Chin. Phys. B
Citation Search Quick Search

ISSN 1674-1056 (Print)
CN 11-5639/O4
About
   » About CPB
   » Editorial Board
   » SCI IF
   » Staff
   » Contact
Browse CPB
   » In Press
   » Current Issue
   » Earlier Issues
   » View by Fields
   » Top Downloaded
   » Sci Top Cited
Authors
   » Submit an Article
   » Manuscript Tracking
   » Call for Papers
   » Scope
   » Instruction for Authors
   » Copyright Agreement
   » Templates
   » Author FAQs
   » PACS
Referees
   » Review Policy
   » Referee Login
   » Referee FAQs
   » Editor in Chief Login
   » Editor Login
   » Office Login
Links
   »
Other articles related with "52.38.-r":
105202 Mehdi Sharifian, Fatemeh Ghoveisi, Leila Gholamzadeh, Narges Firouzi Farrashbandi
  The inverse Bremsstrahlung absorption in the presence of Maxwellian and non-Maxwellian electrons
    Chin. Phys. B   2019 Vol.28 (10): 105202-105202 [Abstract] (60) [HTML 1 KB] [PDF 432 KB] (52)
83301 Jun Zhou, Jian-Shuo Zhang, Guo-Yu Xian, Qi Qi, Shang-Zhi Gu, Cheng-Min Shen, Zhao-Hua Cheng, Sheng-Tai He, Hai-Tao Yang
  Synthesis and surface plasmon resonance of Au-ZnO Janus nanostructures
    Chin. Phys. B   2019 Vol.28 (8): 83301-083301 [Abstract] (105) [HTML 1 KB] [PDF 3903 KB] (91)
85203 Shi-You Chen, Hao Teng, Xin Lu, Zong-Wei Shen, Shuang Qin, Wen-Shou Wei, Rong-Yi Chen, Li-Ming Chen, Yu-Tong Li, Zhi-Yi Wei
  Properties of long light filaments in natural environment
    Chin. Phys. B   2018 Vol.27 (8): 85203-085203 [Abstract] (130) [HTML 1 KB] [PDF 1412 KB] (86)
35201 Pan-Fei Geng, Wen-Juan Lv, Xiao-Liang Li, Rong-An Tang, Ju-Kui Xue
  Laser-driven relativistic electron dynamics in a cylindrical plasma channel
    Chin. Phys. B   2018 Vol.27 (3): 35201-035201 [Abstract] (116) [HTML 1 KB] [PDF 3008 KB] (146)
67803 Chang-Yu Liu, Ya-Ming Xie, Zhi-Guo Wang
  Super scattering phenomenon in active spherical nanoparticles
    Chin. Phys. B   2017 Vol.26 (6): 67803-067803 [Abstract] (151) [HTML 1 KB] [PDF 4130 KB] (178)
35202 Jian-Xun Liu, Yan-Yun Ma, Tong-Pu Yu, Jun Zhao, Xiao-Hu Yang, De-Bin Zou, Guo-Bo Zhang, Yuan Zhao, Jing-Kang Yang, Han-Zhen Li, Hong-Bin Zhuo, Fu-Qiu Shao, Shigeo Kawata
  Dense pair plasma generation by two laser pulses colliding in a cylinder channel
    Chin. Phys. B   2017 Vol.26 (3): 35202-035202 [Abstract] (192) [HTML 0 KB] [PDF 2175 KB] (222)
25204 Wei Hong, Xian-Lun Wen, Lai Wei, Bin Zhu, Yu-Chi Wu, Ke-Gong Dong, Chun-Ye Jiao, Bo Wu, Ying-Ling He, Fa-Qiang Zhang, Wei-Min Zhou, Yu-Qiu Gu
  Detailed calibration of the PI-LCX: 1300 high performance single photon counting hard x-ray CCD camera
    Chin. Phys. B   2017 Vol.26 (2): 25204-025204 [Abstract] (103) [HTML 1 KB] [PDF 585 KB] (229)
83301 Jing-Liang Yang, Ruo-Ping Li, Jun-He Han, Ming-Ju Huang
  FDTD simulation study of size/gap and substrate-dependent SERS activity study of Au@SiO2 nanoparticles
    Chin. Phys. B   2016 Vol.25 (8): 83301-083301 [Abstract] (144) [HTML 1 KB] [PDF 2993 KB] (344)
84209 Min Li, An-Yuan Li, Bo-Qu He, Shuai Yuan, He-Ping Zeng
  Spectral modulation of third-harmonic generation by molecular alignment and preformed plasma
    Chin. Phys. B   2016 Vol.25 (8): 84209-084209 [Abstract] (185) [HTML 1 KB] [PDF 578 KB] (307)
44209 Min Li, An-Yuan Li, Bo-Qu He, Shuai Yuan, He-Ping Zeng
  Modulation of terahertz generation in dual-color filaments by an external electric field and preformed plasma
    Chin. Phys. B   2016 Vol.25 (4): 44209-044209 [Abstract] (287) [HTML 1 KB] [PDF 402 KB] (237)
35202 Hui Lan, Xin-Bing Wang, Du-Luo Zuo
  Spectral and ion emission features of laser-produced Sn and SnO2 plasmas
    Chin. Phys. B   2016 Vol.25 (3): 35202-035202 [Abstract] (164) [HTML 1 KB] [PDF 1998 KB] (235)
75205 F. Boudaoud, M. Lemerini
  Using a Mach–Zehnder interferometer to deduce nitrogen density mapping
    Chin. Phys. B   2015 Vol.24 (7): 75205-075205 [Abstract] (248) [HTML 1 KB] [PDF 663 KB] (865)
65202 Han Yu-Jing, Liao Guo-Qian, Chen Li-Ming, Li Yu-Tong, Wang Wei-Min, Zhang Jie
  High-order optical vortex harmonics generated by relativistic femtosecond laser pulse
    Chin. Phys. B   2015 Vol.24 (6): 65202-065202 [Abstract] (332) [HTML 1 KB] [PDF 463 KB] (322)
14211 Wu Zhao-Hui, Wei Xiao-Feng, Zuo Yan-Lei, Liu Lan-Qin, Zhang Zhi-Meng, Li Min, Zhou Yu-Liang, Su Jing-Qin
  Backward Raman amplification in plasmas with chirped wideband pump and seed pulses
    Chin. Phys. B   2015 Vol.24 (1): 14211-014211 [Abstract] (191) [HTML 0 KB] [PDF 344 KB] (377)
85203 Liu Tian-Hang, Hao Zuo-Qiang, Gao Xun, Liu Ze-Hao, Lin Jing-Quan
  Shadowgraph investigation of plasma shock wave evolution from Al target under 355-nm laser ablation
    Chin. Phys. B   2014 Vol.23 (8): 85203-085203 [Abstract] (311) [HTML 1 KB] [PDF 876 KB] (1367)
75202 Dou Yin-Ping, Sun Chang-Kai, Liu Chao-Zhi, Gao Jian, Hao Zuo-Qiang, Lin Jing-Quan
  Mitigation of energetic ion debris from Gd plasma using dual laser pulses and the combined effect with ambient gas
    Chin. Phys. B   2014 Vol.23 (7): 75202-075202 [Abstract] (138) [HTML 1 KB] [PDF 674 KB] (311)
55202 Wang Huan, Cao Li-Hua, Zhao Zong-Qing, Yu Ming-Yang, Gu Yu-Qiu, He Xian-Tu
  Effect of inner-surface roughness of conical target on laser absorption and fast electron generation
    Chin. Phys. B   2014 Vol.23 (5): 55202-055202 [Abstract] (140) [HTML 1 KB] [PDF 340 KB] (381)
55202 B. Malekynia, S. S. Razavipour
  The internal propagation of fusion flame with the strong shock of a laser driven plasma block for advanced nuclear fuel ignition
    Chin. Phys. B   2013 Vol.22 (5): 55202-055202 [Abstract] (233) [HTML 1 KB] [PDF 249 KB] (528)
25203 H. Sattarian, Sh. Rahmatallahpur, T. Tohidi
  Monoenergetic electron parameters in a spheroid bubble model
    Chin. Phys. B   2013 Vol.22 (2): 25203-025203 [Abstract] (331) [HTML 1 KB] [PDF 348 KB] (536)
125201 B. Malekynia, S. S. Razavipour
  Fusion flame spreading in depth with deuterium–tritium plane fuel density profile for plasma block ignition
    Chin. Phys. B   2012 Vol.21 (12): 125201-125201 [Abstract] (586) [HTML 1 KB] [PDF 180 KB] (591)
55207 Liu Hong-Jie,Gu Yu-Qiu,Zhou Wei-Min,Yu Jin-Qing,Zhu Bin,Wu Yu-Chi,Shan Lian-Qiang,Wen Xian-Lun,Li Fang,Qian Feng,Cao Lei-Feng,Zhang Bao-Han,Zheng Zhi-Jian
  Characterization of relativistic electrons generated by a cone guiding laser pulse
    Chin. Phys. B   2012 Vol.21 (5): 55207-055207 [Abstract] (1120) [HTML 1 KB] [PDF 4492 KB] (870)
94103 A. Hasanbeigi, H. Mehdian, S. Jafari
  Gain calculation of a free-electron laser operating with a non-uniform ion-channel guide
    Chin. Phys. B   2011 Vol.20 (9): 94103-094103 [Abstract] (1011) [HTML 0 KB] [PDF 186 KB] (596)
78701 Zhang Lei, Dong Quan-Li, Wang Shou-Jun, Sheng Zheng-Ming, Zhang Jie
  Quasistatic magnetic fields generated by a nonrelativistic intense laser pulse in uniform underdense plasma
    Chin. Phys. B   2010 Vol.19 (7): 78701-078701 [Abstract] (1071) [HTML 0 KB] [PDF 174 KB] (657)
2124 Chen Guang-Long, Lu Hai-Yang, Wang Cheng, Liu Jian-Sheng, Li Ru-Xin, Ni Guo-Quan, Xu Zhi-Zhan
  Effect of laser spot size on fusion neutron yield in laser--deuterium cluster interactions
    Chin. Phys. B   2008 Vol.17 (6): 2124-2129 [Abstract] (1003) [HTML 0 KB] [PDF 455 KB] (531)
1050 Hu Qiang-Lin, Liu Shi-Bing, Li Wei
  Intense Cherenkov-type terahertz electromagnetic radiation from ultrafast laser--plasma interaction
    Chin. Phys. B   2008 Vol.17 (3): 1050-1054 [Abstract] (948) [HTML 0 KB] [PDF 129 KB] (639)
3728 Zhang Yi, Li Yu-Tong, Zheng Zhi-Yuan, Liu Feng, Zhong Jia-Yong, Lin Xiao Xuan, Liu Feng, Lu Xin, Zhang Jie
  Evolution of shock waves formed by laser-induced breakdown in air
    Chin. Phys. B   2007 Vol.16 (12): 3728-3731 [Abstract] (992) [HTML 0 KB] [PDF 967 KB] (1617)
2721 Zhou Bing-Ju, Huang Zheng, Liu Ming-Wei, Liu Xiao-Juan
  An exact solution to paraxial propagation of laser beams in longitudinal inhomogeneous plasmas
    Chin. Phys. B   2007 Vol.16 (9): 2721-2724 [Abstract] (958) [HTML 0 KB] [PDF 128 KB] (486)
2752 Zhang Yu-Zhu, Wang Guang-An, Zhu Jin-Rong, Shen Zhong-Hua, Ni Xiao-Wu, Lu Jian
  Influence of air pressure on mechanical effect of laser plasma shock wave
    Chin. Phys. B   2007 Vol.16 (9): 2752-2756 [Abstract] (880) [HTML 0 KB] [PDF 257 KB] (544)
2357 Hu Qiang-Lin, Liu Shi-Bing
  Modulation of ionization on laser frequency in ultra-short pulse intense laser--gas-target
    Chin. Phys. B   2006 Vol.15 (10): 2357-2362 [Abstract] (903) [HTML 0 KB] [PDF 143 KB] (439)
2058 Zhang Fa-Qiang, Li Zheng-Hong, Xu Ze-Ping, Xu Rong-Kun, Yang Jian-Lun, Guo Cun, Xia Guang-Xin, Chen Jin-Chuan, Song Feng-Jun, Ning Jia-Min, Wang Zhen, Xue Fei-Biao, Li Lin-Bo, Qin Yi, Ying Chun-Tong,
  X-ray observations of tungsten wire array Z-pinch implosions on QiangGuang-1 facility
    Chin. Phys. B   2006 Vol.15 (9): 2058-2064 [Abstract] (1086) [HTML 0 KB] [PDF 728 KB] (724)
First page | Prev page | Next page | Last pagePage 1 of 2, 41 records
Copyright © the Chinese Physical Society
Address: Institute of Physics, Chinese Academy of Sciences, P. O. Box 603,Beijing 100190 China(100190)
Tel: 010-82649026   Fax: 010-82649027   E-Mail: cpb@aphy.iphy.ac.cn
Supported by Beijing Magtech Co. Ltd. Tel: 86-010-62662699 E-mail: support@magtech.com.cn