Chin. Phys. B
Citation Search Quick Search

ISSN 1674-1056 (Print)
CN 11-5639/O4
About
   » About CPB
   » Editorial Board
   » SCI IF
   » Staff
   » Contact
Browse CPB
   » In Press
   » Current Issue
   » Earlier Issues
   » View by Fields
   » Top Downloaded
   » Sci Top Cited
Authors
   » Submit an Article
   » Manuscript Tracking
   » Call for Papers
   » Scope
   » Instruction for Authors
   » Copyright Agreement
   » Templates
   » Author FAQs
   » PACS
Referees
   » Review Policy
   » Referee Login
   » Referee FAQs
   » Editor in Chief Login
   » Editor Login
   » Office Login
Links
   »
Other articles related with "52.50.Jm":
75203 Mohammedelnazier Bakhiet, Maogen Su, Shiquan Cao, Qi Min, Duixiong Sun, Siqi He, Lei Wu, Chenzhong Dong
  Analysis of extreme ultraviolet spectra of laser-produced Cd plasmas
    Chin. Phys. B   2020 Vol.29 (7): 75203-075203 [Abstract] (40) [HTML 1 KB] [PDF 803 KB] (43)
94206 Zhe Liu, Bo Yang, Hong-Liang Zhao, Zhan-Long Li, Zhi-Wei Men, Xiao-Feng Wang, Ning Wang, Xian-Wen Cao, Sheng-Han Wang, Cheng-Lin Sun
  Forward-headed structure change of acetic acid-water binary system by stimulated Raman scattering
    Chin. Phys. B   2019 Vol.28 (9): 94206-094206 [Abstract] (132) [HTML 1 KB] [PDF 627 KB] (106)
84209 Min-Jie Pei, Chen-Hui Lu, Xian-Wei Wang, Zhen-Rong Sun, Shi-An Zhang
  Enhancement and modulation of terahertz radiation by multi-color laser pulses
    Chin. Phys. B   2018 Vol.27 (8): 84209-084209 [Abstract] (126) [HTML 1 KB] [PDF 469 KB] (98)
63602 Hong-Yu Li, Mei-Dong Huang, Ming Kang, De-Jun Li
  Overrun phenomenon and neutron yield in Coulomb explosion of deuterated alkane clusters driven by intense laser field
    Chin. Phys. B   2018 Vol.27 (6): 63602-063602 [Abstract] (110) [HTML 0 KB] [PDF 494 KB] (116)
114206 Shufen Li, Chenhui Lu, Chengshuai Yang, Yanzhong Yu, Zhenrong Sun, Shian Zhang
  Two-color laser wavelength effect on intense terahertz generation in air
    Chin. Phys. B   2017 Vol.26 (11): 114206-114206 [Abstract] (326) [HTML 0 KB] [PDF 352 KB] (239)
115205 H G Wei, E Brambrink, N Amadou, A Benuzzi-Mounaix, A Ravasio, G Morard, F Guyot, T de Rességuier, N Ozaki, K Miyanishi, G Zhao, M Koenig
  Measurement of iron characteristics under ramp compression
    Chin. Phys. B   2017 Vol.26 (11): 115205-115205 [Abstract] (113) [HTML 0 KB] [PDF 372 KB] (120)
55202 Yan-Fei Li, Yu-Tong Li, Da-Wei Yuan, Fang Li, Bao-Jun Zhu, Zhe Zhang, Jia-Yong Zhong, Bo Han, Hui-Gang Wei, Xiao-Xing Pei, Jia-Rui Zhao, Chang Liu, Xiao-Xia Yuan, Guo-Qian Liao, Yong-Joo Rhee, Xin Lu, Neng Hua, Bao-Qiang Zhu, Jian-Qiang Zhu, Zhi-Heng Fang, Xiu-Guang Huang, Si-Zu Fu, Gang Zhao, Jie Zhang
  Bow shocks formed by a high-speed laser-driven plasma cloud interacting with a cylinder obstacle
    Chin. Phys. B   2017 Vol.26 (5): 55202-055202 [Abstract] (308) [HTML 1 KB] [PDF 2534 KB] (298)
65201 Hong-Xing Yang, Hong-Bo Fu, Hua-Dong Wang, Jun-Wei Jia, Markus W Sigrist, Feng-Zhong Dong
  Laser-induced breakdown spectroscopy applied to the characterization of rock by support vector machine combined with principal component analysis
    Chin. Phys. B   2016 Vol.25 (6): 65201-065201 [Abstract] (284) [HTML 1 KB] [PDF 502 KB] (255)
35203 Yanlei Zuo, Xiaofeng Wei, Kainan Zhou, Xiaoming Zeng, Jingqin Su, Zhihong Jiao, Na Xie, Zhaohui Wu
  Enhanced laser-induced plasma channels in air
    Chin. Phys. B   2016 Vol.25 (3): 35203-035203 [Abstract] (275) [HTML 1 KB] [PDF 15405 KB] (273)
25205 Anatoli P Gavrilyuk, Nikolai Ya Shaparev
  The combined effect of optical laser and microwave radiations on a metal surface
    Chin. Phys. B   2014 Vol.23 (2): 25205-025205 [Abstract] (129) [HTML 1 KB] [PDF 215 KB] (328)
54209 Zhang Nan, Bao Wen-Xia, Yang Jing-Hui, Zhu Xiao-Nong
  Determination of temporal structure of femtosecond laser pulses by means of the laser-induced air plasma
    Chin. Phys. B   2013 Vol.22 (5): 54209-054209 [Abstract] (263) [HTML 1 KB] [PDF 494 KB] (469)
125202 Li Zhi-Chao, Zheng Jian, Ding Yong-Kun, Yin Qiang, Jiang Xiao-Hua, Li San-Wei, Guo Liang, Yang Dong, Wang Zhe-Bin, Zhang Huan, Liu Yong-Gang, Zhan Xia-Yu, Tang Qi
  Generation and characterization of millimeter-scale plasmas for the research of laser plasma interactions on Shenguang-III prototype
    Chin. Phys. B   2010 Vol.19 (12): 125202-125202 [Abstract] (1196) [HTML 0 KB] [PDF 919 KB] (669)
75201 Liu Zhan-Jun, Xiang Jiang, Zheng Chun-Yang, Zhu Shao-Ping, Cao Li-Hua, He Xian-Tu, Wang Yu-Gang
  Scattering of light waves by electron electrostatic waves in laser produced plasmas
    Chin. Phys. B   2010 Vol.19 (7): 75201-075201 [Abstract] (1122) [HTML 0 KB] [PDF 281 KB] (770)
75202 Wang Rui-Rong, Chen Wei-Min, Wang Wei, Dong Jia-Qin, Xiao Sha-Li
  Laser-produced plasma helium-like titanium Kα x-ray source and its application to Rayleighben-Taylor instability study
    Chin. Phys. B   2010 Vol.19 (7): 75202-075202 [Abstract] (997) [HTML 0 KB] [PDF 3105 KB] (796)
75203 Liu Ming-Wei, Li Ru-Xin, Xia Chang-Quan, Liu Jian-Sheng, Xu Zhi-Zhan
  Effects of substrate-ion density gradients on light-ion acceleration from ultraintense laser pulse irradiated thin-foils
    Chin. Phys. B   2010 Vol.19 (7): 75203-075203 [Abstract] (995) [HTML 0 KB] [PDF 899 KB] (570)
78701 Zhang Lei, Dong Quan-Li, Wang Shou-Jun, Sheng Zheng-Ming, Zhang Jie
  Quasistatic magnetic fields generated by a nonrelativistic intense laser pulse in uniform underdense plasma
    Chin. Phys. B   2010 Vol.19 (7): 78701-078701 [Abstract] (1083) [HTML 0 KB] [PDF 174 KB] (678)
64210 P. Zobdeh, R. Sadighi-Bonabi, H. Afarideh
  Electron trajectory evaluation in laser-plasma interaction for effective output beam
    Chin. Phys. B   2010 Vol.19 (6): 64210-064210 [Abstract] (1305) [HTML 0 KB] [PDF 116 KB] (630)
65201 Lu Hong-Wei, Hu Li-Qun, Zhou Rui-Jie, Lin Shi-Yao, Zhong Guo-Qiang, Wang Shao-Feng, Chen Kai-Yun, Xu Ping, ZhangJi-Zong, Ling Bi-Li, Mao Song-Tao, DuanYan-Min
  AC operation and runaway electron behaviour in HT-7 tokamak
    Chin. Phys. B   2010 Vol.19 (6): 65201-065201 [Abstract] (1455) [HTML 0 KB] [PDF 312 KB] (876)
55201 Tan Zhi-Xin, Huang Yong-Sheng, Lan Xiao-Fei, Lu Jian-Xin, Duan Xiao-Jiao, Wang Lei-Jian, Yang Da-Wei, Guo Shi-Lun, Wang Nai-Yan
  Generation of fast protons in moderate-intensity laser-plasma interaction from rear sheath
    Chin. Phys. B   2010 Vol.19 (5): 55201-055201 [Abstract] (947) [HTML 0 KB] [PDF 398 KB] (766)
25201 Zhang Ji-Yan, Yang Jia-Min, Jiang Shao-En, Li Yong-Sheng, Yang Guo-Hong, Ding Yao-Nan, Huang Yi-Xiang, Hu Xin
  Experimental observation of ionization and shock fronts in foam targets driven by thermal radiation
    Chin. Phys. B   2010 Vol.19 (2): 25201-025201 [Abstract] (1159) [HTML 0 KB] [PDF 757 KB] (1158)
1877 Zhao Rui, Liang Zhong-Cheng, Han Bing, Zhang Hong-Chao, Xu Rong-Qing, Lu Jian, Ni Xiao-Wu
  Mechanism of laser-induced plasma shock wave evolution in air
    Chin. Phys. B   2009 Vol.18 (5): 1877-1883 [Abstract] (1050) [HTML 0 KB] [PDF 184 KB] (1018)
1147 Li Xue-Mei, Shen Bai-Fei, Zhang Xiao-Mei, Jin Zhang-Ying, Wang Feng-Chao
  The propagation and deposition of fast muons in dense DT mixture
    Chin. Phys. B   2009 Vol.18 (3): 1147-1152 [Abstract] (691) [HTML 0 KB] [PDF 165 KB] (677)
537 Lu Hai-Yang, Wang Cheng, Chen Guang-Long, Kim Cheol-Jung, Liu Jian-Sheng, Ni Guo-Quan, Li Ru-Xin, Xu Zhi-Zhan
  Nuclear fusion from Coulomb explosions of deuterated methane clusters subjected to ultraintense femtosecond laser pulses
    Chin. Phys. B   2009 Vol.18 (2): 537-541 [Abstract] (821) [HTML 0 KB] [PDF 441 KB] (633)
2517 Zhao Jing, Dong Quan-Li, Wang Shou-Jun, Zhang Lei, Zhang Jie
  Numerical study of the Ne-like Cr x-ray laser at 28.6nm
    Chin. Phys. B   2008 Vol.17 (7): 2517-2521 [Abstract] (1052) [HTML 0 KB] [PDF 173 KB] (547)
2124 Chen Guang-Long, Lu Hai-Yang, Wang Cheng, Liu Jian-Sheng, Li Ru-Xin, Ni Guo-Quan, Xu Zhi-Zhan
  Effect of laser spot size on fusion neutron yield in laser--deuterium cluster interactions
    Chin. Phys. B   2008 Vol.17 (6): 2124-2129 [Abstract] (1006) [HTML 0 KB] [PDF 455 KB] (544)
1318 Yang Yan-Nan, Yang Bo, Zhu Jin-Rong, Shen Zhong-Hua, Lu Jian, Ni Xiao-Wu
  Theoretical analysis and numerical simulation of the impulse delivering from laser-produced plasma to solid target
    Chin. Phys. B   2008 Vol.17 (4): 1318-1325 [Abstract] (991) [HTML 0 KB] [PDF 728 KB] (726)
3742 Dong Ya-Lin, Zhao Bin, Zheng Jian
  Numerical investigation of non-local electron transport in laser-produced plasmas
    Chin. Phys. B   2007 Vol.16 (12): 3742-3746 [Abstract] (728) [HTML 0 KB] [PDF 324 KB] (539)
1370 Qiao Xiu-Mei, Zhang Guo-Ping
  Theoretical study of Ni-like Ag 13.9nm TCE x-ray laser driven by two picosecond pulses
    Chin. Phys. B   2007 Vol.16 (5): 1370-1373 [Abstract] (831) [HTML 0 KB] [PDF 192 KB] (473)
2363 Cai Da-Feng, Gu Yu-Qiu, Zheng Zhi-Jian, Zhou Wei-Min, Jiao Chun-Ye, Chen Hao, Wen Tian-Shu, Chunyu Shu-Tai
  Effects of atomic number Z on the energy distribution of hot electrons generated by femtosecond laser interaction with metallic targets
    Chin. Phys. B   2006 Vol.15 (10): 2363-2367 [Abstract] (1189) [HTML 0 KB] [PDF 456 KB] (420)
697 Zheng Li, Wang Cheng, Li Shao-Hui, Liu Bing-Chen, Ni Guo-Quan, Li Ru-Xin, Xu Zhi-Zhan
  Study on the interaction of intense femtosecond laser pulses with nanometre-sized hydrogen clusters
    Chin. Phys. B   2006 Vol.15 (4): 697-701 [Abstract] (1326) [HTML 0 KB] [PDF 237 KB] (746)
First page | Prev page | Next page | Last pagePage 1 of 2, 37 records
Copyright © the Chinese Physical Society
Address: Institute of Physics, Chinese Academy of Sciences, P. O. Box 603,Beijing 100190 China(100190)
Tel: 010-82649026   Fax: 010-82649027   E-Mail: cpb@aphy.iphy.ac.cn
Supported by Beijing Magtech Co. Ltd. Tel: 86-010-62662699 E-mail: support@magtech.com.cn