol.28(3):37102-037102
Lin Hu, Guoliang Xia, Qianwang Chen [Abstract] (150) [HTML 0 KB][PDF 5616 KB] (156)
30 Imaging the diffusion pathway of Al3+ ion in NASICON-type (Al0.2Zr0.8)20/19Nb(PO4)3 as electrolyte for rechargeable solid-state Al batteries 2018 Vol.27(12):128201-128201
Jie Wang, Chun-Wen Sun, Yu-Dong Gong, Huai-Ruo Zhang, Jose Antonio Alonso, María Teresa Fernández-Díaz, Zhong-Lin Wang, John B Goodenough [Abstract] (143) [HTML 0 KB][PDF 1313 KB] (151)
Copyright © the Chinese Physical Society
Address: Institute of Physics, Chinese Academy of Sciences, P. O. Box 603,Beijing 100190 China(100190)
Tel: 010-82649026   Fax: 010-82649027   E-Mail: cpb@aphy.iphy.ac.cn
Supported by Beijing Magtech Co. Ltd. Tel: 86-010-62662699 E-mail: support@magtech.com.cn