Chin. Phys. B
Citation Search Quick Search
Acta Phys. Sin. (Overseas Edition)  1994, Vol. 3 Issue (12): 909-916    DOI: 10.1088/1004-423X/3/12/005
PHYSICS OF GASES, PLASMAS, AND ELECTRIC DISCHARGES Current Issue| Next Issue| Archive| Adv Search |
“PPAS” X-RAY ABSORPTION SPECTROSCOPY IN LASER-PRODUCED ALUMINUM PLASMA
WANG LIU-SHUIa, LIN ZUN-QIa, ZHANG HUI-HUANGa, HE XING-FAa, WANG DONG-JUNa, LIN KANG-CHUNa, GUAN FU-YIa, WANG XIAO-QINa, LIN MING-YIa, WEI XIAO-CHUNa, SHENG JIA-TIANb, ZHANG GUO-PINGb, HOU QINGc, LI JIA-MINGc
a High Power Laser and Physics Joint Laboratory, Shanghai Institute of Optics and Fine Mechanics, Academia Sinica, Shanghai 201800, China; b Institute of Applied Physics and Computational Mathematics, Beijing 100088, China; c Institute of Physics, Academia Sinica, Beijing 100080, China