Chin. Phys. B
Citation Search Quick Search

ISSN 1674-1056 (Print)
CN 11-5639/O4
About
   » About CPB
   » Editorial Board
   » SCI IF
   » Staff
   » Contact
Browse CPB
   » In Press
   » Current Issue
   » Earlier Issues
   » View by Fields
   » Top Downloaded
   » Sci Top Cited
Authors
   » Submit an Article
   » Manuscript Tracking
   » Call for Papers
   » Scope
   » Instruction for Authors
   » Copyright Agreement
   » Templates
   » Author FAQs
   » PACS
Referees
   » Review Policy
   » Referee Login
   » Referee FAQs
   » Editor in Chief Login
   » Editor Login
   » Office Login
Links
   »
Other articles related with "42.60.Gd":
714 Wan Yong, Zhu Da-Yong, Zeng Qin-Yong, Zhang Zhi-Yong, Zhang Jing, Han Kai
  Brewster-oriented passive Q-switch intracavity optical parametric oscillator
    Chin. Phys. B   2005 Vol.14 (4): 714-719 [Abstract] (722) [HTML 0 KB] [PDF 295 KB] (790)
1246 Chen Xiao-Bo, Wang Ling, Lü Lan-Bin, Zhang Zhi-Guo, Zhu Jane G., Du Wei-Min, Yang Guo-Zhen
  The mechanism research of the Cr4+Nd3+:YAG laser
    Chin. Phys. B   2003 Vol.12 (11): 1246-1250 [Abstract] (690) [HTML 0 KB] [PDF 229 KB] (389)
886 Yang Lin, Feng Bao-Hua, Zhang Zhi-Guo, Gaebler Volker, Liu Bai-Ning, Eichler Hans
  Passive mode locking of a Nd:YAG laser with co-doped Nd, Cr:YAG as saturable absorber
    Chin. Phys. B   2003 Vol.12 (8): 886-889 [Abstract] (842) [HTML 0 KB] [PDF 215 KB] (376)
514 Lin Xue-Chun, Li Rui-Ning, Yao Ai-Yun, Bi Yong, Cui Da-Fu, Xu Zu-Yan
  Period and temperature tuning of cascaded optical parametric oscillator based on periodically poled LiNbO3
    Chin. Phys. B   2003 Vol.12 (5): 514-517 [Abstract] (754) [HTML 0 KB] [PDF 216 KB] (392)
377 YU BAO-LONG, ZHANG GUI-LAN, TANG GUO-QING, WU XIAO-CHUN, CHEN WEN-JU, YANG BIN-ZH0U, ZHAO PING
  THIRD-ORDER NONLINEAR OPTICAL PROPERTIES OF SnO2 NANOPARTICLES
    Chin. Phys. B   1996 Vol.5 (5): 377-383 [Abstract] (708) [HTML 0 KB] [PDF 163 KB] (509)
24 HUANG MAO-QUAN, ZHENG JIN-LING, LI RUI-NING, GAO JIANG-RUI, ZHANG KUAN-SHOU, SU DA-CHUN
  ASYMMETRIC CONTROL CHARACTERISTICS OF DYE BDN ON THE TWO TRAVELLING WAVES IN A RING YAG LASER
    Chin. Phys. B   1996 Vol.5 (1): 24-30 [Abstract] (664) [HTML 0 KB] [PDF 142 KB] (281)
39 XING QI-RONG, ZHANG WEI-LI, LU WEI, K.M.YOO, J.LUENG
  EXPERIMENTAL STUDY ON THE SELF-MODE-LOCKED Ti:SAPPHIRE LASER
    Chin. Phys. B   1996 Vol.5 (1): 39-45 [Abstract] (584) [HTML 0 KB] [PDF 223 KB] (350)
First page | Prev page | Next page | Last pagePage 2 of 2, 37 records
Copyright © the Chinese Physical Society
Address: Institute of Physics, Chinese Academy of Sciences, P. O. Box 603,Beijing 100190 China(100190)
Tel: 010-82649026   Fax: 010-82649027   E-Mail: cpb@aphy.iphy.ac.cn
Supported by Beijing Magtech Co. Ltd. Tel: 86-010-62662699 E-mail: support@magtech.com.cn