Chin. Phys. B
Citation Search Quick Search

ISSN 1674-1056 (Print)
CN 11-5639/O4
About
   » About CPB
   » Editorial Board
   » SCI IF
   » Staff
   » Contact
Browse CPB
   » In Press
   » Current Issue
   » Earlier Issues
   » View by Fields
   » Top Downloaded
   » Sci Top Cited
Authors
   » Submit an Article
   » Manuscript Tracking
   » Call for Papers
   » Scope
   » Instruction for Authors
   » Copyright Agreement
   » Templates
   » Author FAQs
   » PACS
Referees
   » Review Policy
   » Referee Login
   » Referee FAQs
   » Editor in Chief Login
   » Editor Login
   » Office Login
Links
   »
Other articles related with "42.55.Xi":
84204 Shuai Huang, Qing Wang, Meng Zhang, Chaoyong Chen, Kaixin Wang, Mingwei Gao, Chunqing Gao
  A 3-kHz Er: YAG single-frequency laser with a ‘triple-reflection’ configuration on a piezoelectric actuator
    Chin. Phys. B   2020 Vol.29 (8): 84204-084204 [Abstract] (27) [HTML 1 KB] [PDF 1231 KB] (23)
74205 Cong Wang, Qian-Qian Hao, Wei-Wei Li, Hai-Jun Huang, Shao-Zhao Wang, Da-Peng Jiang, Jie Liu, Bing-Chu Mei, Liang-Bi Su
  575-fs passively mode-locked Yb:CaF2 ceramic laser
    Chin. Phys. B   2020 Vol.29 (7): 74205-074205 [Abstract] (56) [HTML 1 KB] [PDF 2491 KB] (45)
54207 Xueyan Dong, Pingxue Li, Shun Li, Dongsheng Wang
  High gain fiber-solid hybrid double-passing end-pumped Nd: YVO4 picosecond amplifier with high beam quality
    Chin. Phys. B   2020 Vol.29 (5): 54207-054207 [Abstract] (56) [HTML 1 KB] [PDF 1582 KB] (55)
94204 Ying-Hao Gao, Yuan-Ji Li, Jin-Xia Feng, Kuan-Shou Zhang
  Stable continuous-wave single-frequency intracavity frequency-doubled laser with intensity noise suppressed in audio frequency region
    Chin. Phys. B   2019 Vol.28 (9): 94204-094204 [Abstract] (108) [HTML 1 KB] [PDF 3311 KB] (107)
94213 Han Liu, Geyang Wang, Ke Yang, Renzhu Kang, Wenlong Tian, Dacheng Zhang, Jiangfeng Zhu, Hainian Han, Zhiyi Wei
  Diode-pumped Kerr-lens mode-locked Ti: sapphire laser with broad wavelength tunability
    Chin. Phys. B   2019 Vol.28 (9): 94213-094213 [Abstract] (112) [HTML 1 KB] [PDF 810 KB] (116)
84210 Li Fan, Xiao-Dong Zhao, Yun-Chuan Zhang, Xiao-Dong Gu, Hao-Peng Wan, Hui-Bo Fan, Jun Zhu
  Multi-wavelength continuous-wave Nd:YVO4 self-Raman laser under in-band pumping
    Chin. Phys. B   2019 Vol.28 (8): 84210-084210 [Abstract] (169) [HTML 1 KB] [PDF 556 KB] (96)
54205 Meng-Yao Cheng, Zhao-Hua Wang, Yan-Fang Cao, Xiang-Hao Meng, Jiang-Feng Zhu, Jun-Li Wang, Zhi-Yi Wei
  High power diode-pumped passively mode-locked Nd:YVO4 laser at repetition rate of 3.2 GHz
    Chin. Phys. B   2019 Vol.28 (5): 54205-054205 [Abstract] (153) [HTML 1 KB] [PDF 642 KB] (86)
44205 Yan-Fang Cao, Xiang-Hao Meng, Jun-Li Wang, Zhao-Hua Wang, Meng-Yao Cheng, Jiang-Feng Zhu, Zhi-Yi Wei
  7.6-W diode-pumped femtosecond Yb: KGW laser
    Chin. Phys. B   2019 Vol.28 (4): 44205-044205 [Abstract] (204) [HTML 1 KB] [PDF 662 KB] (98)
24208 Xue-Xue Luo, Ru-Mao Tao, Chen Shi, Han-Wei Zhang, Xiao-Lin Wang, Pu Zhou, Xiao-Jun Xu
  Power of all-fiber amplifier increasing from 1030 W to 2280 W through suppressing mode instability by increasing the seed power
    Chin. Phys. B   2019 Vol.28 (2): 24208-024208 [Abstract] (154) [HTML 1 KB] [PDF 817 KB] (149)
94214 Cong Wang, Qian-Qian Peng, Xiu-Wei Fan, Wei-Yuan Liang, Feng Zhang, Jie Liu, Han Zhang
  MXene Ti3C2Tx saturable absorber for pulsed laser at 1.3 μm
    Chin. Phys. B   2018 Vol.27 (9): 94214-094214 [Abstract] (262) [HTML 1 KB] [PDF 971 KB] (246)
74211 Jin-Xia Feng, Yuan-Ji Li, Kuan-Shou Zhang
  Linear polarization output performance of Nd: YAG laser at 946 nm considering the energy-transfer upconversion
    Chin. Phys. B   2018 Vol.27 (7): 74211-074211 [Abstract] (107) [HTML 1 KB] [PDF 357 KB] (100)
54210 Xiao-Dan Dou, Jing-Nan Yang, Jie He, Li-Sha Wang, Wen-Juan Han, Hong-Hao Xu, De-Gao Zhong, Bing Teng, Jun-Hai Liu
  Lasing properties of a Yb ion in tetragonal LuPO4 and LuVO4 isomorphic crystals: A comparative study
    Chin. Phys. B   2018 Vol.27 (5): 54210-054210 [Abstract] (113) [HTML 1 KB] [PDF 842 KB] (111)
54211 Miao He, Feng Yang, Cheng Dong, Zhi-Chao Wang, Lei Yuan, Yi-Ting Xu, Guo-Chun Zhang, Zhi-Min Wang, Yong Bo, Qin-Jun Peng, Da-Fu Cui, Yi-Cheng Wu, Zu-Yan Xu
  High-power ultraviolet 278-nm laser from fourth-harmonic generation of an Nd: YAG amplifier in CsB3O5 crystal
    Chin. Phys. B   2018 Vol.27 (5): 54211-054211 [Abstract] (117) [HTML 1 KB] [PDF 1120 KB] (223)
94206 Yan Zou, Yong-Ling Hui, Jin-Lu Cai, Na Guo, Meng-Hua Jiang, Hong Lei, Qiang Li
  Er3+,Yb3+:glass-Co2+:MgAl2O4 diffusion bonded passively Q-switched laser
    Chin. Phys. B   2017 Vol.26 (9): 94206-094206 [Abstract] (147) [HTML 0 KB] [PDF 2768 KB] (357)
84203 Bin Liu, Li-He Zheng, Qing-Guo Wang, Jun-Fang Liu, Liang-Bi Su, Hui-Li Tang, Jie Liu, Xiu-Wei Fan, Feng Wu, Ping Luo, Heng-Yu Zhao, Jiao-Jiao Shi, Nuo-Tian He, Na Li, Qiu Li, Chao Guo, Xiao-Dong Xu, Zhan-Shan Wang, Jun Xu
  Diode-pumped laser performance of Tm:Sc2SiO5 crystal at 1971 nm
    Chin. Phys. B   2017 Vol.26 (8): 84203-084203 [Abstract] (150) [HTML 1 KB] [PDF 335 KB] (214)
74211 Shu-Tao Dai, Jian-Hong Huang, Hai-Zhou Huang, Li-Xia Wu, Jin-Hui Li, Jing Deng, Yan Ge, Wen-Xiong Lin
  Design and performance of a composite Tm: YAG laser pumped by VBG-stabilized narrow-band laser diode
    Chin. Phys. B   2017 Vol.26 (7): 74211-074211 [Abstract] (136) [HTML 1 KB] [PDF 997 KB] (179)
74217 Xu-Yao Zhao, Dun-Lu Sun, Jian-Qiao Luo, Hui-Li Zhang, Zhong-Qing Fang, Cong Quan, Xiu-Li Li, Mao-Jie Cheng, Qing-Li Zhang, Shao-Tang Yin
  Spectroscopic and radiation-resistant properties of Er, Pr: GYSGG laser crystal operated at 2.79μm
    Chin. Phys. B   2017 Vol.26 (7): 74217-074217 [Abstract] (168) [HTML 1 KB] [PDF 519 KB] (186)
54213 Jiang-Feng Zhu, Kai Liu, Jiang Li, Jun-Li Wang, Yang Yu, Hui-Bo Wang, Zi-Ye Gao, Teng-Fei Xie, Chao-Yu Li, Yu-Bai Pan, Zhi-Yi Wei
  Diode-pumped passively mode-locked sub-picosecond Yb:LuAG ceramic laser
    Chin. Phys. B   2017 Vol.26 (5): 54213-054213 [Abstract] (210) [HTML 1 KB] [PDF 479 KB] (244)
44202 Zi-Ye Gao, Jiang-Feng Zhu, Zheng-Mao Wu, Zhi-Yi Wei, Hao-Hai Yu, Huai-Jin Zhang, Ji-Yang Wang
  Tunable second harmonic generation from a Kerr-lens mode-locked Yb: YCa4O(BO3)3 femtosecond laser
    Chin. Phys. B   2017 Vol.26 (4): 44202-044202 [Abstract] (292) [HTML 1 KB] [PDF 350 KB] (275)
44203 Xi Wang, Lu Li, Jin-Ping Li, Yong-Gang Wang
  1.5-MHz repetition rate passively Q-switched Nd: YVO4 laser based on WS2 saturable absorber
    Chin. Phys. B   2017 Vol.26 (4): 44203-044203 [Abstract] (168) [HTML 1 KB] [PDF 565 KB] (285)
34205 Ping Yan, Xuejiao Wang, Yusheng Huang, Chen Fu, Junyi Sun, Qirong Xiao, Dan Li, Mali Gong
  Fiber core mode leakage induced by refractive index variation in high-power fiber laser
    Chin. Phys. B   2017 Vol.26 (3): 34205-034205 [Abstract] (223) [HTML 0 KB] [PDF 808 KB] (343)
24205 Feng Zhang, Hua-Nian Zhang, Dan-Hua Liu, Jie Liu, Feng-Kai Ma, Da-Peng Jiang, Si-Yuan Pang, Liang-Bi Su, Jun Xu
  Tunable Nd, La: SrF2 laser and passively Q-switched operation based on gold nanobipyramids saturable absorber
    Chin. Phys. B   2017 Vol.26 (2): 24205-024205 [Abstract] (133) [HTML 1 KB] [PDF 752 KB] (486)
24206 Bin Li, Peng Lei, Bing Sun, Yang-Bo Bai
  Efficient Nd: YVO4 laser in-band pumped by wavelength-locked 913.9-nm laser diode and Q-switch operation
    Chin. Phys. B   2017 Vol.26 (2): 24206-024206 [Abstract] (171) [HTML 1 KB] [PDF 546 KB] (218)
24207 S Samimi, A Keshavarz
  The influence of stimulated temperature-dependent emission cross section on intracavity optical parametric oscillator
    Chin. Phys. B   2017 Vol.26 (2): 24207-024207 [Abstract] (216) [HTML 1 KB] [PDF 3059 KB] (291)
124207 Jun Lu, Zhi-Yuan Huang, Ding Wang, Yi Xu, Yan-Qi Liu, Xiao-Yang Guo, Wen-Kai Li, Fen-Xiang Wu, Zheng-Zheng Liu, Yu-Xin Leng
  Nonlinear compression of picosecond chirped pulse from thin-disk amplifier system through a gas-filled hollow-core fiber
    Chin. Phys. B   2016 Vol.25 (12): 124207-124207 [Abstract] (165) [HTML 1 KB] [PDF 1127 KB] (144)
114207 Li Fan, Weiqian Zhao, Xin Qiao, Changquan Xia, Lichun Wang, Huibo Fan, Mingya Shen
  An efficient continuous-wave YVO4/Nd: YVO4/YVO4 self-Raman laser pumped by a wavelength-locked 878.9 nm laser diode
    Chin. Phys. B   2016 Vol.25 (11): 114207-114207 [Abstract] (169) [HTML 1 KB] [PDF 244 KB] (239)
94207 Yingnan Peng, Jinwei Zhang, Zhaohua Wang, Jiangfeng Zhu, Dehua Li, Zhiyi Wei
  Generation of 15 W femtosecond laser pulse from a Kerr-lens mode-locked Yb: YAG thin-disk oscillator
    Chin. Phys. B   2016 Vol.25 (9): 94207-094207 [Abstract] (173) [HTML 1 KB] [PDF 584 KB] (300)
54205 Yingnan Peng, Zhaohua Wang, Dehua Li, Jiangfeng Zhu, Zhiyi Wei
  A 12.1-W SESAM mode-locked Yb:YAG thin disk laser
    Chin. Phys. B   2016 Vol.25 (5): 54205-054205 [Abstract] (228) [HTML 1 KB] [PDF 1217 KB] (327)
34206 A Maleki, M Kavosh Tehrani, H Saghafifar, M H Moghtader Dindarlu
  Experimental study of electro-optical Q-switched pulsed Nd:YAG laser
    Chin. Phys. B   2016 Vol.25 (3): 34206-034206 [Abstract] (200) [HTML 1 KB] [PDF 2143 KB] (540)
24205 Zi-Ye Gao, Jiang-Feng Zhu, Ke Wang, Jun-Li Wang, Zhao-Hua Wang, Zhi-Yi Wei
  Diode-pumped Kerr-lens mode-locked femtosecond Yb:YAG ceramic laser
    Chin. Phys. B   2016 Vol.25 (2): 24205-024205 [Abstract] (222) [HTML 1 KB] [PDF 384 KB] (260)
First page | Prev page | Next page | Last pagePage 1 of 3, 68 records
Copyright © the Chinese Physical Society
Address: Institute of Physics, Chinese Academy of Sciences, P. O. Box 603,Beijing 100190 China(100190)
Tel: 010-82649026   Fax: 010-82649027   E-Mail: cpb@aphy.iphy.ac.cn
Supported by Beijing Magtech Co. Ltd. Tel: 86-010-62662699 E-mail: support@magtech.com.cn