Chin. Phys. B
Citation Search Quick Search

ISSN 1674-1056 (Print)
CN 11-5639/O4
About
   » About CPB
   » Editorial Board
   » SCI IF
   » Staff
   » Contact
Browse CPB
   » In Press
   » Current Issue
   » Earlier Issues
   » View by Fields
   » Top Downloaded
   » Sci Top Cited
Authors
   » Submit an Article
   » Manuscript Tracking
   » Call for Papers
   » Scope
   » Instruction for Authors
   » Copyright Agreement
   » Templates
   » Author FAQs
   » PACS
Referees
   » Review Policy
   » Referee Login
   » Referee FAQs
   » Editor in Chief Login
   » Editor Login
   » Office Login
Links
   »
Other articles related with "73.20.Mf":
27302 Yulong Wang, Bo Zhao, Changjun Min, Yuquan Zhang, Jianjun Yang, Chunlei Guo, Xiaocong Yuan
  Research progress of femtosecond surface plasmon polariton
    Chin. Phys. B   2020 Vol.29 (2): 27302-027302 [Abstract] (71) [HTML 1 KB] [PDF 14170 KB] (52)
127301 Kunwei Pang, Haihong Li, Gang Song, Li Yu
  Strong coupling in silver-molecular J-aggregates-silver structure sandwiched between two dielectric media
    Chin. Phys. B   2019 Vol.28 (12): 127301-127301 [Abstract] (39) [HTML 1 KB] [PDF 415 KB] (59)
117302 Runkun Chen, Cui Yang, Yuping Jia, Liwei Guo, Jianing Chen
  Plasmon reflection reveals local electronic properties of natural graphene wrinkles
    Chin. Phys. B   2019 Vol.28 (11): 117302-117302 [Abstract] (102) [HTML 1 KB] [PDF 6231 KB] (103)
107802 Dou Zhang, Zhong-Jian Yang, Jun He
  Cascaded plasmonic nanorod antenna for large broadband local electric field enhancement
    Chin. Phys. B   2019 Vol.28 (10): 107802-107802 [Abstract] (77) [HTML 1 KB] [PDF 600 KB] (58)
83302 Le-Yi Chen, Zhen-Xing Zong, Jin-Long Gao, Shao-Long Tang, You-Wei Du
  Surface plasmon polaritons generated magneto-optical Kerr reversal in nanograting
    Chin. Phys. B   2019 Vol.28 (8): 83302-083302 [Abstract] (73) [HTML 1 KB] [PDF 2138 KB] (52)
67301 Bo-Xun Han, Hong Zhang
  Time-dependent first-principles study of optical response of BaTiO3 quantum dots coupled with silver nanowires
    Chin. Phys. B   2019 Vol.28 (6): 67301-067301 [Abstract] (94) [HTML 1 KB] [PDF 1704 KB] (70)
57803 Shaoyi Yin, Liming Liao, Song Luo, Zhe Zhang, Xiaoyu Zhang, Jian Lu, Zhanghai Chen
  Large-scale control of enhancement and quenching of photoluminescence for ZnSe/ZnS quantum dots and Ag nanoparticles in aqueous solution
    Chin. Phys. B   2019 Vol.28 (5): 57803-057803 [Abstract] (92) [HTML 1 KB] [PDF 2084 KB] (54)
30304 Misbah Qurban, Rabia Tahira, Guo-Qin Ge, Manzoor Ikram
  Plasmon mediated entanglement dynamics of distant quantum dots
    Chin. Phys. B   2019 Vol.28 (3): 30304-030304 [Abstract] (114) [HTML 1 KB] [PDF 648 KB] (88)
24101 Guan-Xia Yu, Jing-Jing Fu, Wen-Wen Du, Yi-Hang Lv, Min Luo
  Nonreciprocal transmission of electromagnetic waves by three-layer magneto-optical mediums
    Chin. Phys. B   2019 Vol.28 (2): 24101-024101 [Abstract] (243) [HTML 1 KB] [PDF 1619 KB] (99)
24203 Cheng-Xian Ge, Zhen-Sen Wu, Jing Bai, Lei Gong
  Numerical study of optical trapping properties of nanoparticle on metallic film with periodic structure
    Chin. Phys. B   2019 Vol.28 (2): 24203-024203 [Abstract] (83) [HTML 1 KB] [PDF 2343 KB] (78)
114101 Li-Li Cong, Xiang-Yu Cao, Tao Song, Jun Gao
  Ultra-wideband low radar cross-section metasurface and its application on waveguide slot antenna array
    Chin. Phys. B   2018 Vol.27 (11): 114101-114101 [Abstract] (105) [HTML 1 KB] [PDF 3673 KB] (76)
117301 Han-Mou Zhang, Wu-Yun Shang, Hua Lu, Fa-Jun Xiao, Jian-Lin Zhao
  Subwavelength asymmetric Au-VO2 nanodisk dimer for switchable directional scattering
    Chin. Phys. B   2018 Vol.27 (11): 117301-117301 [Abstract] (121) [HTML 1 KB] [PDF 1812 KB] (156)
117302 Hua Lu, Yi-Cun Fan, Si-Qing Dai, Dong Mao, Fa-Jun Xiao, Peng Li, Jian-Lin Zhao
  Coupling-induced spectral splitting for plasmonic sensing with ultra-high figure of merit
    Chin. Phys. B   2018 Vol.27 (11): 117302-117302 [Abstract] (140) [HTML 1 KB] [PDF 1595 KB] (141)
104102 Si-Ming Wang, Jun Gao, Xiang-Yu Cao, Yue-Jun Zheng, Tong Li, Jun-Xiang Lan, Liao-Ri Ji-Di
  Design of multi-band metasurface antenna array with low RCS performance
    Chin. Phys. B   2018 Vol.27 (10): 104102-104102 [Abstract] (175) [HTML 1 KB] [PDF 2062 KB] (110)
107403 Wen Chen, Huatian Hu, Wei Jiang, Yuhao Xu, Shunping Zhang, Hongxing Xu
  Ultrasensitive nanosensors based on localized surface plasmon resonances: From theory to applications
    Chin. Phys. B   2018 Vol.27 (10): 107403-107403 [Abstract] (434) [HTML 1 KB] [PDF 9311 KB] (202)
94211 Qi You, Leyong Jiang, Xiaoyu Dai, Yuanjiang Xiang
  Enhancement and control of the Goos-Hänchen shift bynonlinear surface plasmon resonance in graphene
    Chin. Phys. B   2018 Vol.27 (9): 94211-094211 [Abstract] (193) [HTML 1 KB] [PDF 1728 KB] (121)
94216 Longkun Yang, Pan Li, Hancong Wang, Zhipeng Li
  Surface plasmon polariton waveguides with subwavelength confinement
    Chin. Phys. B   2018 Vol.27 (9): 94216-094216 [Abstract] (158) [HTML 1 KB] [PDF 8695 KB] (189)
96101 Jinxiu Wen, Hao Wang, Huanjun Chen, Shaozhi Deng, Ningsheng Xu
  Room-temperature strong coupling between dipolar plasmon resonance in single gold nanorod and two-dimensional excitons in monolayer WSe2
    Chin. Phys. B   2018 Vol.27 (9): 96101-096101 [Abstract] (265) [HTML 1 KB] [PDF 5775 KB] (150)
97301 Ang Li, Jin-Lei Wu, Xue-Song Xu, Yang Liu, Ya-Nan Bao, Bin Dong
  Selective enhancement of green upconversion luminescence of Er-Yb: NaYF4 by surface plasmon resonance of W18O49 nanoflowers and applications in temperature sensing
    Chin. Phys. B   2018 Vol.27 (9): 97301-097301 [Abstract] (191) [HTML 1 KB] [PDF 2157 KB] (125)
97302 Weidong Zhang, Te Wen, Yuqing Cheng, Jingyi Zhao, Qihuang Gong, Guowei Lü
  Intrinsic luminescence from metal nanostructures and its applications
    Chin. Phys. B   2018 Vol.27 (9): 97302-097302 [Abstract] (240) [HTML 1 KB] [PDF 1490 KB] (153)
97803 Tingting Yin, Liyong Jiang, Zexiang Shen
  Recent progress on photoluminescence from plasmonic nanostructures: Phenomenon, mechanism, and application
    Chin. Phys. B   2018 Vol.27 (9): 97803-097803 [Abstract] (176) [HTML 1 KB] [PDF 8627 KB] (186)
84101 Kaiyue Liu, Guangming Wang, Tong Cai, Wenlong Guo, Yaqiang Zhuang, Gang Liu
  Ultra-thin circularly polarized lens antenna based on single-layered transparent metasurface
    Chin. Phys. B   2018 Vol.27 (8): 84101-084101 [Abstract] (182) [HTML 1 KB] [PDF 3371 KB] (178)
86101 Abida Perveen, Xin Zhang, Jia-Lun Tang, Deng-Bao Han, Shuai Chang, Luo-Gen Deng, Wen-Yu Ji, Hai-Zheng Zhong
  Sputtered gold nanoparticles enhanced quantum dot light-emitting diodes
    Chin. Phys. B   2018 Vol.27 (8): 86101-086101 [Abstract] (161) [HTML 1 KB] [PDF 3859 KB] (131)
87302 Qi You, Jia-Qi Zhu, Jun Guo, Lei-Ming Wu, Xiao-Yu Dai, Yuan-Jiang Xiang
  Giant Goos-Hänchen shifts of waveguide coupled long-range surface plasmon resonance mode
    Chin. Phys. B   2018 Vol.27 (8): 87302-087302 [Abstract] (111) [HTML 1 KB] [PDF 787 KB] (112)
77301 Chaoyu Guo, Xiangzhi Meng, Qin Wang, Ying Jiang
  Image charge effect on the light emission of rutile TiO2(110) induced by a scanning tunneling microscope
    Chin. Phys. B   2018 Vol.27 (7): 77301-077301 [Abstract] (312) [HTML 1 KB] [PDF 1087 KB] (155)
67301 Shu-Juan Cui, Zeng-Xia Mei, Yao-Nan Hou, Quan-Sheng Chen, Hui-Li Liang, Yong-Hui Zhang, Wen-Xing Huo, Xiao-Long Du
  Enhanced photoresponse performance in Ga/Ga2O3 nanocomposite solar-blind ultraviolet photodetectors
    Chin. Phys. B   2018 Vol.27 (6): 67301-067301 [Abstract] (95) [HTML 1 KB] [PDF 2796 KB] (125)
67302 Yu-Rui Fang, Xiao-Rui Tian
  Resonant surface plasmons of a metal nanosphere treated as propagating surface plasmons
    Chin. Phys. B   2018 Vol.27 (6): 67302-067302 [Abstract] (128) [HTML 0 KB] [PDF 692 KB] (121)
47302 Le Yu, Di Liu, Xiao-Zhuo Qi, Xiao Xiong, Lan-Tian Feng, Ming Li, Guo-Ping Guo, Guang-Can Guo, Xi-Feng Ren
  Gap plasmon-enhanced photoluminescence of monolayer MoS2 in hybrid nanostructure
    Chin. Phys. B   2018 Vol.27 (4): 47302-047302 [Abstract] (300) [HTML 1 KB] [PDF 1046 KB] (237)
27301 Qin Zhang, Hong Zhang, Xin-Lu Cheng
  Highly stable two-dimensional graphene oxide: Electronic properties of its periodic structure and optical properties of its nanostructures
    Chin. Phys. B   2018 Vol.27 (2): 27301-027301 [Abstract] (117) [HTML 0 KB] [PDF 1802 KB] (184)
27302 Ya-li Zhao, Fu-hua Ma, Xu-feng Li, Jiang-jiang Ma, Kun Jia, Xue-hong Wei
  A transparent electromagnetic-shielding film based on one-dimensional metal-dielectric periodic structures
    Chin. Phys. B   2018 Vol.27 (2): 27302-027302 [Abstract] (166) [HTML 0 KB] [PDF 784 KB] (253)
First page | Prev page | Next page | Last pagePage 1 of 6, 170 records
Copyright © the Chinese Physical Society
Address: Institute of Physics, Chinese Academy of Sciences, P. O. Box 603,Beijing 100190 China(100190)
Tel: 010-82649026   Fax: 010-82649027   E-Mail: cpb@aphy.iphy.ac.cn
Supported by Beijing Magtech Co. Ltd. Tel: 86-010-62662699 E-mail: support@magtech.com.cn