Chin. Phys. B
Citation Search Quick Search

ISSN 1674-1056 (Print)
CN 11-5639/O4
About
   » About CPB
   » Editorial Board
   » SCI IF
   » Staff
   » Contact
Browse CPB
   » In Press
   » Current Issue
   » Earlier Issues
   » View by Fields
   » Top Downloaded
   » Sci Top Cited
Authors
   » Submit an Article
   » Manuscript Tracking
   » Call for Papers
   » Scope
   » Instruction for Authors
   » Copyright Agreement
   » Templates
   » Author FAQs
   » PACS
Referees
   » Review Policy
   » Referee Login
   » Referee FAQs
   » Editor in Chief Login
   » Editor Login
   » Office Login
Links
   »
Other articles related with "68.65.Ac":
126801 Jia-Jia Zhao, Jin-Shuai Zhang, Feng Zhang, Wei Wang, Hai-Rong He, Wang-Yang Cai, Jin Wang
  Electro-optical dual modulation on resistive switching behavior in BaTiO3/BiFeO3/TiO2 heterojunction
    Chin. Phys. B   2019 Vol.28 (12): 126801-126801 [Abstract] (61) [HTML 1 KB] [PDF 935 KB] (72)
106802 Mahdi Ebrahimi, Mohsen Ghasemi, Zeinab Sajjadi
  Evolutionary algorithm for optimization of multilayer coatings
    Chin. Phys. B   2018 Vol.27 (10): 106802-106802 [Abstract] (82) [HTML 1 KB] [PDF 1719 KB] (102)
60306 Yan-Chao She, Zhao Wei, Kai-Wu Luo, Yong Li, Yun Zhang, Wei-Xi Zhang
  Electronic and magnetic properties of semihydrogenated, fully hydrogenated monolayer and bilayer MoN2 sheets
    Chin. Phys. B   2018 Vol.27 (6): 60306-060306 [Abstract] (164) [HTML 0 KB] [PDF 2434 KB] (152)
27104 Hao-Nan Liu, Xiao-Xia Suo, Lin-Ao Zhang, Duan Zhang, Han-Chun Wu, Hong-Kang Zhao, Zhao-Tan Jiang, Ying-Lan Li, Zhi Wang
  Characteristic modification by inserted metal layer and interface graphene layer in ZnO-based resistive switching structures
    Chin. Phys. B   2018 Vol.27 (2): 27104-027104 [Abstract] (182) [HTML 0 KB] [PDF 5217 KB] (171)
114701 Si-xun Huang, Yu Wang, Jie Xiang
  Establishment of infinite dimensional Hamiltonian system of multilayer quasi-geostrophic flow & study on its linear stability
    Chin. Phys. B   2017 Vol.26 (11): 114701-114701 [Abstract] (142) [HTML 0 KB] [PDF 270 KB] (127)
76501 Zhang Ling-Yun
  Effects of energy dissipation on anisotropic materials
    Chin. Phys. B   2015 Vol.24 (7): 76501-076501 [Abstract] (200) [HTML 1 KB] [PDF 273 KB] (237)
106801 Tao Peng, Guo Huai-Hong, Yang Teng, Zhang Zhi-Dong
  Stacking stability of MoS2 bilayer: An ab initio study
    Chin. Phys. B   2014 Vol.23 (10): 106801-106801 [Abstract] (551) [HTML 1 KB] [PDF 1304 KB] (972)
48502 Yang Bin, Guo Zhi-You, Xie Nan, Zhang Pan-Jun, Li Jing, Li Fang-Zheng, Lin Hong, Zheng Huan, Cai Jin-Xin
  A GaN–AlGaN–InGaN last quantum barrier in an InGaN/GaN multiple-quantum-well blue LED
    Chin. Phys. B   2014 Vol.23 (4): 48502-048502 [Abstract] (126) [HTML 1 KB] [PDF 1099 KB] (738)
56202 Ma Xin-Xin, Guo Guang-Wei, Tang Guang-Ze, Sun Ming-Ren, Wang Li-Qin
  Microstructure and properties of Nb/Ta multilayer films irradiated by high current pulse electron beam
    Chin. Phys. B   2013 Vol.22 (5): 56202-056202 [Abstract] (206) [HTML 1 KB] [PDF 2294 KB] (352)
106104 Ding Hao, Shi Xue-Zhao, Shen Cheng-Min, Hui Chao, Xu Zhi-Chuan, Li Chen, Tian Yuan, Wang Deng-Ke, Gao Hong-Jun
  Synthesis of monodisperse palladium nanocubes and their catalytic activity for methanol electrooxidation
    Chin. Phys. B   2010 Vol.19 (10): 106104-106104 [Abstract] (936) [HTML 0 KB] [PDF 4386 KB] (2592)
3573 Ren Yong, Wang Jian-Bo, Liu Qing-Fang, Han Xiang-Hua, Xue De-Sheng
  The effect of substrate on magnetic properties of Co/Cu multilayer nanowire arrays
    Chin. Phys. B   2009 Vol.18 (8): 3573-3576 [Abstract] (881) [HTML 0 KB] [PDF 960 KB] (780)
3029 Wu Feng-Min, Lu Hang-Jun, Fang Yun-Zhang, Huang Shi-Hua
  Simulation of multilayer Cu/Pd(100) heteroepitaxial growth by pulse laser deposition
    Chin. Phys. B   2007 Vol.16 (10): 3029-3035 [Abstract] (804) [HTML 0 KB] [PDF 3395 KB] (1481)
1365 Mei Jia-Xin, Xu Jun, Ma Zhong-Yuan, Zhu-Da, Sui Yan-Ping, Li Wei, Li Xin, Rui Yun-Jun, Huang Xin-Fan, Chen Kun-Ji
  Structural evolution of a-Si:H/SiO2 multilayers upon step by step thermal annealing
    Chin. Phys. B   2004 Vol.13 (8): 1365-1369 [Abstract] (725) [HTML 0 KB] [PDF 211 KB] (368)
1370 Zhang Xiao-Dan, Zhao Ying, Zhu Feng, Sun Jian, Wei Chang-Chun, Hou Guo-Fu, Geng Xin-Hua, Xiong Shao-Zhen
  Fabrication of high growth rate solar-cell-quality μc-Si:H thin films by VHF-PECVD
    Chin. Phys. B   2004 Vol.13 (8): 1370-1374 [Abstract] (426) [HTML 0 KB] [PDF 226 KB] (426)
298 Fei Yun-Jie, Wang Xue, Wang Xue-Jin, Zhou Yu-Qing, Xiong Yan-Yun, Feng Ke-An
  Nucleation of diamond on silicon wafers using C60 in the hot filament chemical vapour deposition system
    Chin. Phys. B   2002 Vol.11 (3): 298-301 [Abstract] (432) [HTML 0 KB] [PDF 224 KB] (309)
960 Ma Shu-Yi, Xiao Yong, Chen Hui
  Electroluminescence from Si/SiO2 films deposited on p-Si substrates
    Chin. Phys. B   2002 Vol.11 (9): 960-962 [Abstract] (581) [HTML 0 KB] [PDF 179 KB] (444)
833 Xu Ming, Yang Tao, Yu Wen-xue, Yang Ning, Liu Cui-xiu, Mai Zhen-hong, Lai Wu-yan, Tao Kun
  ACCURATE DETERMINATION OF FILM THICKNESS BY LOW-ANGLE X-RAY REFLECTION
    Chin. Phys. B   2000 Vol.9 (11): 833-836 [Abstract] (796) [HTML 0 KB] [PDF 217 KB] (1867)
1187 Li Yong, Song Jian, Zhang Zhi-Min
  Heterogeneous anisotropic complex structure gradual model and constitutive relation
    Chin. Phys. B   2003 Vol.12 (11): 1187-1193 [Abstract] (560) [HTML 0 KB] [PDF 398 KB] (287)
613 Zhao Tong-yun, Shan Zheng-sheng, Shen Bao-gen, Zhao Jian-gao, D. J. Sellmyer
  OSCILLATORY INTERLAYER COUPLING WITH Cu AND Zr UNDERLAYER THICKNESS FOR Co/Cu MULTILAYERS
    Chin. Phys. B   1998 Vol.7 (8): 613-617 [Abstract] (544) [HTML 0 KB] [PDF 198 KB] (405)
901 MEI LIANG-MO, YAN SHI-SHEN, LI MIN, LIU YI-HUA, T.P.Ma, R.C.Barker
  STRUCTURES,Pd SPACER POLARIZATION AND MAGNETIC PROPERTIES OF Co-Nb/Pd MULTILAYERS
    Chin. Phys. B   1997 Vol.6 (12): 901-912 [Abstract] (552) [HTML 0 KB] [PDF 401 KB] (355)
574 A.V.FOKIN
  A DESCRIPTION OF THE THERMO-ELASTIC RESPONSE OF LAYERED MEDIA BY A MATRIX FORMALISM
    Chin. Phys. B   1997 Vol.6 (8): 574-577 [Abstract] (532) [HTML 0 KB] [PDF 106 KB] (484)
512 LU JIANG, ZHOU GUI-EN, ZHANG SHU-YUAN, JIA YUN-BO, LI FAN-QING, HUANG YUN-LAN, TAN SHUN, SHI LEI, ZHANG YU-HENG
  THE ANNEALING FEATURES OF Ta/Si MULTILAYER FILMS
    Chin. Phys. B   1994 Vol.3 (7): 512-518 [Abstract] (540) [HTML 0 KB] [PDF 213 KB] (330)
431 GAO CHEN, LIU WEN-HAN, WU ZI-QIN
  SIMULATION OF X-RAY DIFFRACTION OF MULTILAYER FILM WITH INTERFACIAL ROUGHNESS
    Chin. Phys. B   1994 Vol.3 (6): 431-438 [Abstract] (616) [HTML 0 KB] [PDF 216 KB] (322)
First page | Prev page | Next page | Last pagePage 1 of 1, 23 records
Copyright © the Chinese Physical Society
Address: Institute of Physics, Chinese Academy of Sciences, P. O. Box 603,Beijing 100190 China(100190)
Tel: 010-82649026   Fax: 010-82649027   E-Mail: cpb@aphy.iphy.ac.cn
Supported by Beijing Magtech Co. Ltd. Tel: 86-010-62662699 E-mail: support@magtech.com.cn