Chin. Phys. B
Citation Search Quick Search

ISSN 1674-1056 (Print)
CN 11-5639/O4
About
   » About CPB
   » Editorial Board
   » SCI IF
   » Staff
   » Contact
Browse CPB
   » In Press
   » Current Issue
   » Earlier Issues
   » View by Fields
   » Top Downloaded
   » Sci Top Cited
Authors
   » Submit an Article
   » Manuscript Tracking
   » Call for Papers
   » Scope
   » Instruction for Authors
   » Copyright Agreement
   » Templates
   » Author FAQs
   » PACS
Referees
   » Review Policy
   » Referee Login
   » Referee FAQs
   » Editor in Chief Login
   » Editor Login
   » Office Login
Links
   »
Other articles related with "73.40.Cg":
118501 M Micjan, M Novota, P Telek, M Donoval, M Weis
  Hunting down the ohmic contact of organic field-effect transistor
    Chin. Phys. B   2019 Vol.28 (11): 118501-118501 [Abstract] (78) [HTML 1 KB] [PDF 579 KB] (65)
108201 Guo-Jun Xu, Chen-Xin Jin, Kai-Jie Kong, Xi-Xi Yang, Zhi-Hao Yue, Xiao-Min Li, Fu-Gen Sun, Hai-Bin Huang, Lang Zhou
  Performance of n-type silicon/silver composite anode material in lithium ion batteries: A study on effect of work function matching degree
    Chin. Phys. B   2018 Vol.27 (10): 108201-108201 [Abstract] (149) [HTML 1 KB] [PDF 1979 KB] (93)
77303 Guo-Cai Wang, Liang-Mei Wu, Jia-Hao Yan, Zhang Zhou, Rui-Song Ma, Hai-Fang Yang, Jun-Jie Li, Chang-Zhi Gu, Li-Hong Bao, Shi-Xuan Du, Hong-Jun Gao
  Intrinsic charge transport behaviors in graphene-black phosphorus van der Waals heterojunction devices
    Chin. Phys. B   2018 Vol.27 (7): 77303-077303 [Abstract] (148) [HTML 1 KB] [PDF 975 KB] (178)
18803 Shoushuai Gao, Zhenwu Jiang, Li Wu, Jianping Ao, Yu Zeng, Yun Sun, Yi Zhang
  Interfaces of high-efficiency kesterite Cu2ZnSnS(e)4 thin film solar cells
    Chin. Phys. B   2018 Vol.27 (1): 18803-018803 [Abstract] (371) [HTML 1 KB] [PDF 6884 KB] (777)
97104 Yan Liu, Zhao-Jun Lin, Yuan-Jie Lv, Peng Cui, Chen Fu, Ruilong Han, Yu Huo, Ming Yang
  Parasitic source resistance at different temperatures for AlGaN/AlN/GaN heterostructure field-effect transistors
    Chin. Phys. B   2017 Vol.26 (9): 97104-097104 [Abstract] (173) [HTML 0 KB] [PDF 409 KB] (219)
37305 Pan Dai, Jianya Lu, Ming Tan, Qingsong Wang, Yuanyuan Wu, Lian Ji, Lifeng Bian, Shulong Lu, Hui Yang
  Transparent conducting indium-tin-oxide (ITO) film as full front electrode in III-V compound solar cell
    Chin. Phys. B   2017 Vol.26 (3): 37305-037305 [Abstract] (395) [HTML 1 KB] [PDF 327 KB] (505)
78110 Feng Xiang, Biyuan Li, Yingfen Li, Jian Zhou, Weiping Gan
  Preparation of silver-coated glass frit and its application in silicon solar cells
    Chin. Phys. B   2016 Vol.25 (7): 78110-078110 [Abstract] (229) [HTML 1 KB] [PDF 2001 KB] (1150)
57306 Chen-Fei Wu(武辰飞), Yun-Feng Chen(陈允峰), Hai Lu(陆海), Xiao-Ming Huang(黄晓明), Fang-Fang Ren(任芳芳), Dun-Jun Chen(陈敦军), Rong Zhang(张荣), You-Dou Zheng(郑有炓)
  Contact resistance asymmetry of amorphous indium-gallium-zinc-oxide thin-film transistors by scanning Kelvin probe microscopy
    Chin. Phys. B   2016 Vol.25 (5): 57306-057306 [Abstract] (246) [HTML 1 KB] [PDF 654 KB] (522)
117304 Han Chao, Zhang Yu-Ming, Song Qing-Wen, Tang Xiao-Yan, Zhang Yi-Men, Guo Hui, Wang Yue-Hu
  Low specific contact resistance on epitaxial p-type 4H-SiC with a step-bunching surface
    Chin. Phys. B   2015 Vol.24 (11): 117304-117304 [Abstract] (242) [HTML 1 KB] [PDF 2545 KB] (342)
107303 Cheng Yue, Zhao Gao-Jie, Liu Yi-Hong, Sun Yu-Jun, Wang Tao, Chen Zhi-Zhan
  Effect of the annealing temperature on the long-term thermal stability of Pt/Si/Ta/Ti/4H-SiC contacts
    Chin. Phys. B   2015 Vol.24 (10): 107303-107303 [Abstract] (337) [HTML 1 KB] [PDF 1149 KB] (368)
47203 Muhammad Ammar Khan, Sun Jiu-Xun
  Improvement of mobility edge model by using new density of states with exponential tail for organic diode
    Chin. Phys. B   2015 Vol.24 (4): 47203-047203 [Abstract] (348) [HTML 0 KB] [PDF 364 KB] (450)
57303 Zhang Yong-Ping, Chen Zhi-Zhan, Lu Wu-Yue, Tan Jia-Hui, Cheng Yue, Shi Wang-Zhou
  Effect of additional silicon on titanium/4H-SiC contacts properties
    Chin. Phys. B   2014 Vol.23 (5): 57303-057303 [Abstract] (163) [HTML 1 KB] [PDF 1338 KB] (361)
38505 Li Hai-Qiang, Yu Jun-Sheng, Huang Wei, Shi Wei, Huang Jiang
  High performance pentacene organic field-effect transistors consisting of biocompatible PMMA/silk fibroin bilayer dielectric
    Chin. Phys. B   2014 Vol.23 (3): 38505-038505 [Abstract] (476) [HTML 1 KB] [PDF 492 KB] (62387)
124203 Wu Jian, Cui Huai-Yang, Huang Meng, Ma Ming-Lei
  Control of gain and thermal carrier loss profiles for mode optimization in 980-nm broad-area vertical-cavity surface-emitting lasers
    Chin. Phys. B   2013 Vol.22 (12): 124203-124203 [Abstract] (111) [HTML 1 KB] [PDF 701 KB] (370)
67202 Shang Da-Shang, Sun Ji-Rong, Shen Bao-Gen, Wuttig Matthias
  Resistance switching in oxides with inhomogeneous conductivity
    Chin. Phys. B   2013 Vol.22 (6): 67202-067202 [Abstract] (492) [HTML 1 KB] [PDF 4383 KB] (1310)
127201 Guo Wei-Ling, Yan Wei-Wei, Zhu Yan-Xu, Liu Jian-Peng, Ding Yan, Cui De-Sheng, Wu Guo-Qing
  Analysis on electrical characteristics of high-voltage GaN-based light-emitting diodes
    Chin. Phys. B   2012 Vol.21 (12): 127201-127201 [Abstract] (649) [HTML 1 KB] [PDF 462 KB] (3099)
117307 Yu Xin-Ge, Yu Jun-Sheng , Huang Wei, Zeng Hong-Juan
  Enhanced charge carrier injection in heterojunction organic field-effect transistor by inserting an MoO3 buffer layer
    Chin. Phys. B   2012 Vol.21 (11): 117307-117307 [Abstract] (632) [HTML 1 KB] [PDF 410 KB] (680)
104207 Huang Meng, Wu Jian, Cui Huai-Yang, Qian Jian-Qiang, Ning Yong-Qiang
  Modeling of resistance characteristics of a continuously-graded distributed Bragg reflector in a 980-nm vertical-cavity surface-emitting laser
    Chin. Phys. B   2012 Vol.21 (10): 104207-104207 [Abstract] (674) [HTML 1 KB] [PDF 616 KB] (1007)
96801 Chang Shao-Hui, Liu Xue-Chao, Huang Wei, Xiong Ze, Yang Jian-Hua, Shi Er-Wei
  Fabrication of Ti ohmic contact to n-type 6H-SiC without high-temperature annealing
    Chin. Phys. B   2012 Vol.21 (9): 96801-096801 [Abstract] (740) [HTML 1 KB] [PDF 7350 KB] (1125)
17103 Cao Zhi-Fang, Lin Zhao-Jun, Lü Yuan-Jie, Luan Chong-Biao, Yu Ying-Xia, Chen Hong, Wang Zhan-Guo
  Determination of the series resistance under the Schottky contacts of AlGaN/AlN/GaN Schottky barrier diodes
    Chin. Phys. B   2012 Vol.21 (1): 17103-017103 [Abstract] (930) [HTML 1 KB] [PDF 247 KB] (1142)
127303 Chen Yue-Ning, Xu Zheng, Zhao Su-Ling, Yin Fei-Fei, Zhang Cheng-Wen, Jiao Bi-Yuan, Dong Yu-Hang
  Research on the electrical characteristics of an organic thin-film field-effect transistor based on alternating-current resistance
    Chin. Phys. B   2011 Vol.20 (12): 127303-127303 [Abstract] (886) [HTML 1 KB] [PDF 430 KB] (625)
87306 Wang Hong, Ji Zhuo-Yu, Shang Li-Wei, Liu Xing-Hua, Peng Ying-Quan, Liu Ming
  Top contact organic field effect transistors fabricated using a photolithographic process
    Chin. Phys. B   2011 Vol.20 (8): 87306-087306 [Abstract] (988) [HTML 0 KB] [PDF 873 KB] (915)
46101 Li Tao, Qin Zhi-Xin, Xu Zheng-Yu, Shen Bo, Zhang Guo-Yi
  Structural characterization of V/Al/V/Au Ohmic contacts to n-type Al0.4Ga0.6N
    Chin. Phys. B   2011 Vol.20 (4): 46101-046101 [Abstract] (1014) [HTML 0 KB] [PDF 1911 KB] (1010)
47205 Huang Jun-Yi, Fan Guang-Han, Zheng Shu-Wen, Niu Qiao-Li, Li Shu-Ti, Cao Jian-Xing, Su Jun, Zhang Yong
  Improvement of the light output and contact resistance of InGaN-based light-emitting diodes based on tantalum-doped indium tin oxide as p-type electrodes
    Chin. Phys. B   2010 Vol.19 (4): 47205-047205 [Abstract] (1116) [HTML 0 KB] [PDF 459 KB] (1749)
17204 Wang Shou-Guo, Zhang Yan, Zhang Yi-Men, Zhang Yu-Ming
  Ohmic contacts of 4H-SiC on ion-implantation layers
    Chin. Phys. B   2010 Vol.19 (1): 17204-017204 [Abstract] (1061) [HTML 0 KB] [PDF 322 KB] (768)
4470 Wang Yang-Yuan, Guo Hui, Wang Yue-Hu, Zhang Yu-Ming, Qiao Da-Yong, Zhang Yi-Men
  Formation of the intermediate semiconductor larger for the Ohmic contact to silicon carbide using Germanium implantation
    Chin. Phys. B   2009 Vol.18 (10): 4470-4473 [Abstract] (1138) [HTML 0 KB] [PDF 2869 KB] (698)
3490 Zhang Lin, Zhang Yi-Men, Zhang Yu-Ming, Han Chao, Ma Yong-Ji
  High energy electron radiation effect on Ni/4H-SiC SBD and Ohmic contact
    Chin. Phys. B   2009 Vol.18 (8): 3490-3494 [Abstract] (1198) [HTML 0 KB] [PDF 1316 KB] (943)
3530 Liu Ge, Liu Ming, Wang Hong, Shang Li-Wei, Ji Zhuo-Yu, Liu Xing-Hua, Liu Jiang
  Study of top and bottom contact resistance in one organic field-effect transistor
    Chin. Phys. B   2009 Vol.18 (8): 3530-3534 [Abstract] (1211) [HTML 0 KB] [PDF 1752 KB] (930)
1753 Guo Hui, Zhang Yi-Men, Qiao Da-Yong, Sun Lei, Zhang Yu-Ming
  The fabrication of nickel silicide ohmic contacts to n-type 6H-silicon carbide
    Chin. Phys. B   2007 Vol.16 (6): 1753-1756 [Abstract] (914) [HTML 0 KB] [PDF 925 KB] (906)
1434 Li Zong-Liang, Zou Bin, Yan Xun-Wang, Wang Chuan-Kui
  Charge transfer and variation of potential distributions in the formation of 4, 4'-bipyridine molecular junction
    Chin. Phys. B   2007 Vol.16 (5): 1434-1439 [Abstract] (788) [HTML 0 KB] [PDF 491 KB] (432)
First page | Prev page | Next page | Last pagePage 1 of 2, 31 records
Copyright © the Chinese Physical Society
Address: Institute of Physics, Chinese Academy of Sciences, P. O. Box 603,Beijing 100190 China(100190)
Tel: 010-82649026   Fax: 010-82649027   E-Mail: cpb@aphy.iphy.ac.cn
Supported by Beijing Magtech Co. Ltd. Tel: 86-010-62662699 E-mail: support@magtech.com.cn