Chin. Phys. B
Citation Search Quick Search

ISSN 1674-1056 (Print)
CN 11-5639/O4
About
   » About CPB
   » Editorial Board
   » SCI IF
   » Staff
   » Contact
Browse CPB
   » In Press
   » Current Issue
   » Earlier Issues
   » View by Fields
   » Top Downloaded
   » Sci Top Cited
Authors
   » Submit an Article
   » Manuscript Tracking
   » Call for Papers
   » Scope
   » Instruction for Authors
   » Copyright Agreement
   » Templates
   » Author FAQs
   » PACS
Referees
   » Review Policy
   » Referee Login
   » Referee FAQs
   » Editor in Chief Login
   » Editor Login
   » Office Login
Links
   »
Other articles related with "42.55.Wd":
124203 Ling-Zhen Yang, Yi Yang, Juan-Fen Wang
  Flexible pulses from carbon nanotubes mode-locked fiber laser
    Chin. Phys. B   2016 Vol.25 (12): 124203-124203 [Abstract] (205) [HTML 1 KB] [PDF 915 KB] (194)
94208 Zhi-Guo Lv, Hao Teng, Li-Na Wang, Jun-Li Wang, Zhi-Yi Wei
  High-energy femtosecond Yb-doped all-fiber monolithic chirped-pulse amplifier at repetition rate of 1 MHz
    Chin. Phys. B   2016 Vol.25 (9): 94208-094208 [Abstract] (265) [HTML 1 KB] [PDF 624 KB] (276)
84207 Ping-Xue Li, Yi-Fei Yao, Jun-Jie Chi, Hao-Wei Hu, Guang-Ju Zhang, Bo-Xing Liang, Meng-Meng Zhang, Chun-Mei Ma, Ning Su
  980-nm all-fiber mode-locked Yb-doped phosphate fiber oscillator based on semiconductor saturable absorber mirror and its amplifier
    Chin. Phys. B   2016 Vol.25 (8): 84207-084207 [Abstract] (185) [HTML 1 KB] [PDF 4469 KB] (488)
84208 Fei Xu, Meng-Qi Guo, Lei Wang, Yao-Jun Qiao, Hui-Ping Tian
  Comparison of the compensation effects of fiber nonlinear impairments with mid-span optical phase conjugation between PDM CO-OFDM system and PDM QPSK system
    Chin. Phys. B   2016 Vol.25 (8): 84208-084208 [Abstract] (143) [HTML 1 KB] [PDF 416 KB] (241)
44208 Yang Xie, Hai-Nian Han, Long Zhang, Zi-Jiao Yu, Zheng Zhu, Lei Hou, Li-Hui Pang, Zhi-Yi Wei
  Frequency-stabilized Yb:fiber comb with a tapered single-mode fiber
    Chin. Phys. B   2016 Vol.25 (4): 44208-044208 [Abstract] (232) [HTML 1 KB] [PDF 358 KB] (257)
24206 Li-Na Duan, Yu-Long Su, Yong-Gang Wang, Lu Li, Xi Wang, Yi-Shan Wang
  Passively mode-locked erbium-doped fiber laser via a D-shape-fiber-based MoS2 saturable absorber with a very low nonsaturable loss
    Chin. Phys. B   2016 Vol.25 (2): 24206-024206 [Abstract] (275) [HTML 1 KB] [PDF 1613 KB] (339)
14204 Jun-Yi Sun, Qi-Rong Xiao, Dan Li, Xue-Jiao Wang, Hai-Tao Zhang, Ma-Li Gong, Ping Yan
  Fiber fuse behavior in kW-level continuous-wave double-clad field laser
    Chin. Phys. B   2016 Vol.25 (1): 14204-014204 [Abstract] (370) [HTML 1 KB] [PDF 404 KB] (352)
124204 Li Lu, Yan Pei-Guang, Wang Yong-Gang, Duan Li-Na, Sun Hang, Si Jin-Hai
  Yb-doped passively mode-locked fiber laser with Bi2Te3-deposited
    Chin. Phys. B   2015 Vol.24 (12): 124204-124204 [Abstract] (228) [HTML 1 KB] [PDF 757 KB] (340)
114203 Lü Zhi-Guo, Teng Hao, Wang Li-Na, Wang Rui, Wang Jun-Li, Wei Zhi-Yi
  Fabrication of 16 W all-normal-dispersion mode-locked Yb-doped rod-type fiber laser with large-mode area
    Chin. Phys. B   2015 Vol.24 (11): 114203-114203 [Abstract] (207) [HTML 1 KB] [PDF 1178 KB] (258)
104210 Ji En-Cai, Liu Qiang, Hu Zhen-Yue, Gong Ma-Li
  Analysis of gain distribution in cladding-pumped thulium-doped fiber laser and optical feedback inhibition problem in fiber-bulk laser system
    Chin. Phys. B   2015 Vol.24 (10): 104210-104210 [Abstract] (230) [HTML 1 KB] [PDF 2781 KB] (313)
97601 Wang Jun-Li, Wang Xue-Ling, He Bo-Rong, Zhu Jiang-Feng, Wei Zhi-Yi, Wang Yong-Gang
  High-energy pulse generation using Yb-doped Q-switched fiber laser based on single-walled carbon nanotubes
    Chin. Phys. B   2015 Vol.24 (9): 97601-097601 [Abstract] (179) [HTML 1 KB] [PDF 349 KB] (334)
84201 Ma Lin, Sun Jiang, Qi Yan-Hui, Kang Ze-Xin, Jian Shui-Sheng
  Switchable multi-wavelength fiber laser based on modal interference
    Chin. Phys. B   2015 Vol.24 (8): 84201-084201 [Abstract] (194) [HTML 1 KB] [PDF 563 KB] (314)
84206 Xia Han-Ding, Li He-Ping, Lan Chang-Yong, Li Chun, Deng Guang-Lei, Li Jian-Feng, Liu Yong
  Passive harmonic mode-locking of Er-doped fiber laser using CVD-grown few-layer MoS2 as a saturable absorber
    Chin. Phys. B   2015 Vol.24 (8): 84206-084206 [Abstract] (296) [HTML 1 KB] [PDF 513 KB] (464)
84207 Song Rui, Lei Cheng-Min, Chen Sheng-Ping, Wang Ze-Feng, Hou Jing
  Effect of pulse width on near-infrared supercontinuum generation in nonlinear fiber amplifier
    Chin. Phys. B   2015 Vol.24 (8): 84207-084207 [Abstract] (250) [HTML 1 KB] [PDF 442 KB] (233)
74207 Li Pan, Shi Lei, Sun Qing, Feng Su-Juan, Mao Qing-He
  Influences of cavity dispersion distribution on the output pulse properties of an all-normal-dispersion fiber laser
    Chin. Phys. B   2015 Vol.24 (7): 74207-074207 [Abstract] (198) [HTML 1 KB] [PDF 503 KB] (374)
64208 Chen Xiao, Xiao Qi-Rong, Jin Guang-Yong, Yan Ping, Gong Ma-Li
  High coupling efficiency and low signal light loss (2+1)× 1 coupler
    Chin. Phys. B   2015 Vol.24 (6): 64208-064208 [Abstract] (296) [HTML 1 KB] [PDF 933 KB] (379)
64209 Zhang Yan-Yan, Yan Lu-Lu, Zhao Wen-Yu, Meng Sen, Fan Song-Tao, Zhang Long, Guo Wen-Ge, Zhang Shou-Gang, Jiang Hai-Feng
  A long-term frequency-stabilized erbium-fiber-laser-based optical frequency comb with an intra-cavity electro-optic modulator
    Chin. Phys. B   2015 Vol.24 (6): 64209-064209 [Abstract] (220) [HTML 1 KB] [PDF 1721 KB] (450)
24207 Zhang Hai-Tao, Chen Dan, Ren Hai-Cui, Yan Ping, Gong Ma-Li
  A novel method of evaluating large mode area fiber design by brightness factor
    Chin. Phys. B   2015 Vol.24 (2): 24207-024207 [Abstract] (299) [HTML 0 KB] [PDF 455 KB] (627)
24208 Zhang Hai-Tao, Chen Dan, Hao Jie, Yan Ping, Gong Ma-Li
  Theoretical analysis of the mode coupling induced by heat of large-pitch micro-structured fibers
    Chin. Phys. B   2015 Vol.24 (2): 24208-024208 [Abstract] (169) [HTML 0 KB] [PDF 595 KB] (265)
24213 Hou Lei, Han Hai-Nian, Wang Wei, Zhang Long, Pang Li-Hui, Li De-Hua, Wei Zhi-Yi
  A 23.75-GHz frequency comb with two low-finesse filtering cavities in series for high resolution spectroscopy
    Chin. Phys. B   2015 Vol.24 (2): 24213-024213 [Abstract] (177) [HTML 0 KB] [PDF 616 KB] (295)
24214 Wang Jian-Hua, Hu Jin-Meng, Zhang Shi-Qiang, Chen Lu-Lu, Fang Yong, Feng Yan, Li Zhi
  Tandem-pumped 1120-nm actively Q-switched fiber laser
    Chin. Phys. B   2015 Vol.24 (2): 24214-024214 [Abstract] (285) [HTML 0 KB] [PDF 332 KB] (355)
24217 Wei Kai-Hua, Jiang Pei-Pei, Wu Bo, Chen Tao, Shen Yong-Hang
  Fiber laser pumped burst-mode operated picosecond mid-infrared laser
    Chin. Phys. B   2015 Vol.24 (2): 24217-024217 [Abstract] (289) [HTML 0 KB] [PDF 651 KB] (399)
124206 Zhao Jian, Li Wen-Xue, Yang Kang-Wen, Shen Xu-Ling, Bai Dong-Bi, Chen Xiu-Liang, Zeng He-Ping
  Pump-induced carrier envelope offset frequency dynamics and stabilization of an Yb-doped fiber frequency comb
    Chin. Phys. B   2014 Vol.23 (12): 124206-124206 [Abstract] (194) [HTML 1 KB] [PDF 466 KB] (294)
114204 Gou Dou-Dou, Yang Si-Gang, Zhang Lei, Wang Xiao-Jian, Chen Hong-Wei, Chen Ming-Hua, Xie Shi-Zhong, Chen Wei, Luo Wen-Yong
  Fiber optical parametric oscillator based on photonic crystal fiber pumped with all-normal-dispersion mode-locked Yb:fiber laser
    Chin. Phys. B   2014 Vol.23 (11): 114204-114204 [Abstract] (275) [HTML 1 KB] [PDF 996 KB] (325)
104206 Hu Zhen-Yue, Yan Ping, Xiao Qi-Rong, Liu Qiang, Gong Ma-Li
  227-W output all-fiberized Tm-doped fiber laser at 1908 nm
    Chin. Phys. B   2014 Vol.23 (10): 104206-104206 [Abstract] (285) [HTML 1 KB] [PDF 457 KB] (695)
104208 Bai Dong-Bi, Li Wen-Xue, Yang Kang-Wen, Shen Xu-Ling, Chen Xiu-Liang, Zeng He-Ping
  Nonlinear polarization rotation-induced pulse shaping in a stretched-pulse ytterbium-doped fiber laser
    Chin. Phys. B   2014 Vol.23 (10): 104208-104208 [Abstract] (172) [HTML 1 KB] [PDF 1977 KB] (548)
104221 Xiao Qi-Rong, Yan Ping, Sun Jun-Yi, Chen Xiao, Ren Hai-Cui, Gong Ma-Li
  Influence of mode competition on beam quality of fiber amplifier
    Chin. Phys. B   2014 Vol.23 (10): 104221-104221 [Abstract] (143) [HTML 1 KB] [PDF 462 KB] (641)
94207 Wang Wen-Liang, Huang Liang-Jin, Leng Jin-Yong, Guo Shao-Feng, Jiang Zong-Fu
  Specific mode output from multimode fiber oscillators by designing rare earth doping profiles
    Chin. Phys. B   2014 Vol.23 (9): 94207-094207 [Abstract] (120) [HTML 1 KB] [PDF 423 KB] (314)
64203 Luo Zhi-Chao, Lin Zhen-Bin, Li Jin-Yu, Zhu Peng-Fei, Ning Qiu-Yi, Xing Xiao-Bo, Luo Ai-Ping, Xu Wen-Cheng
  Generation of high-energy dual-wavelength domain wall pulse with low repetition rate in an HNLF-based fiber ring laser
    Chin. Phys. B   2014 Vol.23 (6): 64203-064203 [Abstract] (165) [HTML 1 KB] [PDF 1122 KB] (481)
64217 Wang Tao, Sang Xin-Zhu, Yan Bin-Bin, Ai Qi, Li Yan, Chen Xiao, Zhang Ying, Chen Gen-Xiang, Song Fei-Jun, Zhang Xia, Wang Kui-Ru, Yuan Jin-Hui, Yu Chong-Xiu, Xiao Feng, Alameh Kamal
  Tunable microwave signal generation based on an Opto-DMD processor and a photonic crystal fiber
    Chin. Phys. B   2014 Vol.23 (6): 64217-064217 [Abstract] (138) [HTML 1 KB] [PDF 666 KB] (313)
First page | Prev page | Next page | Last pagePage 2 of 5, 141 records
Copyright © the Chinese Physical Society
Address: Institute of Physics, Chinese Academy of Sciences, P. O. Box 603,Beijing 100190 China(100190)
Tel: 010-82649026   Fax: 010-82649027   E-Mail: cpb@aphy.iphy.ac.cn
Supported by Beijing Magtech Co. Ltd. Tel: 86-010-62662699 E-mail: support@magtech.com.cn