Chin. Phys. B
Citation Search Quick Search

ISSN 1674-1056 (Print)
CN 11-5639/O4
About
   » About CPB
   » Editorial Board
   » SCI IF
   » Staff
   » Contact
Browse CPB
   » In Press
   » Current Issue
   » Earlier Issues
   » View by Fields
   » Top Downloaded
   » Sci Top Cited
Authors
   » Submit an Article
   » Manuscript Tracking
   » Call for Papers
   » Scope
   » Instruction for Authors
   » Copyright Agreement
   » Templates
   » Author FAQs
   » PACS
Referees
   » Review Policy
   » Referee Login
   » Referee FAQs
   » Editor in Chief Login
   » Editor Login
   » Office Login
Links
   »
Other articles related with "42.70.Hj":
54208 Du-Xin Qing, Shu-Tong Wang, Shou-Gui Ning, Wei Zhang, Xiao-Xu Chen, Hong Zhang, Guo-Ying Feng, Shou-Huan Zhou
  Influences of annealing temperature on properties of Fe2+: ZnSe thin films deposited by electron beam evaporation and their applications to Q-switched fiber laser
    Chin. Phys. B   2020 Vol.29 (5): 54208-054208 [Abstract] (45) [HTML 1 KB] [PDF 1330 KB] (44)
114208 Xu-Yao Zhao, Dun-Lu Sun, Jian-Qiao Luo, Hui-Li Zhang, Zhong-Qing Fang, Cong Quan, Lun-Zhen Hu, Zhi-Yuan Han, Mao-Jie Cheng, Shao-Tang Yin
  Improvement of 2.79-μm laser performance on laser diode side-pumped GYSGG/Er,Pr: GYSGG bonding rod with concave end-faces
    Chin. Phys. B   2019 Vol.28 (11): 114208-114208 [Abstract] (58) [HTML 1 KB] [PDF 1153 KB] (62)
94205 Linjun Li, Tianxin Li, Long Zhou, Jianying Fan, Yuqiang Yang, Wenqiang Xie, Shasha Li
  Passively Q-switched diode-pumped Tm, Ho: LuVO4 laser with a black phosphorus saturable absorber
    Chin. Phys. B   2019 Vol.28 (9): 94205-094205 [Abstract] (158) [HTML 1 KB] [PDF 769 KB] (82)
87801 Yan-Yan Xue, Na Li, Dong-Hua Hu, Qing-Song Song, Xiao-Dong Xu, Dong-Hai Wang, Qing-Guo Wang, Dong-Zhen Li, Zhan-Shan Wang, Jun Xu
  Spectral properties of Pr:CNGG crystals grown by micro-pulling-down method
    Chin. Phys. B   2019 Vol.28 (8): 87801-087801 [Abstract] (122) [HTML 1 KB] [PDF 790 KB] (77)
37802 Yanyan Xue, Lihe Zheng, Dapeng Jiang, Qinglin Sai, Liangbi Su, Jun Xu
  Spectra properties of Yb3+, Er3+: Sc2SiO5 crystal
    Chin. Phys. B   2019 Vol.28 (3): 37802-037802 [Abstract] (121) [HTML 1 KB] [PDF 579 KB] (97)
24209 Hua Chen, Ke-Lun Xia, Zi-Jun Liu, Xun-Si Wang, Xiang-Hua Zhang, Yin-Sheng Xu, Shi-Xun Dai
  Experimental and numerical investigation of mid-infrared laser in Pr3+-doped chalcogenide fiber
    Chin. Phys. B   2019 Vol.28 (2): 24209-024209 [Abstract] (197) [HTML 1 KB] [PDF 868 KB] (147)
97801 Jiaojiao Shi, Bin Liu, Qingguo Wang, Huili Tang, Feng Wu, Dongzhen Li, Hengyu Zhao, Zhanshan Wang, Wen Deng, Xu Zian, Xu Jiayue, Xiaodong Xu, Jun Xu
  Crystal growth and spectral properties of Tb: Lu2O3
    Chin. Phys. B   2018 Vol.27 (9): 97801-097801 [Abstract] (196) [HTML 1 KB] [PDF 491 KB] (144)
77802 Jiaojiao Shi, Bin Liu, Qingguo Wang, Huili Tang, Feng Wu, Dongzhen Li, Hengyu Zhao, Zhanshan Wang, Wen Deng, Xiaodong Xu, Jun Xu
  Crystal growth, spectroscopic characteristics, and Judd-Ofelt analysis of Dy: Lu2O3 for yellow laser
    Chin. Phys. B   2018 Vol.27 (7): 77802-077802 [Abstract] (149) [HTML 1 KB] [PDF 762 KB] (140)
114208 Qing-Guo Wang, Liangbi Su, Jun-Fang Liu, Bin Liu, Feng Wu, Ping Luo, Heng-Yu Zhao, Jiao-Jiao Shi, Yan-Yan Xue, Xiao-Dong Xu, Witold Ryba-Romanowski, Piotr Solarz, Radoslaw Lisiecki, Zhan-Shan Wang, Hui-Li Tang, Jun Xu
  Intensities and spectral features of the 4I13/2-4I15/2 potential laser transition of Er3+ centers in CaF2-CeF3 disordered crystal
    Chin. Phys. B   2017 Vol.26 (11): 114208-114208 [Abstract] (112) [HTML 0 KB] [PDF 870 KB] (222)
104209 Chao Wang, Wei Shi, Zhuang-Zhuang Zhang, Hui Cao, Ren-Chao Che
  Heterogeneous growth of KDP/KT crystal
    Chin. Phys. B   2017 Vol.26 (10): 104209-104209 [Abstract] (151) [HTML 1 KB] [PDF 1800 KB] (151)
104210 Zhen Yu, Hong-Ji Qi, Wei-Li Zhang, Hu Wang, Bin Wang, Yue-Liang Wang, Hao-Peng Huang
  Damage threshold influenced by polishing imperfection distribution under 355-nm laser irradiation
    Chin. Phys. B   2017 Vol.26 (10): 104210-104210 [Abstract] (218) [HTML 1 KB] [PDF 1624 KB] (195)
94206 Yan Zou, Yong-Ling Hui, Jin-Lu Cai, Na Guo, Meng-Hua Jiang, Hong Lei, Qiang Li
  Er3+,Yb3+:glass-Co2+:MgAl2O4 diffusion bonded passively Q-switched laser
    Chin. Phys. B   2017 Vol.26 (9): 94206-094206 [Abstract] (146) [HTML 0 KB] [PDF 2768 KB] (354)
84203 Bin Liu, Li-He Zheng, Qing-Guo Wang, Jun-Fang Liu, Liang-Bi Su, Hui-Li Tang, Jie Liu, Xiu-Wei Fan, Feng Wu, Ping Luo, Heng-Yu Zhao, Jiao-Jiao Shi, Nuo-Tian He, Na Li, Qiu Li, Chao Guo, Xiao-Dong Xu, Zhan-Shan Wang, Jun Xu
  Diode-pumped laser performance of Tm:Sc2SiO5 crystal at 1971 nm
    Chin. Phys. B   2017 Vol.26 (8): 84203-084203 [Abstract] (148) [HTML 1 KB] [PDF 335 KB] (213)
74217 Xu-Yao Zhao, Dun-Lu Sun, Jian-Qiao Luo, Hui-Li Zhang, Zhong-Qing Fang, Cong Quan, Xiu-Li Li, Mao-Jie Cheng, Qing-Li Zhang, Shao-Tang Yin
  Spectroscopic and radiation-resistant properties of Er, Pr: GYSGG laser crystal operated at 2.79μm
    Chin. Phys. B   2017 Vol.26 (7): 74217-074217 [Abstract] (166) [HTML 1 KB] [PDF 519 KB] (186)
44207 Li Dai, Chun-Rui Liu, Chao Tan, Zhe-Hua Yan, Yu-Heng Xu
  Optical properties of Mg2+, Yb3+, and Ho3+ tri-doped LiNbO3 crystals
    Chin. Phys. B   2017 Vol.26 (4): 44207-044207 [Abstract] (164) [HTML 1 KB] [PDF 1053 KB] (350)
104205 Hong Zhang, Yun-Xia Jin, Hu Wang, Fang-Yu Kong, Hao-Peng Huang, Yun Cui
  Effects of annealing time on the structure, morphology and stress of gold-chromium bilayer film
    Chin. Phys. B   2016 Vol.25 (10): 104205-104205 [Abstract] (214) [HTML 1 KB] [PDF 1569 KB] (240)
54206 Ting-Zhong Zhang, Zhi-Chao Jia, Hai-Chao Cui, De-Hua Zhu, Xiao-Wu Ni, Jian Lu
  Analysis of melt ejection during long pulsed laser drilling
    Chin. Phys. B   2016 Vol.25 (5): 54206-054206 [Abstract] (185) [HTML 1 KB] [PDF 2172 KB] (326)
34207 Jing-Hui Liu, Jin-Rong Tian, He-Yang Guoyu, Run-Qin Xu, Ke-Xuan Li, Yan-Rong Song, Xin-Ping Zhang, Liang-Bi Su, Jun Xu
  Passively Q-switched dual-wavelength Yb:LSO laser based on tungsten disulphide saturable absorber
    Chin. Phys. B   2016 Vol.25 (3): 34207-034207 [Abstract] (189) [HTML 1 KB] [PDF 1117 KB] (372)
94216 Ji En-Cai, Liu Qiang, Nie Ming-Ming, Luo Hui, Hu Yu-Xi, Guan Zhou-Guo, Gong Ma-Li
  Spectroscopic properties of heavily Ho3+-doped barium yttrium fluoride crystals
    Chin. Phys. B   2015 Vol.24 (9): 94216-094216 [Abstract] (405) [HTML 1 KB] [PDF 566 KB] (433)
64210 Lan Rui-Jun, Yang Guang, Wang Zheng-Ping
  Single, composite, and ceramic Nd:YAG 946-nm lasers
    Chin. Phys. B   2015 Vol.24 (6): 64210-064210 [Abstract] (206) [HTML 1 KB] [PDF 187 KB] (247)
44206 Zhou Hai-Liang, Zhang Qing-Hua, Wang Bo, Xu Xin-Guang, Wang Zheng-Ping, Sun Xun, Zhang Fang, Zhang Li-Song, Liu Bao-An, Chai Xiang-Xu
  Raman gains of ADP and KDP crystals
    Chin. Phys. B   2015 Vol.24 (4): 44206-044206 [Abstract] (268) [HTML 0 KB] [PDF 488 KB] (912)
44208 Li Chao-Ran, Dai Shi-Xun, Zhang Qin-Yuan, Shen Xiang, Wang Xun-Si, Zhang Pei-Qing, Lu Lai-Wei, Wu Yue-Hao, Lv She-Qin
  Low threshold fiber taper coupled rare earth ion-doped chalcogenide microsphere laser
    Chin. Phys. B   2015 Vol.24 (4): 44208-044208 [Abstract] (208) [HTML 0 KB] [PDF 287 KB] (328)
24211 Zhang Dong-Liang, Cheng Bu-Wen, Xue Chun-Lai, Zhang Xu, Cong Hui, Liu Zhi, Zhang Guang-Ze, Wang Qi-Ming
  Theoretical study of the optical gain characteristics of a Ge1-xSnx alloy for a short-wave infrared laser
    Chin. Phys. B   2015 Vol.24 (2): 24211-024211 [Abstract] (264) [HTML 0 KB] [PDF 359 KB] (380)
24215 Liu Jing-Hui, Tian Jin-Rong, Hu Meng-Ting, Xu Run-Qin, Dou Zhi-Yuan, Yu Zhen-Hua, Song Yan-Rong
  1.12-W Q-switched Yb:KGW laser based on transmission-type Bi2Se3 saturable absorber
    Chin. Phys. B   2015 Vol.24 (2): 24215-024215 [Abstract] (195) [HTML 0 KB] [PDF 692 KB] (394)
14207 Ge Ping-Guang, Su Li-Ming, Liu Jie, Zheng Li-He, Su Liang-Bi, Xu Jun, Wang Yong-Gang
  A 1.7-ps pulse mode-locked Yb3+:Sc2SiO5 laser with a reflective graphene oxide saturable absorber
    Chin. Phys. B   2015 Vol.24 (1): 14207-014207 [Abstract] (199) [HTML 0 KB] [PDF 443 KB] (484)
94210 Yang Ji-Min, Yang Qi, Liu Jie, Wang Yong-Gang, Yuen H. Tsang
  Reflective graphene oxide absorber for passively mode-locked laser operating at nearly 1 μm
    Chin. Phys. B   2013 Vol.22 (9): 94210-094210 [Abstract] (277) [HTML 1 KB] [PDF 319 KB] (509)
37801 Huang Dong-Dong, Yang Qiu-Hong, Wang Yong-Gang, Zhang Hao-Jia, Lu Shen-Zhou, Zou Yu-Wan, Wei Zhi-Yi
  Spectral and laser properties of Yb and Ho co-doped (YLa)2O3 transparent ceramic
    Chin. Phys. B   2013 Vol.22 (3): 37801-037801 [Abstract] (332) [HTML 0 KB] [PDF 449 KB] (616)
94212 Wang Yu-Ye, Xu De-Gang, Liu Chang-Ming, Wang Wei-Peng, Yao Jian-Quan
  High-power high-stability Q-switched green laser with intracavity frequency doubling of diode-pumped composite ceramic Nd:YAG laser
    Chin. Phys. B   2012 Vol.21 (9): 94212-094212 [Abstract] (708) [HTML 1 KB] [PDF 320 KB] (1430)
54217 Wang Qing-Guo,Su Liang-Bi,Li Hong-Jun,Xiong Wei,Yuan Hui,Zheng Li-He,Xu Xiao-Dong,Wu Feng,Tang Hui-Li,Jiang Da-Peng,Xu Jun
  Growth and spectroscopic characteristics of Nd-doped PbWO4 crystal
    Chin. Phys. B   2012 Vol.21 (5): 54217-054217 [Abstract] (1128) [HTML 1 KB] [PDF 469 KB] (767)
47801 Lu Shen-Zhou,Yang Qiu-Hong
  Spectroscopic characterization of Yb:Sc2O3 transparent ceramics
    Chin. Phys. B   2012 Vol.21 (4): 47801-047801 [Abstract] (831) [HTML 1 KB] [PDF 676 KB] (676)
First page | Prev page | Next page | Last pagePage 1 of 2, 51 records
Copyright © the Chinese Physical Society
Address: Institute of Physics, Chinese Academy of Sciences, P. O. Box 603,Beijing 100190 China(100190)
Tel: 010-82649026   Fax: 010-82649027   E-Mail: cpb@aphy.iphy.ac.cn
Supported by Beijing Magtech Co. Ltd. Tel: 86-010-62662699 E-mail: support@magtech.com.cn