Chin. Phys. B
Citation Search Quick Search

ISSN 1674-1056 (Print)
CN 11-5639/O4
About
   » About CPB
   » Editorial Board
   » SCI IF
   » Staff
   » Contact
Browse CPB
   » In Press
   » Current Issue
   » Earlier Issues
   » View by Fields
   » Top Downloaded
   » Sci Top Cited
Authors
   » Submit an Article
   » Manuscript Tracking
   » Call for Papers
   » Scope
   » Instruction for Authors
   » Copyright Agreement
   » Templates
   » Author FAQs
   » PACS
Referees
   » Review Policy
   » Referee Login
   » Referee FAQs
   » Editor in Chief Login
   » Editor Login
   » Office Login
Links
   »
Other articles related with "42.55.Wd":
54202 Yan Zhou, Yuefeng Li, Xia Li, Meisong Liao, Jingshan Hou, Yongzheng Fang
  Pulse shaping of bright-dark vector soliton pair
    Chin. Phys. B   2020 Vol.29 (5): 54202-054202 [Abstract] (24) [HTML 1 KB] [PDF 636 KB] (29)
54207 Xueyan Dong, Pingxue Li, Shun Li, Dongsheng Wang
  High gain fiber-solid hybrid double-passing end-pumped Nd: YVO4 picosecond amplifier with high beam quality
    Chin. Phys. B   2020 Vol.29 (5): 54207-054207 [Abstract] (33) [HTML 1 KB] [PDF 1582 KB] (18)
14202 Tianyi Wu, Zhiyuan Dou, Bin Zhang, Jing Hou
  Noise-like rectangular pulses in a mode-locked double-clad Er:Yb laser with a record pulse energy
    Chin. Phys. B   2020 Vol.29 (1): 14202-014202 [Abstract] (79) [HTML 1 KB] [PDF 974 KB] (57)
124203 Ke Yin, Yi-Ming Li, Yan-Bin Wang, Xin Zheng, Tian Jiang
  Self-starting all-fiber PM Er: laser mode locked by a biased nonlinear amplifying loop mirror
    Chin. Phys. B   2019 Vol.28 (12): 124203-124203 [Abstract] (78) [HTML 1 KB] [PDF 2586 KB] (104)
94203 Yan Zhou, Renli Zhang, Xia Li, Peiwen Kuan, Dongyu He, Jingshan Hou, Yufeng Liu, Yongzheng Fang, Meisong Liao
  CsPbBr3 nanocrystal for mode-locking Tm-doped fiber laser
    Chin. Phys. B   2019 Vol.28 (9): 94203-094203 [Abstract] (88) [HTML 1 KB] [PDF 815 KB] (96)
84207 Syarifah Aloyah Syed Husin, Farah Diana Muhammad, Che Azurahanim Che Abdullah, Siti Huzaimah Ribut, Mohd Zamani Zulkifli, Mohd Adzir Mahdi
  Zinc-oxide nanoparticle-based saturable absorber deposited by simple evaporation technique for Q-switched fiber laser
    Chin. Phys. B   2019 Vol.28 (8): 84207-084207 [Abstract] (104) [HTML 1 KB] [PDF 1316 KB] (106)
84208 Qing Yin, Jin Wang, Xin-Yao Shi, Tao Wang, Jie Yang, Xin-Xin Zhao, Zhen-Jiang Shen, Jian Wu, Kai Zhang, Pu Zhou, Zong-Fu Jiang
  Pulse generation of erbium-doped fiber laser based on liquid-exfoliated FePS3
    Chin. Phys. B   2019 Vol.28 (8): 84208-084208 [Abstract] (136) [HTML 1 KB] [PDF 3662 KB] (81)
84209 Jinmei Yao, Bin Zhang, Ke Yin, Jing Hou
  The 2-μm to 6-μm mid-infrared supercontinuum generation in cascaded ZBLAN and As2Se3 step-index fibers
    Chin. Phys. B   2019 Vol.28 (8): 84209-084209 [Abstract] (75) [HTML 1 KB] [PDF 813 KB] (85)
64204 Song-Tao Fan, Yan-Yan Zhang, Lu-Lu Yan, Wen-Ge Guo, Shou-Gang Zhang, Hai-Feng Jiang
  Supercontinuum generation of highly nonlinear fibers pumped by 1.57-μm laser soliton
    Chin. Phys. B   2019 Vol.28 (6): 64204-064204 [Abstract] (148) [HTML 1 KB] [PDF 1083 KB] (99)
64205 Jinmei Yao, Bin Zhang, Jing Hou
  Monolithic all-fiber mid-infrared supercontinuum source based on a step-index two-mode As2S3 fiber
    Chin. Phys. B   2019 Vol.28 (6): 64205-064205 [Abstract] (129) [HTML 1 KB] [PDF 1458 KB] (71)
34203 Ren-Li Zhang, Jun Wang, Mei-Song Liao, Xia Li, Pei-Wen Guan, Yin-Yao Liu, Yan Zhou, Wei-Qing Gao
  Generation of wide-bandwidth pulse with graphene saturable absorber based on tapered fiber
    Chin. Phys. B   2019 Vol.28 (3): 34203-034203 [Abstract] (162) [HTML 1 KB] [PDF 566 KB] (83)
24208 Xue-Xue Luo, Ru-Mao Tao, Chen Shi, Han-Wei Zhang, Xiao-Lin Wang, Pu Zhou, Xiao-Jun Xu
  Power of all-fiber amplifier increasing from 1030 W to 2280 W through suppressing mode instability by increasing the seed power
    Chin. Phys. B   2019 Vol.28 (2): 24208-024208 [Abstract] (139) [HTML 1 KB] [PDF 817 KB] (124)
24209 Hua Chen, Ke-Lun Xia, Zi-Jun Liu, Xun-Si Wang, Xiang-Hua Zhang, Yin-Sheng Xu, Shi-Xun Dai
  Experimental and numerical investigation of mid-infrared laser in Pr3+-doped chalcogenide fiber
    Chin. Phys. B   2019 Vol.28 (2): 24209-024209 [Abstract] (180) [HTML 1 KB] [PDF 868 KB] (115)
14207 Ren-Li Zhang, Jun Wang, Xiao-Yan Zhang, Jin-Tian Lin, Xia Li, Pei-Wen Kuan, Yan Zhou, Mei-Song Liao, Wei-Qing Gao
  Mode-locked fiber laser with MoSe2 saturable absorber based on evanescent field
    Chin. Phys. B   2019 Vol.28 (1): 14207-014207 [Abstract] (128) [HTML 1 KB] [PDF 650 KB] (113)
114214 Rui-dong Lv, Lu Li, Yong-gang Wang, Zhen-dong Chen, Si-cong Liu, Xi Wang, Jiang Wang, Yong-fang Li
  Carboxyl graphene oxide solution saturable absorber for femtosecond mode-locked erbium-doped fiber laser
    Chin. Phys. B   2018 Vol.27 (11): 114214-114214 [Abstract] (153) [HTML 1 KB] [PDF 1308 KB] (86)
94209 Jiaxin Song, Hanshuo Wu, Jiangming Xu, Hanwei Zhang, Jun Ye, Jian Wu, Pu Zhou
  High-power linearly-polarized tunable Raman fiber laser
    Chin. Phys. B   2018 Vol.27 (9): 94209-094209 [Abstract] (209) [HTML 1 KB] [PDF 751 KB] (175)
94215 Zhi-Chao Luo, Meng Liu, Ai-Ping Luo, Wen-Cheng Xu
  Two-dimensional materials-decorated microfiber devices for pulse generation and shaping in fiber lasers
    Chin. Phys. B   2018 Vol.27 (9): 94215-094215 [Abstract] (154) [HTML 1 KB] [PDF 4080 KB] (217)
94219 Jinho Lee, Ju Han Lee
  Femtosecond Tm-Ho co-doped fiber laser using a bulk-structured Bi2Se3 topological insulator
    Chin. Phys. B   2018 Vol.27 (9): 94219-094219 [Abstract] (122) [HTML 1 KB] [PDF 1020 KB] (140)
84206 Zhen-Dong Chen, Yong-Gang Wang, Lu Li, Rui-Dong Lv, Liang-Lei Wei, Si-Cong Liu, Jiang Wang, Xi Wang
  Reduced graphene oxide as saturable absorbers for erbium-doped passively mode-locked fiber laser
    Chin. Phys. B   2018 Vol.27 (8): 84206-084206 [Abstract] (283) [HTML 1 KB] [PDF 924 KB] (283)
84211 Meng-Li Liu, Yu-Yi OuYang, Huan-Ran Hou, Ming Lei, Wen-Jun Liu, Zhi-Yi Wei
  MoS2 saturable absorber prepared by chemical vapor deposition method for nonlinear control in Q-switching fiber laser
    Chin. Phys. B   2018 Vol.27 (8): 84211-084211 [Abstract] (178) [HTML 1 KB] [PDF 1266 KB] (153)
84214 Jintao Wang, Jinde Yin, Tingchao He, Peiguang Yan
  Sb2Te3 mode-locked ultrafast fiber laser at 1.93 μm
    Chin. Phys. B   2018 Vol.27 (8): 84214-084214 [Abstract] (201) [HTML 1 KB] [PDF 5413 KB] (181)
84215 Xiao-Fa Wang, Jun-Hong Zhang, Xiao-Ling Peng, Xue-Feng Mao
  Generation and evolution of multiple operation states in passively mode-locked thulium-doped fiber laser by using a graphene-covered-microfiber
    Chin. Phys. B   2018 Vol.27 (8): 84215-084215 [Abstract] (106) [HTML 0 KB] [PDF 2655 KB] (111)
44201 Yu-Sheng Huang, Qi-Rong Xiao, Dan Li, Ze-Hui Wang, Xue-Jiao Wang, Ping Yan, Ma-Li Gong
  All-fiber linearly polarized laser oscillator by fiber coiling loss control
    Chin. Phys. B   2018 Vol.27 (4): 44201-044201 [Abstract] (170) [HTML 1 KB] [PDF 1034 KB] (138)
30703 Yankun Ren, Jianqiu Cao, Hanyuan Ying, Heng Chen, Zhiyong Pan, Shaojun Du, Jinbao Chen
  Demonstration of multi-Watt all-fiber superfluorescent source operating near 980 nm
    Chin. Phys. B   2018 Vol.27 (3): 30703-030703 [Abstract] (170) [HTML 1 KB] [PDF 1186 KB] (130)
114204 Xiao-Sheng Xiao
  Low-repetition-rate, all-polarization-maintaining Yb-doped fiber laser mode-locked by a semiconductor saturable absorber
    Chin. Phys. B   2017 Vol.26 (11): 114204-114204 [Abstract] (162) [HTML 0 KB] [PDF 325 KB] (282)
104205 Li-Na Duan, Jin Wen, Wei Fan, Wei Wang
  Generation of single and multiple dissipative soliton in an erbium-doped fiber laser
    Chin. Phys. B   2017 Vol.26 (10): 104205-104205 [Abstract] (169) [HTML 1 KB] [PDF 618 KB] (155)
74210 Ning Su, Ping-Xue Li, Kun Xiao, Xiao-Xiao Wang, Jian-Guo Liu, Yue Shao, Meng Su
  Supercontinuum generation in seven-core photonic crystal fiber pumped by a broadband picosecond pulsed fiber amplifier
    Chin. Phys. B   2017 Vol.26 (7): 74210-074210 [Abstract] (116) [HTML 1 KB] [PDF 2148 KB] (155)
74212 Yu Zheng, Jin-Rong Tian, Zi-Kai Dong, Run-Qin Xu, Ke-Xuan Li, Yan-Rong Song
  Observation of stable bound soliton with dual-wavelength in a passively mode-locked Er-doped fiber laser
    Chin. Phys. B   2017 Vol.26 (7): 74212-074212 [Abstract] (197) [HTML 1 KB] [PDF 1036 KB] (215)
54212 Kuo Meng, Lian-Qing Zhu, Fei Luo
  Scaling of Yb-doped photonic crystal fiber to 200 μm core diameter for high beam quality laser output
    Chin. Phys. B   2017 Vol.26 (5): 54212-054212 [Abstract] (130) [HTML 1 KB] [PDF 723 KB] (169)
34205 Ping Yan, Xuejiao Wang, Yusheng Huang, Chen Fu, Junyi Sun, Qirong Xiao, Dan Li, Mali Gong
  Fiber core mode leakage induced by refractive index variation in high-power fiber laser
    Chin. Phys. B   2017 Vol.26 (3): 34205-034205 [Abstract] (210) [HTML 0 KB] [PDF 808 KB] (314)
First page | Prev page | Next page | Last pagePage 1 of 5, 143 records
Copyright © the Chinese Physical Society
Address: Institute of Physics, Chinese Academy of Sciences, P. O. Box 603,Beijing 100190 China(100190)
Tel: 010-82649026   Fax: 010-82649027   E-Mail: cpb@aphy.iphy.ac.cn
Supported by Beijing Magtech Co. Ltd. Tel: 86-010-62662699 E-mail: support@magtech.com.cn