Chin. Phys. B
Citation Search Quick Search

ISSN 1674-1056 (Print)
CN 11-5639/O4
About
   » About CPB
   » Editorial Board
   » SCI IF
   » Staff
   » Contact
Browse CPB
   » In Press
   » Current Issue
   » Earlier Issues
   » View by Fields
   » Top Downloaded
   » Sci Top Cited
Authors
   » Submit an Article
   » Manuscript Tracking
   » Call for Papers
   » Scope
   » Instruction for Authors
   » Copyright Agreement
   » Templates
   » Author FAQs
   » PACS
Referees
   » Review Policy
   » Referee Login
   » Referee FAQs
   » Editor in Chief Login
   » Editor Login
   » Office Login
Links
   »
Other articles related with "42.55.Px":
84208 Xiao-Long Wang, Yong-Gang Zou, Zhi-Fang He, Guo-Jun Liu, Xiao-Hui Ma
  Polarization control and tuning efficiency of tunable vertical-cavity surface-emitting laser with internal-cavity sub-wavelength grating
    Chin. Phys. B   2020 Vol.29 (8): 84208-084208 [Abstract] (20) [HTML 1 KB] [PDF 1091 KB] (19)
84212 Zhi-Yong Tan, Wen-Jian Wan, Jun-Cheng Cao
  Research progress in terahertz quantum-cascade lasers and quantum-well photodetectors
    Chin. Phys. B   2020 Vol.29 (8): 84212-084212 [Abstract] (66) [HTML 1 KB] [PDF 836 KB] (90)
54207 Xueyan Dong, Pingxue Li, Shun Li, Dongsheng Wang
  High gain fiber-solid hybrid double-passing end-pumped Nd: YVO4 picosecond amplifier with high beam quality
    Chin. Phys. B   2020 Vol.29 (5): 54207-054207 [Abstract] (54) [HTML 1 KB] [PDF 1582 KB] (55)
34206 Ping Chen, De-Gang Zhao, De-Sheng Jiang, Jing Yang, Jian-Jun Zhu, Zong-Shun Liu, Wei Liu, Feng Liang, Shuang-Tao Liu, Yao Xing, Li-Qun Zhang
  Evaluation of polarization field in InGaN/GaN multiple quantum well structures by using electroluminescence spectra shift
    Chin. Phys. B   2020 Vol.29 (3): 34206-034206 [Abstract] (59) [HTML 1 KB] [PDF 705 KB] (79)
24201 Wen-Yuan Liao, Jian Li, Chuan-Chuan Li, Xiao-Feng Guo, Wen-Tao Guo, Wei-Hua Liu, Yang-Jie Zhang, Xin Wei, Man-Qing Tan
  Oxide-aperture-dependent output characteristics of circularly symmetric VCSEL structure
    Chin. Phys. B   2020 Vol.29 (2): 24201-024201 [Abstract] (77) [HTML 1 KB] [PDF 1383 KB] (102)
34202 Jin-Ming Shang, Jian Feng, Cheng-Ao Yang, Sheng-Wen Xie, Yi Zhang, Cun-Zhu Tong, Yu Zhang, Zhi-Chuan Niu
  High quality 2-μm GaSb-based optically pumped semiconductor disk laser grown by molecular beam epitaxy
    Chin. Phys. B   2019 Vol.28 (3): 34202-034202 [Abstract] (174) [HTML 1 KB] [PDF 1109 KB] (103)
14208 Sheng-Wen Xie, Yu Zhang, Cheng-Ao Yang, Shu-Shan Huang, Ye Yuan, Yi Zhang, Jin-Ming Shang, Fu-Hui Shao, Ying-Qiang Xu, Hai-Qiao Ni, Zhi-Chuan Niu
  High performance GaSb based digital-grown InGaSb/AlGaAsSb mid-infrared lasers and bars
    Chin. Phys. B   2019 Vol.28 (1): 14208-014208 [Abstract] (359) [HTML 1 KB] [PDF 580 KB] (188)
124207 Yi Zhang, Fu-Hui Shao, Cheng-Ao Yang, Sheng-Wen Xie, Shu-Shan Huang, Ye Yuan, Jin-Ming Shang, Yu Zhang, Ying-Qiang Xu, Hai-Qiao Ni, Zhi-Chuan Niu
  Room-temperature continuous-wave interband cascade laser emitting at 3.45 μm
    Chin. Phys. B   2018 Vol.27 (12): 124207-124207 [Abstract] (122) [HTML 1 KB] [PDF 1989 KB] (130)
114208 Yu-Hsun Chou, Chia-Jui Chang, Tzy-Rong Lin, Tien-Chang Lu
  Surface plasmon polariton nanolasers: Coherent light sources for new applications
    Chin. Phys. B   2018 Vol.27 (11): 114208-114208 [Abstract] (173) [HTML 1 KB] [PDF 2493 KB] (232)
114209 Zhen Liu, Chun Li, Qiu-Yu Shang, Li-Yun Zhao, Yang-Guang Zhong, Yan Gao, Wen-Na Du, Yang Mi, Jie Chen, Shuai Zhang, Xin-Feng Liu, Ying-Shuang Fu, Qing Zhang
  Research progress of low-dimensional metal halide perovskites for lasing applications
    Chin. Phys. B   2018 Vol.27 (11): 114209-114209 [Abstract] (168) [HTML 1 KB] [PDF 5683 KB] (453)
114210 Martin T Hill
  Electrically pumped metallic and plasmonic nanolasers
    Chin. Phys. B   2018 Vol.27 (11): 114210-114210 [Abstract] (167) [HTML 1 KB] [PDF 1960 KB] (309)
114211 Wanhua Zheng
  Semiconductor photonic crystal laser
    Chin. Phys. B   2018 Vol.27 (11): 114211-114211 [Abstract] (197) [HTML 1 KB] [PDF 5956 KB] (268)
114212 Yuede Yang, Haizhong Weng, Youzeng Hao, Jinlong Xiao, Yongzhen Huang
  Square microcavity semiconductor lasers
    Chin. Phys. B   2018 Vol.27 (11): 114212-114212 [Abstract] (171) [HTML 1 KB] [PDF 4368 KB] (202)
94208 Jun-Jie Hu, Shu-Ming Zhang, De-Yao Li, Feng Zhang, Mei-Xin Feng, Peng-Yan Wen, Jian-Pin Liu, Li-Qun Zhang, Hui Yang
  Thermal analysis of GaN-based laser diode mini-array
    Chin. Phys. B   2018 Vol.27 (9): 94208-094208 [Abstract] (168) [HTML 1 KB] [PDF 3381 KB] (145)
84205 Lidan Jiang, Renjiang Zhu, Maohua Jiang, Dingke Zhang, Yuting Cui, Peng Zhang, Yanrong Song
  High power external-cavity surface-emitting laser with front and end pump
    Chin. Phys. B   2018 Vol.27 (8): 84205-084205 [Abstract] (127) [HTML 1 KB] [PDF 615 KB] (167)
74210 Lei Xiang, Xing Zhang, Jian-Wei Zhang, You-Wen Huang, Yong-Qiang Ning, Li-Jun Wang
  Novel single-transverse-mode control of VCSELs with dielectric mode filter
    Chin. Phys. B   2018 Vol.27 (7): 74210-074210 [Abstract] (146) [HTML 1 KB] [PDF 1128 KB] (152)
74213 Yu-Dan Gou, De-Xiang Zhang, Yi-Jun Wang, Chang-Hua Zhang, Ping Li, Xiang-Yuan Li
  Laser absorption spectroscopy for high temperature H2O time-history measurement at 2.55 μm during oxidation of hydrogen
    Chin. Phys. B   2018 Vol.27 (7): 74213-074213 [Abstract] (163) [HTML 1 KB] [PDF 690 KB] (114)
50502 Ming-Jiang Zhang, Ya-Nan Niu, Tong Zhao, Jian-Zhong Zhang, Yi Liu, Yu-Hang Xu, Jie Meng, Yun-Cai Wang, An-Bang Wang
  Chaos generation by a hybrid integrated chaotic semiconductor laser
    Chin. Phys. B   2018 Vol.27 (5): 50502-050502 [Abstract] (177) [HTML 1 KB] [PDF 6977 KB] (168)
40701 Xiang Chen, Chen-Guang Yang, Mai Hu, Jian-Kang Shen, Er-Chao Niu, Zhen-Yu Xu, Xue-Li Fan, Min Wei, Lu Yao, Ya-Bai He, Jian-Guo Liu, Rui-Feng Kan
  Highly-sensitive NO, NO2, and NH3 measurements with an open-multipass cell based on mid-infrared wavelength modulation spectroscopy
    Chin. Phys. B   2018 Vol.27 (4): 40701-040701 [Abstract] (225) [HTML 1 KB] [PDF 1559 KB] (283)
34203 Quan-Quan Li, Xue-Mei Xu, Lin-Zi Yin, Yi-Peng Ding, Jia-Feng Ding, Ke-Hui Sun
  Implication of two-coupled tri-stable stochastic resonance in weak signal detection
    Chin. Phys. B   2018 Vol.27 (3): 34203-034203 [Abstract] (197) [HTML 1 KB] [PDF 1886 KB] (238)
14204 Guan-Zhong Pan, Bao-Lu Guan, Chen Xu, Peng-Tao Li, Jia-Wei Yang, Zhen-Yang Liu
  Broad bandwidth interference filter-stabilized external cavity diode laser with narrow linewidth below 100 kHz
    Chin. Phys. B   2018 Vol.27 (1): 14204-014204 [Abstract] (222) [HTML 0 KB] [PDF 749 KB] (191)
124210 Feng Liang, De-Gang Zhao, De-Sheng Jiang, Zong-Shun Liu, Jian-Jun Zhu, Ping Chen, Jing Yang, Wei Liu, Shuang-Tao Liu, Yao Xing, Li-Qun Zhang, Wen-Jie Wang, Mo Li, Yuan-Tao Zhang, Guo-Tong Du
  Output light power of InGaN-based violet laser diodes improved by using a u-InGaN/GaN/AlGaN multiple upper waveguide
    Chin. Phys. B   2017 Vol.26 (12): 124210-124210 [Abstract] (464) [HTML 1 KB] [PDF 379 KB] (216)
114203 Feng Liang, De-Gang Zhao, De-Sheng Jiang, Zong-Shun Liu, Jian-Jun Zhu, Ping Chen, Jing Yang, Wei Liu, Xiang Li, Shuang-Tao Liu, Yao Xing, Li-Qun Zhang, Mo Li, Jian Zhang
  Different influences of u-InGaN upper waveguide on the performance of GaN-based blue and green laser diodes
    Chin. Phys. B   2017 Vol.26 (11): 114203-114203 [Abstract] (182) [HTML 1 KB] [PDF 317 KB] (166)
74208 Si-Hang Wei, Ben Ma, Ze-Sheng Chen, Yong-Ping Liao, Hong-Yue Hao, Yu Zhang, Hai-Qiao Ni, Zhi-Chuan Niu
  Spectral dynamical behavior in two-section, quantum well, mode-locked laser at 1.064μm
    Chin. Phys. B   2017 Vol.26 (7): 74208-074208 [Abstract] (160) [HTML 1 KB] [PDF 683 KB] (168)
74209 Lei Xiang, Xing Zhang, Jian-Wei Zhang, Yong-Qiang Ning, Werner Hofmann, Li-Jun Wang
  Stable single-mode operation of 894.6 nm VCSEL at high temperatures for Cs atomic sensing
    Chin. Phys. B   2017 Vol.26 (7): 74209-074209 [Abstract] (185) [HTML 1 KB] [PDF 436 KB] (376)
64204 Chu-Yu Zhong, Xing Zhang, Di Liu, Yong-Qiang Ning, Li-Jun Wang
  Enhanced thermal stability of VCSEL array by thermoelectric analysis-based optimization of mesas distribution
    Chin. Phys. B   2017 Vol.26 (6): 64204-064204 [Abstract] (233) [HTML 1 KB] [PDF 5108 KB] (342)
24211 Mehdi Riahinasab, Vahid Ahmadi, Elham Darabi
  Simplified modeling of frequency behavior in photonic crystal vertical cavity surface emitting laser with tunnel injection quantum dot in active region
    Chin. Phys. B   2017 Vol.26 (2): 24211-024211 [Abstract] (208) [HTML 1 KB] [PDF 372 KB] (290)
14203 Yi-Yang Xie(解意洋), Qiang Kan(阚强), Chen Xu(徐晨), Kun Xu(许坤), Hong-Da Chen(陈弘达)
  Single fundamental mode photonic crystal VCSEL with high power and low threshold current optimized by modal loss analysis
    Chin. Phys. B   2017 Vol.26 (1): 14203-014203 [Abstract] (195) [HTML 1 KB] [PDF 1833 KB] (424)
124211 Xing-Yuan Wang(王兴远), Hua-Zhou Chen(陈华洲), Ying Li(黎颖), Bo Li(李波), Ren-Min Ma(马仁敏)
  Microscale vortex laser with controlled topological charge
    Chin. Phys. B   2016 Vol.25 (12): 124211-124211 [Abstract] (488) [HTML 1 KB] [PDF 1491 KB] (686)
114202 Qin-Bin Huang, Xue-Mei Xu, Chen-Jing Li, Yi-Peng Ding, Can Cao, Lin-Zi Yin, Jia-Feng Ding
  Self-calibration wavelength modulation spectroscopy for acetylene detection based on tunable diode laser absorption spectroscopy
    Chin. Phys. B   2016 Vol.25 (11): 114202-114202 [Abstract] (174) [HTML 1 KB] [PDF 742 KB] (585)
First page | Prev page | Next page | Last pagePage 1 of 5, 131 records
Copyright © the Chinese Physical Society
Address: Institute of Physics, Chinese Academy of Sciences, P. O. Box 603,Beijing 100190 China(100190)
Tel: 010-82649026   Fax: 010-82649027   E-Mail: cpb@aphy.iphy.ac.cn
Supported by Beijing Magtech Co. Ltd. Tel: 86-010-62662699 E-mail: support@magtech.com.cn